Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Pod koniec XX wieku UNESCO ustanowiło wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, którego celem jest ochrona rozmaitości językowej jako dziedzictwa kulturowego.  21 lutego 2020 r. społeczność IV LO także włączyła się w jego obchody aby wyrazić szacunek i podziw dla języka polskiego, jego piękna, bogactwa i różnorodności. Hołd mowie ojczystej złożyliśmy różnymi działaniami.

Uczniowie klas humanistycznych wysłuchali wykładów poświęconych zagadnieniom językowym. Dr Barbara Żebrowska-Mazur, pracownik Katedry Historii Języka Polskiego i Dialektologii na Wydziale Filologii Polskiej UJ, zaprezentowała przyszłym studentom sposoby prowadzenia badań naukowych nad współczesną onomastyką na rozczulającym wszystkich słuchaczy przykładzie nazw krakowskich przedszkoli. Z kolei właściwą postawę wobec zapożyczeń z języka angielskiego w codziennej mowie wypracowywała w naszych humanistach mgr Joanna Mirek, nauczycielka języka polskiego w IV LO.

W tym dniu wszyscy uczniowie mieli okazję podnieść własną wrażliwość na poprawność zachowań językowych, kulturę języka, etykietę i etykę słowa, bo wszystkie lekcje języka polskiego skupione były na tych zagadnieniach.

Tablice na korytarzach szkolnych zapełniły się okolicznościowymi treściami przygotowanymi przez uczniów pod kierunkiem polonistów. Znalazły się tu ciekawostki dotyczące języka polskiego. Można było przeczytać wypowiedzi poetów polskich składających hołd mowie ojczystej. Zestaw aforyzmów i cytatów z literatury zachęcał do uczenia się od mistrzów słowa, jak łączyć mądrość z pięknem i precyzją wypowiedzi. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa prezentująca inspirującą moc słów noblistki Olgi Tokarczuk wyrażoną w rysunkach i grafikach uczniów.

Najmłodsi humaniści pomysłowo i z humorem przedstawili bogactwo polskiej frazeologii.

W bibliotece szkolnej czekała na uczniów instalacja pozwalająca im zapoznać się z pracami popularyzującymi wiedzę o języku i udzielającymi praktycznych rad, jak mówić, żeby nas słuchano.

Świętu mowy polskiej zadedykowany został także projekt „Sztuka mówienia” realizowany w klasach pierwszych przez dr Joannę Rzońcę. Wybór debaty jako formy zajęć posłużył ćwiczeniu umiejętności przekonywania odbiorcy do swoich poglądów.

Ponieważ w społeczności szkolnej są osoby, dla których językiem ojczystym nie jest język polski lecz ukraiński, rosyjski, bułgarski, angielski, hiszpański i arabski, serdecznie pozdrawiamy wszystkie języki ojczyste naszych uczniów!

Walentynki w naszej szkole

Świętowanie Walentynek na trwałe wpisało się w polskie kalendarze. W piątek 14 lutego 2020 roku Samorząd Uczniowski naszego liceum z okazji Święta Zakochanych zorganizował w szkole atrakcje pod znakiem serca. Walentynkowa poczta dostarczyła listy i liściki zbierane do specjalnej skrzynki w poprzedzającym święto tygodniu. A przed szkolną aulą na przerwach posilić się można było słodkościami przygotowanymi przez każdą klasę na walentynkowy kiermasz ciast.

Wyjazd do Rzymu

W dniach 18 do 23 stycznia 2020 r. grupa uczniów naszego liceum wraz z wicedyrektorem szkoły Michałem Wątorem oraz opiekunami s. Lucyną Semik i o. Michałem Krzyżkowskim przebywała w Rzymie. W planie wycieczki nie zabrakło najpopularniejszych atrakcji turystycznych. Koloseum, Ołtarz Ojczyzny, Bazylika św. Piotra czy Muzea Watykańskie to tylko niektóre z miejsc, które odwiedzili uczestnicy wyjazdu. Bez wątpienia jednak największe wrażenie wywarł na wszystkich udział w audiencji generalnej i spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Szczegółową relację z wycieczki przygotowała uczennica klasy 3F Małgorzata Pardyak.

Relacja Małgorzaty

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W tym roku minęła 157. rocznica Powstania Styczniowego, ostatniego wielkiego zrywu narodowowyzwoleńczego na objętych zaborami ziemiach polskich. 23 stycznia 2020 roku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Obchody miały miejsce w kwaterze „Ra” w wojskowej części cmentarza, gdzie pochowani są powstańcy biorący udział w obu wielkich powstaniach – Listopadowym i Styczniowym. W uroczystościach nie zabrakło młodzieży z IV LO w Krakowie reprezentowanej przez poczet sztandarowy szkoły

Mimo, że Powstanie Styczniowe objęło swoim zasięgiem głównie tereny zaboru rosyjskiego, Kraków był ważnym ośrodkiem na powstańczej mapie – to tu, blisko granicy z rosyjskim zaborcą, werbowano bowiem nowych powstańców. Rys historyczny przebiegu powstania przedstawił podczas uroczystości dr Konrad Meus, który w swojej opowieści – skierowanej głównie do obecnej na uroczystościach młodzieży – skupił się na najmłodszych uczestnikach Powstania. 

157.rcznica.Powstania.syczniowiego

Zajęcia w ramach patronatu Instytutu Historii UJ

W dniu 22 stycznia 2020 r. uczniowie klasy 2F pod opieką prof. Grażyny Mazur po raz kolejny udali się do Collegium Witkowskiego Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby wziąć udział w wykładzie poszerzającym ich wiedzę historyczną, tym razem na temat biskupa Stanisława ze Szczepanowa.

Klasa o zainteresowaniach humanistycznych miała okazję wysłuchać pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego Mateusza Kosonowskiego, który omówił sytuację Polski w XI wieku, przybliżył postacie Galla Anonima oraz Wincentego Kadłubka i pomógł zrozumieć tekst napisanych przez nich kronik. Szczegółowo przedstawił postać św. Stanisława, możliwe przyczyny i okoliczności jego tragicznej śmierci, a także odniósł się do polityki ówcześnie panującego władcy – Bolesława Śmiałego. 

Spotkania z wykładowcami Instytutu Historii UJ są bardzo ciekawym uzupełnieniem programu lekcji historii i są realizowane w ramach współpracy pomiędzy Instytutem Historii UJ a IV LO.

wykład

Zajęcia edukacji prawnej w IV LO

Uczniowie klasy 2G, realizującej rozszerzony program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie, 21 stycznia 2020 r. zakończyli półroczny cykl zajęć z edukacji prawnej, organizowany pro publico bono przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Dzięki cotygodniowym spotkaniom z radcami prawnymi i pracownikami naukowymi mieli możliwość zdobycia wiedzy prawniczej oraz udziału w ciekawych dyskusjach. Zagadnienia poruszane na zajęciach przyczyniły się do poszerzenia świadomości prawnej młodzieży a tematy spotkań były szczególnie interesujące dla tych, którzy w przyszłości zamierzają studiować prawo. Mamy nadzieję, że to wyjątkowe wsparcie dydaktyczne przyniesie uczniom dodatkowe efekty także podczas egzaminu maturalnego z wos-u.

Wszystkim prowadzącym zajęcia oraz Dziekanowi Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie dr Marcinowi Sali–Szczypińskiemu serdecznie dziękujemy za cenną inicjatywę i poświęcony uczniom czas.

Upamiętnienie naszego Absolwenta

Pośród absolwentów Czwórki wielu jest takich, z których dumne może być nie tylko nasze liceum. Należał do nich z pewnością mjr pil. ppłk. RAF Stefan Janus.

19 stycznia 2020 roku w kościele garnizonowym św. Agnieszki w Krakowie odprawiona została Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Biskupa Polowego Wojska Polskiego ks. bp gen. bryg. dr Józefa Guzdka. Po mszy nastąpiło uroczyste odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej dowódcę dywizjonów lotniczych Polskich Sił Powietrznych w Wielkiej Brytanii, absolwenta naszej szkoły.

W takiej chwili nie mogło zabraknąć przedstawicieli IV LO w Krakowie. W uroczystościach – pod opieką prof. Jacka Opacha – wziął udział poczet sztandarowy szkoły zaproszony przez organizujący wydarzenie Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz zaprzyjaźnioną z naszą szkołą Rodzinę wielkiego pilota.

Obiecujące sukcesy koszykarek

Reprezentacja szkoły w koszykówce dziewcząt obiecująco rozpoczęła tegoroczny udział w rozgrywkach Licealiady. 14 stycznia 2020 r. drużyna w składzie: Emilia Bańdo, Lucyna Cieloch, Beata Koroszec, Valeriya Musheryk, Patrycja Nazim, Julia Owca, Małgorzata Rydzyńska, Barbara Ryś i Wiktoria Słowińska zwyciężyła w meczach pierwszej kolejki, pokonując zespoły Liceum Salezjańskiego i II Liceum Ogólnokształcącego. Kolejne mecze rozegrane zostaną po feriach.

Srebrna Szkoła 2020

9 stycznia 2020 r. Fundacja Edukacji „Perspektywy” ogłosiła wyniki 22. Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników. W tegorocznym notowaniu IV LO im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie ponownie uzyskało tytuł „Srebrnej Szkoły” :)

 

Świąteczny czas

1-choinkaI pomyśl, jakie to dziwne,

że Bóg miał lata dziecinne,

matkę, osiołka, Betlejem

                                        ks. Jan Twardowski

Ostatnie dni przed świąteczną przerwą zimową wypełniły się niezwykłą bożonarodzeniową atmosferą. Do szkolnej biblioteki zawitała jak co roku książkowa choinka, a na bibliotecznej tablicy pojawiły się rysunkowe życzenia. 

19 i 20 grudnia 2019 r. cała społeczność szkoły miała okazję podziwiać wystawę szopek prezentującą część imponującej kolekcji prof. Edwarda Sołtysa.

W piątek 20 grudnia 2019 r. odbyły się natomiast klasowe spotkania wigilijne. W tym dniu na górnej sali gimnastycznej miał też miejsce nietypowy koncert kolęd, podczas którego wspólny radosny śpiew połączył uczniów, grono pedagogiczne i dyrekcję naszej szkoły.

W tym szczególnym czasie życzymy wszystkim pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku od codziennych spraw, czasu na zadumę i refleksję, a w Nowym Roku wszelkiej pomyślności.