Konkurs historyczny

W ramach projektu pt. „Narodziny Państwa – 1050-rocznica chrztu Polski”, organizowanego wspólnie przez IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie i VI Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Krakowie, odbędzie się konkurs historyczny dotyczący dziejów Polski wczesnośredniowiecznej pt. ”Od księcia Wiślan do Kazimierza Odnowiciela – Historia Polski do 1058 r.”

Koordynatorem konkursu w naszym liceum jest prof. R. Pletnia, do którego należy kierować zgłoszenia w terminie do 15 marca 2016 r. Etap szkolny w obu liceach odbędzie się 4 kwietnia 2016 r, finał – 8 kwietnia 2016 r. Dla zwycięzców etapu szkolnego w każdym z liceów oraz zwycięzców etapu międzyszkolnego – finału konkursu – przewidziane są atrakcyjne nagrody. Regulamin konkursu i materiały dla uczniów dostępne są poniżej.

Regulamin

Materiały dla uczniów