Rekrutacja – listy

Rekrutacja – terminy

W dniach 23 lipca 2021 r. (piątek) – 30 lipca 2021 r. (piątek) RODZIC KANDYDATA ZAKWALIFIKOWANEGO POTWIERDZA (OSOBIŚCIE!) wolę podjęcia nauki w IV LO przez jego dziecko,  poprzez dostarczenie dokumentów kandydata:

 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty
 • zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim (jeżeli dotyczy kandydata)
 • dwóch fotografii
 • wydrukowanego z systemu OMIKRON „Wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej” (dotyczy tylko tych kandydatów, dla których IV LO nie jest szkołą pierwszego wyboru

Harmonogram pracy Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej w dniach 23 – 30 lipca 2021

23 lipca 2021r. (piątek)

10:00 – 16:00

26 lipca 2021r. (poniedziałek)

10:00 – 14:00

27 lipca 2021r. (wtorek)

14:00 – 16:00

28 lipca 2021r. (środa)

10:00 – 14:00

29 lipca 2021r. (czwartek)

14:00 – 16:00

30 lipca 2021r. (piątek)

12.00 – 15.00

 

02 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 12.00 zostaną ogłoszone listy  KANDYDATÓW PRZYJĘTYCH I NIEPRZYJĘTYCH DO SZKOŁY.

Listy zostaną opublikowane na tablicy w budynku IV LO oraz na stronie internetowej szkoły.

Jeżeli po tym terminie szkoła będzie dysponować wolnymi miejscami, wówczas w dniach 03 i 05 sierpnia 2021 r. przyjmowane będą podania, od kandydatów starających się o przyjęcie w rekrutacyjnym postępowaniu uzupełniającym.

Godziny pracy sekretariatu w wakacje

Uprzejmie informujemy, że w okresie wakacji sekretariat szkoły jest czynny dla stron we wtorki i czwartki w godz. 10.00 – 14.00, po wcześniejszym umówieniu się.

Kontakt telefoniczny możliwy jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00 pod numerami 12 656 36 20 lub 12 656 11 96.

Możliwy jest także kontakt za pomocą poczty elektronicznej iv-lo@iv-lo.krakow.pl

 

Zakończenie roku szkolnego 2020/2021

Zakończył się rok szkolny 2020/2021 – nietypowy i trudny ze względu na zdalne nauczanie wymuszone pandemią. 25 czerwca 2021 r. uczniowie Czwórki podczas spotkań z wychowawcami otrzymali w klasach świadectwa, a najlepsi nagrody za wyniki w nauce, sukcesy w konkursach i pracę na rzecz szkoły.

 • Srebrny Medal Szkoły zdobyło 52 uczniów klas drugich
 • Świadectwo z wyróżnieniem uzyskało 35 uczniów klas pierwszych i 111 uczniów klas drugich
 • Wyróżnienie za 100%  frekwencję otrzymało 6 uczniów klas pierwszych i 12 uczniów klas drugich
 • Nagrodę Dyrektora Szkoły wręczono 7 uczniom reprezentującym IV LO w turniejach debatanckich

Nagrodzeni zostali również:

 • zwycięzcy konkursów pozaszkolnych i szkolnych,
 • reprezentanci Samorządu Uczniowskiego,
 • wolontariusze z grupy ,,Być Razem”,
 • artyści z grupy artystycznej ,,Jaszczwóry”,
 • muzycy z zespołu ,,Ad Libitum”,
 • dziennikarze z gazetki szkolnej ,,Pogaduszki u Kościuszki” i telewizji IV-TV.

Na koniec wychowawcy życzyli wszystkim w imieniu własnym i dyrekcji szkoły zdrowych i udanych wakacji oraz wyrazili nadzieję, że w przyszłym roku szkolnym będziemy mogli powrócić do tradycyjnych form nauki, a wirtualne spotkania traktować jedynie jako nowoczesne i atrakcyjne uzupełnienie edukacji.

Ślubowanie klas pierwszych 2021

Ślubowanie klas pierwszych to uroczystość, która zwykle rozpoczyna przygodę młodych ludzi z IV LO. Wprowadza ich w społeczność szkolną, czyni pełnoprawnymi uczniami naszego liceum, stanowi rytuał inicjacji w nowe środowisko i obowiązki. W tym roku spowodowane pandemią zamknięcie szkół i rozpoczęcie zdalnego nauczania uniemożliwiło realizację tej uroczystości w wyznaczonym, październikowym terminie. Pierwszoklasiści musieli poczekać osiem miesięcy na swój wyjątkowy dzień. Jednak nie obniżyło to rangi wydarzenia, może nawet uczyniło je bardziej wyjątkowym i na pewno w dojrzalszy sposób przeżywanym przez młodych ludzi.

24 czerwca 2021 roku uczniowie pięciu klas pierwszych (dla bezpieczeństwa zdrowotnego podzieleni na dwie grupy) stanęli u podnóża Kopca Kościuszki, by w tym szczególnym miejscu związanym z naszym patronem ślubować na sztandar szkoły. Powitani zostali nie tylko przez dyrektor IV LO Beatę Zgutkę, ale także przez gospodarza tego niezwykłego miejsca – Prezesa Komitetu Kopca Kościuszki prof. Mieczysława Rokosza.

To już piąty raz pierwszoklasiści składali swoje najważniejsze szkolne przyrzeczenie u stóp niezwykłego pomnika, jaki naród polski wystawił swojemu Bohaterowi. W tym miejscu dostojniej i bardziej znacząco brzmią wszelkie słowa kierowane do młodych ludzi. A gratulacje i życzenia wspaniałego rozwoju, realizacji pasji naukowych, nabywania umiejętności obywatelskich, łączenia tradycji z nowoczesnością, zawierania trwałych przyjaźni i uczenia się bycia w społeczeństwie, bycia z drugim człowiekiem – złożyli pierwszoklasistom: dyrektor Beata Zgutka, Radny Miasta Krakowa Jacek Bednarz, Przewodnicząca Rady Rodziców przy IV LO Jadwiga Hajto i Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Patrycja Wolak.

Postać patrona szkoły, Tadeusza Kościuszki, jako wzorzec osobowościowy na miarę także naszych czasów, przybliżył swoim „Młodym Przyjaciołom” profesor Mieczysław Rokosz. Przypomniał nie tylko ideały, jakie uosabia Kościuszko – patriotyzm, demokrację, tolerancję, szacunek dla każdego człowieka, skromność w dokonywaniu rzeczy wielkich, dbałość o honor. Ale przypomniał także, jak ważne w życiu każdej społeczności są: ślubowanie, sztandar i patron, od którego otrzymuje ona swoje imię. Słowa te pięknie przygotowały młodzież do aktu ślubowania.

Na sztandar szkoły ślubowali przewodniczący klas: Łucja Gorlich z kl. 1A, Emilia Słowińska z kl. 1B, Maria Bartosz z kl. 1C, Małgorzata Porębska z kl. 1D, Maksymilian Najder z  kl. 1E.

Przewodniczący klas złożyli swoje podpisy w Księdze Pamiątkowej Szkoły, do której to księgi zostali wpisani także uczniowie z najlepszymi wynikami w czasie rekrutacji do IV LO.

Uczniowie klas pierwszych stali się świadkami jeszcze jednego ważnego aktu, który odbywa się zwykle w czasie uroczystości zakończenia edukacji przez uczniów klas maturalnych. To wbicie w drzewce sztandaru szkoły gwoździa z nazwiskiem absolwenta – najwyższe wyróżnienie, jakie może zdobyć uczeń naszego liceum, przyznawane osobom, które w klasyfikacji końcowej uzyskały średnią nie niższą niż 5,0 i wzorowe zachowanie lub uzyskały tytuł laureata albo finalisty centralnego etapu olimpiady przedmiotowej. Zarówno w 2020 jak i 2021 roku kwietniowe zakończenie roku szkolnego miało formę zdalną, dlatego teraz w imieniu wszystkich nagrodzonych absolwentów zostało dokonane przyozdobienie drzewca sztandaru szkoły ich nazwiskami.

Pierwszoklasiści zostali zachęceni w ten sposób do większego wysiłku w dążeniu do sukcesu, którym może być uzyskanie tej nagrody.

Artystyczną oprawę zapewnił uroczystości chór szkolny Jaszczwóry pod batutą prof. Doroty Kondraciuk. Repertuar dostosowany do charakteru i miejsca spotkania zawierał pieśń patriotyczną “Bartoszu, Bartoszu…” M. Skałkowskiego ale także “Miejcie nadzieję…” do wiersza A. Asnyka.

Najradośniej przyjęte zostały śpiewane życzenia: “Tyle słońca w całym mieście” w aranżacji prof. Kondraciuk. Przypomniały to, co teraz dla uczniów i nauczycieli jest najmilszą wiadomością: JUTRO ZACZNĄ SIĘ WAKACJE!!!

W oczekiwaniu na wakacje

Miesiąc to niewiele, by nacieszyć się w pełni swoim towarzystwem – a mniej więcej tyle czasu spędzili ze sobą uczniowie po powrocie ze zdalnej nauki. Dlatego w ostatnie dni roku szkolnego 23-24 czerwca 2021 r., już po klasyfikacji rocznej, społeczność szkolna miała okazję zintegrować się ze sobą na nowo.

Młodzież uczestniczyła wraz z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów w nietypowych zajęciach, podczas których mogła nie tylko zdobyć wiedzę i umiejętności, ale też odbudować relacje. Sprzyjały temu przede wszystkim wspólne wyjścia: do Ogrodu Botanicznego, do Centrum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha, na filmoznawcze zajęcia do studyjnego kina KIKA, w pasiece pszczelarskiej oraz podczas literackiego pikniku w Parku Bednarskim, czy też podczas innych rozrywek (np. Paintball).

Te wspólnie i miło spędzone chwile sprawiły, że z tym większą radością spotkamy się ze sobą we wrześniu. A tymczasem: czekamy na wakacje!

O współczesnych wyzwaniach geografii ekonomicznej i społecznej

Urbanistyka i transport to dynamicznie rozwijające się sektory mające ogromny wpływ na jakość życia społecznego. O ich znaczeniu i wyzwaniach, którym muszą sprostać, rozmawiali uczniowie klas 2C i 2Dg podczas zajęć patronackich z geografii, które odbyły się 20 maja 2021 r.

Zajęcia skupiały się na tematyce transportu miejskiego i regionalnego a poprowadził je mgr inż. Piotr Węgrzynowicz, pracownik akademicki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Projekt Lalka

Rok temu klasa 2A (wtedy oczywiście 1A) wzięła udział w projekcie z języka polskiego, który był zainspirowany malarstwem barokowym. Kto jeszcze nie widział „żywych obrazów” (nie mylić z trupami😉 ) w ich wykonaniu, niech koniecznie poszuka w archiwum szkoły. Ad rem! W tym roku, wiosną A.D. 2021, zaprosiłam uczniów klasy matematycznej do nowego projektu: „Lalka Forever!”, który właśnie się zakończył.  Zadaniem grup było opracowanie gry komputerowej, planszowej, prezentacji na wskazany temat (matematyka, ekonomia, wynalazki…) lub… zrobienie filmu czy teledysku, zainspirowanych oczywiście, fabułą powieści Prusa.

Uczniowie pokazali, co potrafią zrobić z XIX- wiecznym tekstem literackim, co z niego wyczytać, jak uatrakcyjnić pracę nad nim. Polecamy spojrzeć na tę „maturalną” lekturę oczami uczniów 2A, którym gratulujemy pomysłowości i talentów artystycznych.

prof. Magdalena Mazuga-Millan

 

 

 

Gra Lalka – rozprawa sądowa

Gra planszowa Lalka

Tablica informacji

 

Laureaci Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”

12 maja 2021 r. poznaliśmy wyniki XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”. Laureatami III stopnia konkursu z matematyki zostali nasi tegoroczni maturzyści: Jakub Barber, Przemysław Pawlitko i Tomasz Zapart. Ponadto Krzysztof Czechowicz uzyskał tytuł finalisty olimpiady.

 Serdecznie gratulujemy!

Szkolny konkurs translatorski

10 maja 2021 r. rozstrzygnięto szkolny konkurs translatorski, którego tematem było tłumaczenie na język polski wiersza  W. H. Audena „Funeral Blues”. Z 6 zgłoszonych przekładów najlepsze było tłumaczenie Piotra Jaglarza z kl. 2A.

Gratulujemy!