Krakowska jesień z Kościuszką

Tadeusz KościuszkoKapitan Nemo w jednej łodzi podwodnej z Kościuszką… Czy to możliwe? Ależ tak!

Bo patron naszej szkoły to nie tylko „nudny” bohater z pomnika, z którym spotkać się możemy jedynie na oficjalnych akademiach patriotycznych, by zaraz po ich zakończeniu zająć się bieżącymi sprawami – a o nim samym zapomnieć. Niezwykła osobowość Tadeusza Kościuszki przez ostatnie dwa stulecia fascynowała wielu wybitnych ludzi nauki i kultury nie bez powodu. Naczelnik był bowiem postacią wszechstronną w pełnym tego słowa znaczeniu: to przykład wizjonera i prawdziwego człowieka renesansu. Pewnie dlatego Juliusz Verne w jednej ze swoich najsłynniejszych powieści „Dwadzieścia tysięcy mil podwodnej żeglugi” wyposażył okrętowy gabinet kapitana Nemo w portret właśnie Kościuszki.

Tadeusz KościuszkoO tym jak wiele talentów miał naczelnik Kościuszko i jak ciekawe – a jednocześnie pełne trudnych wyzwań – były czasy, w których żył, możemy dowiedzieć się dzięki organizowanym z okazji Roku Tadeusza Kościuszki wystawom w muzeach i instytucjach nauki. Jesienią w Krakowie spotkamy się z zaskakującymi obliczami Naczelnika:

Galeria sztuki XIX wieku w Sukiennicach: Wystawa „Twarze bohatera. Wybrane wizerunki Tadeusza Kościuszki w zbiorach MNK” (do 15 października 2017)

Muzeum Politechniki Krakowskiej: Wystawa „Rysunki i wizerunki Tadeusza Kościuszki” (do 15 października 2017). Uwaga! Tu zobaczymy także dzieła WYKONANE PRZEZ KOŚCIUSZKĘ! Zapraszamy również na wirtualną wystawę wizerunków Kościuszki dostępną pod adresem: http://wystawa.muzeum.pk.edu.pl

Gmach Główny Muzeum Narodowego w Krakowie: Galeria „Broń i barwa w Polsce”. Tu zobaczymy m.in. sukmanę Tadeusza Kościuszki, Gwiazdę Orderu Virtuti Militari po księciu Józefie Poniatowskim czy kurtkę mundurową Józefa Piłsudskiego.

Muzeum Książąt Czartoryskich – Arsenał: w ramach wystawy stałej zobaczymy tu szablę Kościuszki oraz sztandar, na który przysięgał na Rynku Głównym.

Postać Naczelnika będzie także tematem dyskusji panelowej „Tadeusz Kościuszko. Bohater świata? Bohater Polski? Bohater zapomniany? Recepcja postaci i działalności Tadeusza Kościuszki w przeszłości i dzisiaj” podczas III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski.

Na jesienne spotkanie z patronem naszej szkoły zapraszamy uczniów, rodziców i nauczycieli!

Rozwijaj swoje pasje w Czwórce

Zapraszamy wszystkich uczniów do rozwijania swoich zainteresowań i pasji twórczych! Czwórka oferuje Wam naprawdę sporo możliwości:

  • grupa DziAK (Dziedzictwo i Animacja Kultury) – zgłoszenia do prof. Aleksandry Tyrańskiej;
  • grupa Jaszczwóry (to coś więcej niż chór szkolny!!!) – zgłoszenia do prof. Doroty Kondraciuk;
  • zespół instrumentalny AD LIBITUM – zgłoszenia do prof. Michała Niemca; 
  • redakcja czasopisma szkolnego „Pogaduszki u Kościuszki” – zgłoszenia do prof. Joanny Rzońcy;
  • Koło Debat „Szkoła Debaty” – zgłoszenia do prof. Izabelli Lankosz, a także do Kaliny Krzysztofik z klasy 3G oraz Leopolda Gerlacha z klasy 3i.

PlakatZapraszamy również do udziału w zajęciach z historii sztuki. Poprowadzi je pani Adrianna Gajdziszewska (historyk sztuki i artysta plastyk). Zajęcia w naszej szkole odbywać się będą w soboty w godzinach 9.00-11.30. Zgłoszenia przyjmuje prof. Sławomir Dymacz.

A dla uczniów chcących zmieniać świat na lepsze mamy wyjątkową propozycję udziału w programie wolontaryjnym naszej grupy „Być razem”. Zgłoszenia przyjmuje prof. Wiesław Kic.

125-ta rocznica otwarcia szkoły

Treść pamiątkowej tablicy:

„R.P.1891.
MOCĄ NAJWYŻSZEGO POSTANOWIENIA
JEGO CESARSKO KRÓLEWSKIEJ APOSTOLSKIEJ MOŚCI
FRANCISZKA JÓZEFA I-go
CESARZA AUSTRYI – KRÓLA WĘGIERSKIEGO –
KRÓLA CZECH – GALICYI I LODOMERYI I:T:D:
Z DNIA 22-go KWIETNIA 1891 R. OTWARTEM ZOSTAŁO
JAKO OWOC DŁUGOLETNICH STARAŃ
RADY MIASTA PODGÓRZA –
TUTAJ W MIEŚCIE PODGÓRZU DNIA 5-go WRZEŚNIA
1892 ROKU – OŚMIOKLASOWE PAŃSTWOWE GIMNAZYUM
Z WYKŁADOWYM JĘZYKIEM POLSKIM.-
UROCZYSTOŚĆ TEGO OTWARCIA NIEJAKO EPOKĘ
DLA ROZWOJU MIASTA PODGÓRZA STANOWIĄCEGO
A W TYM TU WŁAŚNIE GMACHU
PRZEZ GMINĘ NA CELE OŚWIATY ODDANYM –
W DNIU DZISIEJSZYM DOKONANĄ,-
OBECNA RADA MIEJSKA KU WIECZNEJ PAMIĘCI
POTOMNYM PRZEKAZUJE.”

5. września 2017r. świętujemy 125-lecie otwarcia szkoły!

Pomoc materialna dla uczniów

W roku szkolnym 2017/2018 uczniowie mogą ubiegać się o:

  • stypendia szkolne przeznaczone na całkowite lub częściowe pokrycie kosztów kształcenia, zajęcia dodatkowe i inne wydatki w przypadku, gdy miesięczny dochód na jedną osobę w rodzinie nie przekracza 514 zł (netto)

Podania o stypendia szkolne należy składać w Miejskich lub Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania ucznia do 15 września 2017 r.

Procedura i wniosek:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-45

  • pomoc finansową w ramach programu „Wyprawka szkolna” przeznaczoną dla uczniów, którzy przedłożyli szkole Orzeczenie o kształceniu specjalnym, wydane przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną. Wypełniony wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć do pedagoga szkolnego do dnia 8 września 2017 r. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

Wniosek:

www.mops.krakow.pl/sites/default/files/content/news/6985086/wniosek-wyprawka_szkolna_2017-uczen_niepelnosprawny.doc

  • zasiłek szkolny, który może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Można się o niego ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku

Procedura i wniosek:

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=3276&sub=procedura&proc=MOPS-20

  • posiłki, obiady w szkole w ramach Rządowego Programu Dożywiania Uczniów lub za pośrednictwem Miejskich lub Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej.

Witamy w nowym roku szkolnym!

Z okazji nowego roku szkolnego 2017/2018 składamy serdeczne życzenia Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom i Pracownikom „Czwórki”.
Młodzieży życzymy, aby ten rok szkolny był nie tylko czasem wytężonej pracy, ale także rozwoju zainteresowań, zdobywania inspirujących doświadczeń i zawierania ciekawych znajomości.
Szczególnie serdeczne życzenia kierujemy do Uczniów klas pierwszych, z nadzieją, że nadchodzący rok szkolny przyniesie im wiele satysfakcji i zadowolenia z nauki w IV Liceum Ogólnokształcącym.
Rodzicom życzymy wielu powodów do dumy i radości z osiągnięć ich dzieci.
Nauczycielom i Pracownikom szkoły – by trud i wysiłek wkładany w wykonywanie swojej pracy przynosił oczekiwane efekty i był źródłem satysfakcji.

Dyrekcja IV LO

Zlot Młodzieży Szkół im. Tadeusza Kościuszki

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nasza szkoła jest współorganizatorem Zlotu Młodzieży Szkół im. Tadeusza Kościuszki.

Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Tadeusza Kościuszki na mocy uchwały Konferencji Generalnej UNESCO i uchwały Senatu RP. Z tej okazji zapraszamy delegacje młodzieży i nauczycieli ze szkół, którym patronuje Kościuszko, do udziału w Zlocie Młodzieży Szkół im. Tadeusza Kościuszki.

Organizatorzy:

Komitet Kopca Kościuszki w Krakowie

ZHP Chorągiew Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

Termin:

12-15 października 2017 r.

Patronat honorowy: Andrzej DudaPrezydent Rzeczpospolitej Polskiej

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM ZLOTU

Patronat Instytutu Historii UJ

Z ogromną radością i satysfakcją informujemy, że od 1 września 2017r. klasa IE (humanistyczna) objęta będzie patronatem Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie tej klasy – ale także innych klas realizujących rozszerzony program historii – będą uczestniczyć w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych UJ  (wykłady, debaty, odczyty, zajęcia warsztatowe) zarówno na terenie szkoły jak i w gmachu uczelni. 

Jesteśmy przekonani, że współpraca z Instytutem Historii UJ pozwoli wszystkim uczniom naszej szkoły wziąć udział w niejednym ciekawym spotkaniu z historią.

Książka o Tadeuszu Kościuszce i … IV LO!

Z wielką radością pragniemy przedstawić niedawno wydaną książkę Pani Barbary Wachowicz „Tadeusz Kościuszko w Ojczyźnie, Ameryce i Szwajcarii”.

To barwna opowieść o życiu Naczelnika – jego walkach, zwycięstwach i porażkach, miłościach, przyjaźniach i sławie. Poznajemy krainę dzieciństwa, studia w Rycerskiej Szkole Kadetów, epopeję walk o niepodległość Ameryki, losy Insurekcji, obronę Warszawy, tragedię Maciejowic, moskiewskie więzienie, lata przeżyte we Francji, aż po finał żywota w Szwajcarii.

Książka zawiera bogatą ikonografię ze wszystkich epok życia Naczelnika. Jej ostatnia część – to prezentacja szkół, których patronem jest Tadeusz Kościuszko i listy współczesnej młodzieży do Patrona, które w niezwykle cenny, mądry, piękny sposób odpowiadają na pytanie – co młodzi Polacy w XXI wieku cenią w charakterze i działaniach Zwycięzcy spod Racławic?

Wiele miejsca w tej publikacji poświęcone jest naszej szkole – IV Liceum Ogólnokształcącemu im. T. Kościuszki  w Krakowie. Od lat dbamy, aby postać  Patrona – z całą jej złożonością – znana była uczniom szkoły. 

Listy naszych uczniów do Tadeusza Kościuszki, nagrodzone podczas trzech edycji konkursu na „List do Patrona”, organizowanego przez Panią Barbarę Wachowicz w naszej szkole, stanowią ważny element tej publikacji.

Uczniowie klas I i II naszego liceum, którzy w tym roku szkolnym otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, a także Ci, którzy uzyskali 100% frekwencję – zostali nagrodzeni tą książką – z imienną dedykacją od Autorki – podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Zachęcamy do lektury a nagrodzonym gratulujemy!

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

Dobiegł końca kolejny rok szkolny. Rok szczególny przede wszystkim dla pierwszoklasistów, ale też dla dyrekcji szkoły, która od września funkcjonowała w nowym składzie.

Niewątpliwie był to rok wypełniony intensywną pracą, dlatego jego zakończenie – które przypadło na 23 czerwca 2017 – zasługiwało na wyjątkową oprawę wypełnioną podziękowaniami, gratulacjami oraz życzeniami na przyszłość.

Uroczystości rozpoczęła msza święta w kościele Redemptorystów, po której młodzież uczestniczyła w oficjalnym podsumowaniu roku. Na sali gimnastycznej, w obecności publiczności, wręczono nagrody uczniom odnoszącym sukcesy przynajmniej w jednym z czterech obszarów: najlepsze wyniki w nauce, 100% frekwencji, osiągnięcia w olimpiadach i konkursach oraz efektywna promocja szkoły.

W pierwszej kategorii nagrodzonych zostało w sumie  54 uczniów, z czego aż 41 z klas pierwszych. Najwyższe średnie uzyskały Natalia Ziółkowska z klasy 1B (5,31) oraz Maria Konior z klasy 1H (5,31). Przyznano również 3 Srebrne Medale szkoły będące jednym z najwyższych wyróżnień przewidzianych w statucie IV LO. Otrzymali je uczniowie Paweł Zapiór z klasy 2H, Patrycja Batko z klasy 2F oraz Natalia Topa z klasy 2D.  Aż siedmioro uczniów nagrodzono za 100% frekwencji w bieżącym roku szkolnym. Również w pozostałych kategoriach (sukcesy w olimpiadach i konkursach, aktywny wolontariat, działalność artystyczna i sportowa, działalność na rzecz szkoły) przyznano nagrody licznemu gronu uczniów.

Szczególną nagrodę  – List Gratulacyjny od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego otrzymała Wiktoria Walczak z klasy 2C, w uznaniu jej działalności wolontaryjnej.

Gratulacje i życzenia dalszych sukcesów złożyła wyróżnionym pani Dyrektor Beata Zgutka, która przywołała motywujące i inspirujące słowa naszego Patrona, Tadeusza Kościuszki: „Największym zwycięstwem jest to, które odnosimy nad nami samymi” oraz Seneki Młodszego: „Nie dla szkoły, lecz dla życia uczymy się”. Następnie dla nagrodzonych i wszystkich zebranych zagrał instrumentalny zespół Ad Libitum złożony z wyjątkowo utalentowanych uczniów klas pierwszych: Magdaleny Szot, Emilii Zalewskiej, Antoniego Staszczaka, Sławomira Dziurmana oraz Jakuba Kopty.

Po tej części uroczystości wszyscy uczniowie udali się do sal, gdzie otrzymali świadectwa i pożegnali się ze swoimi wychowawcami, którzy życzyli im udanych i bezpiecznych wakacji.

List Gratulacyjny dla Wiktorii Walczak

W ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów na zakończenie roku szkolnego nagrodzono wyróżniających się uczniów. Znalazła się wśród nich Wiktoria Walczak z klasy 2C, która otrzymała od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego List Gratulacyjny w uznaniu jej działalności wolontaryjnej na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Serdecznie gratulujemy!