101. rocznica wyzwolenia Krakowa

Kraków był pierwszym miastem wyzwolonym spod władzy zaborczej – 30 i 31 października 1918 roku Antoni Stawarz ze swymi oddziałami przerwał austriacką dominację w Podgórzu, a następnie w całym Krakowie. W tym roku mija 101. rocznica tych wydarzeń. Jak co roku klasy pierwsze naszego liceum wzięły udział w uroczystościach odbywających się na Placu Niepodległości. 30 października 2019 r.  zgromadzili się tu przedstawiciele władz miasta i dzielnicy, służb mundurowych, Bractwa Kurkowego oraz podgórskich szkół i przedszkoli. Najliczniejszą reprezentację stanowiła młodzież Czwórki.

Zebranym przybliżona została postać Antoniego Stawarza, a grupa rekonstrukcyjna – której szeregi  zasilają uczniowie IV LO – odtworzyła akt zdjęcia z masztu flagi austriackiego zaborcy i zawieszenia flagi Polski. Po części oficjalnej wszyscy zgromadzeni, przy wsparciu grupy artystycznej naszego liceum oraz uczniów podgórskiej Szkoły Muzycznej im. B. Rutkowskiego, odśpiewali pieśni patriotyczne i legionowe.

Uroczystość była częścią oficjalnych krakowskich obchodów 101. rocznicy wyzwolenia Krakowa, które przypadły na 30 i 31 października 2019 r. Młodzież Czwórki włączyła się także w inne organizowane w ich ramach wydarzenia. Grupa rekonstrukcyjna i uczniowie działający w DziAKu wraz z nauczycielami historii złożyli kwiaty pod magistratem przy Rynku Podgórskim, a reprezentacja naszego liceum pod opieką prof. Piotra Borowieckiego zdobyła III miejsce w Biegu Sztafetowym mieszanym o szablę kapitana Antoniego Stawarza.