Absolwent naszej szkoły Nauczycielem Roku 2021

Z ogromną przyjemnością przyjęliśmy wiadomość, że nasz absolwent z roku 2002, Dariusz Martynowicz – polonista i entuzjasta kreatywnych i innowacyjnych metod nauczania, otrzymał 12 października 2021 r. tytuł Nauczyciela Roku.

Trud włożony w pracę z uczniami wydaje plon po latach i nie zawsze nauczyciel ma możliwość cieszyć się z takich „zbiorów”. Pan Dariusz Martynowicz odbierając wyróżnienie nie zapomniał o tych, którzy rozbudzili w nim potrzebę podejmowania odważnych i twórczych działań dydaktycznych. Zadedykował swoją nagrodę dwóm osobom będącym dla niego inspiracją w pedagogicznej pracy z młodzieżą. Pierwszą z nich jest prof. Magdalena Mazuga-Millan, nauczycielka języka polskiego w IV LO w Krakowie, która była dla niego inspiracją podczas nauki w naszym liceum i która obecna była z Laureatem na Gali wręczenia nagrody na Zamku Królewskim w Warszawie. Drugą osobą jest prof. Dariusz Pasieka z V LO w Krakowie, który dla pana Dariusza był mentorem podczas zdobywania doświadczenia zawodowego w nauczycielskiej posłudze.

Czwórka jest dumna zarówno z Laureata, jak i z pani Profesor. Obojgu życzymy satysfakcji z pracy z młodzieżą i dumy ze swoich wychowanków.