Godziny pracy sekretariatu szkoły

Uprzejmie informujemy, że w okresie od 4 lipca do 26 sierpnia 2022 sekretariat szkoły jest czynny we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 14.00. 

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022

Rok szkolny 2021/2022 nie należał do łatwych – pandemia oraz wybuch wojny za naszą wschodnią granicą sprawiły, że w polskich szkołach nie brakowało naprawdę trudnych wyzwań. Tym bardziej możemy być dumni ze wszystkich osiągnięć naszych uczniów i nauczycieli w ostatnich dziesięciu miesiącach. 24 czerwca 2022 r. miało miejsce uroczyste zakończenie roku szkolnego. Klasy pierwsze oraz trzecie spotkały się ze swoimi wychowawcami w salach lekcyjnych, gdzie uczniowie otrzymali nie tylko świadectwa, ale także dyplomy i nagrody za swoje osiągnięcia.

Klasy drugie wzięły natomiast udział w uroczystości zorganizowanej na sali gimnastycznej. Uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce (średnia co najmniej 5,0 oraz przynajmniej bardzo dobra ocena zachowania) wręczono jedno z najważniejszych odznaczeń Czwórki – Srebrne Medale Szkoły. Medale otrzymało dziesięciu uczniów z klas 2B, 2C i 2E. Oprócz tego nagrodzeni zostali też uczniowie z bardzo dobrymi wynikami w nauce, 100% frekwencją, sukcesami w konkursach pozaszkolnych i szkolnych oraz sportowych, a także ci, którzy włączali się aktywnie w działalność na rzecz szkoły, klasy i środowiska lokalnego. Nagrody wręczył Dyrektor szkoły Jan Kurzawa, wychowawcy oraz opiekunowie konkursów i grup uczniowskich. Słowa przesłania do zgromadzonych padły z ust dyrekcji, przedstawicielki Rady Rodziców oraz Samorządu Uczniowskiego. Oprawę muzyczną zapewnił szkolny zespół instrumentalny Ad Libitum.

Z okazji zakończenia roku szkolnego życzenia dla nauczycieli, uczniów i ich rodziców skierowali Minister Edukacji i Nauki oraz Zastępca Prezydenta Krakowa ds. Edukacji. Z treścią obu listów można zapoznać się pod linkami:

List Ministra Edukacji i Nauki

List Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa ds. Edukacji, Sportu i Turystyki

Wszystkim naszym uczniom i pracownikom życzymy bezpiecznych, pełnych słońca i uśmiechu wakacji!

Odsłonięcie pamiątkowej tablicy

Nie każde liceum może się pochwalić tak oddanymi i lojalnymi absolwentami jak nasza Czwórka. 18 czerwca 2022 r. miała miejsce niezwykła uroczystość odsłonięcia pamiątkowej tablicy ufundowanej przez maturzystów z rocznika 1962. Jak widać ogromna sympatia absolwentów seniorów do naszego liceum nie osłabła mimo upływu 60 lat od ich egzaminów dojrzałości, a ich życzliwa pamięć o pedagogach kształcących ich w latach szkolnych zaowocowała materialną formą w postaci wspomnianej tablicy.
W uroczystości – obok szanownych absolwentów seniorów – wzięli udział reprezentanci nauczycieli i uczniów: dyrektor Jan Kurzawa, prof. Bogumiła Łowczowska, w imieniu Samorządu Uczniowskiego Gabriela Stoch z klasy 2E, a w imieniu tegorocznych absolwentów Mateusz Kiejko-Kutrzeba. Głos zabrali również organizatorzy ceremonii, czyli absolwenci seniorzy: pan Jacek Lappe oraz ks. Zygmunt Dulewicz. Muzyczną oprawę zapewnił szkolny zespół instrumentalny Ad Libitum. Odsłonięcia tablicy dokonał dyrektor Jan Kurzawa wraz z prof. Ireną Szymowską, zasłużonym pedagogiem i wychowawcą jednej z klas z rocznika 1962, która zaszczyciła wszystkich swoją obecnością.

 

Śladami podgórskich murali

Ostatnia lekcja plastyki dla uczących się tego przedmiotu przyjęła formę zajęć w terenie. 10 czerwca 2022 r. klasy 1C i 1D wybrały się na spacer śladami podgórskich murali, by zobaczyć jak sztuka wtapia się w tkankę miejską budując atmosferę Starego Podgórza. Od września uczniowie poznawali różne formy komunikacji wizualnej funkcjonujące w przeszłości oraz współcześnie. Spacer był więc idealną formą zwieńczenia całorocznej pracy podczas zajęć plastyki.

Finał Szkolnego Turnieju Koszykówki Chłopców

Wiosną rozgrywany był w naszym liceum Szkolny Turniej Koszykówki Chłopców, którego organizatorem i sędziom głównym był prof. Piotr Borowiecki. Trwające od marca rozgrywki zakończyły się 8 czerwca 2022 r. W zmaganiach sportowych wzięło udział 10 drużyn. I miejsce wywalczyła drużyna z klasy 2A w składzie: Bartosz Brzuchacz, Ignacy Dudziak, Dawid Kałucki, Konrad Mateja, Kacper Kotwinowski. Wszystkim uczestnikom – a przede wszystkim zwycięzcom – serdecznie gratulujemy!

Szkolny turniej Koszykówki Chłopców

Najlepsze sportsmenki Krakowa

W tym roku szkolnym po raz pierwszy w historii Krakowskiej Olimpiady Młodzieży dziewczęta z Czwórki okazały się najlepsze we współzawodnictwie szkół ponadpodstawowych m. Krakowa. 8 czerwca 2022 r. po podsumowaniu rywalizacji wszystkich 14 dyscyplin sportowych okazało się, że nasze uczennice podczas uroczystej gali kończącej Licealiadę staną na najwyższym podium. Ten sukces dziewcząt doskonale wpisuje się w tegoroczne obchody 130-lecia IV Liceum Ogólnokształcącego.

Gratulujemy wszystkim reprezentantkom, które swoim zaangażowaniem i talentem sportowym, przyczyniły się do tego zwycięstwa.

Poszukujemy Czwórkowych Rodzin

Wiemy z ustnych przekazów, że w wielu krakowskich rodzinach nauka w naszej szkole to już tradycja. Z Czwórką na przestrzeni lat związanych było niemało osób, które wstępowały w progi szkoły śladami dziadków, rodziców, starszego rodzeństwa, czy dalszych krewnych. Zjawisko „Czwórkowych Rodzin” nie jest jednak udokumentowane tak, jakby na to zasługiwało. Poszukujemy zwłaszcza rodzin, dla których IV LO było szkołą dłużej niż przez jedno pokolenie. Koordynacją prac w tym zakresie zajmuje się prof. Grażyna Mazur a osoby chętne do podzielenia się informacją prosimy o kontakt pod adresem ivlo.jubileusz130@gmail.com.

Zebrany materiał będzie służył do wykorzystania jedynie w projekcie „Czwórkowe Rodziny” realizowanym w ramach obchodów jubileuszu. Gromadzone dane sprowadzające się do imienia, nazwiska, pokrewieństwa oraz roku ukończenia szkoły pozostają pod nadzorem administratora RODO szkoły.

Uzupełniamy archiwum fotograficzne szkoły

Podczas zwieńczenia obchodów 130-lecia szkoły w październiku 2022 r. zorganizowana zostanie okolicznościowa wystawa prezentująca między innymi fotografie dokumentujące dzieje naszej szkoły: jej uczniów, nauczycieli, sympatyków oraz obu budynków. Materiał zdjęciowy, którym dysponujemy nie jest satysfakcjonujący, prawdopodobnie wiele pamiątek przepadło na przełomie lat 90-tych XX wieku w czasie przeprowadzki szkoły. W związku z tym prosimy o pomoc w uzupełnieniu archiwum. Poszukiwania i archiwizację fotografii związanych z historią szkoły koordynuje prof. Bogumiła Łowczowska. Wszystkich chętnych do podzielenia się swoimi zbiorami fotograficznymi i pamiątkami zapraszamy do współpracy i zgłaszanie się do biblioteki szkolnej lub kontakt na adres: ivlo.jubileusz130@gmail.com

Prosimy o nadsyłanie skanów zdjęć i dokumentów wraz z krótkim opisem (rok, wydarzenie, osoby) lub przyniesienie fotografii do biblioteki szkolnej celem wykonania kopii. Szczególnie cenne będą dla nas miniatury tabla poszczególnych roczników. Dla autorów najciekawszych fotografii przewidujemy nagrody :).

Tworzymy listę znanych uczniów i nauczycieli

Na historię szkoły składają się dzieje naszych uczniów i nauczycieli. Wielu z nich było ludźmi wybitnymi, o których pamięć warto i należy pielęgnować. Ich historie, biogramy i osiągnięcia zostaną zebrane na stronie internetowej Czwórki. W planowanej z okazji jubileuszu publikacji przypomniane zostaną sylwetki uczniów oraz nauczycieli, których działania stanowiły wkład w polską, europejską, a niekiedy także światową kulturę, naukę i dyplomację. Kwerendę i prace badawcze w tym zakresie koordynuje nauczyciel naszej szkoły, prof. Sławomir Dymacz, który podejmuje także starania o uzupełnienie biogramów absolwentów w Wikipedii o informację na temat ich edukacji szkolnej .

Osoby, które chciałyby wspomóc te działania i podzielić się swoją wiedzą w tym przedmiocie prosimy o kontakt na adres mailowy: ivlo.jubileusz130@gmail.com

Drzewo Tadeusza Pankiewicza

Ludzie odchodzą, ale pamięć o nich pozostaje. Szczególnie, gdy ich zasługi są wielkie. Jedną z takich niezwykłych osób, o których pamięć warto i należy pielęgnować, był Tadeusz Pankiewicz – farmaceuta, właściciel jedynej działającej w krakowskim getcie apteki „Pod Orłem”, „Sprawiedliwy wśród narodów świata”, absolwent naszej szkoły. W 80. rocznicę pierwszego wysiedlenia Żydów z krakowskiego getta 3 czerwca 2022 r. na skwerze u zbiegu ulic Limanowskiego i Józefińskiej miało miejsce wydarzenie poświęcone pamięci Tadeusza Pankiewicza, na cześć którego zasadzono żywy pomnik – drzewo platan. W uroczystości z udziałem Prezydenta Miasta Krakowa oraz władz miejskich i świadków Zagłady uczestniczyła reprezentacja naszego liceum: klasa 3F wraz z prof. Grażyną Mazur.
W naszej kulturze drzewo jest symbolem życia, siły, długowieczności oraz połączenia Ziemi z Niebem. Dodatkowo platan – ze względu na swoją rozłożystość – często opisywany jest jako strażnik i opiekun dający schronienie przed palącym słońcem. Ten właśnie gatunek wybrano dla upamiętnienia naszego zasłużonego absolwenta, którego apteka była miejscem, gdzie mieszkający w getcie Żydzi znajdowali nie tylko opatrunki i leki, ale także nie mniej cenne dobre słowo a nierzadko i ratunek przed Zagładą.