Dodatkowa oferta edukacyjna

 


Oprócz obowiązkowych zajęć lekcyjnych, ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć,  dla zainteresowanych uczniów zaplanowano zajęcia dodatkowe, realizowane międzyoddziałowo w klasie II, III lub IV, takie jak:

 • podstawy historii sztuki
 • grafika komputerowa
 • edukacja medialna
 • edukacja prawna
 • chemia zrównoważonego rozwoju
 • koło języka łacińskiego
 • koło turystyczno – krajoznawcze
 • koła przedmiotowe (m.in. polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego)
 • koła sportowe (m.in. koszykówka, siatkówka)

Oferta tych zajęć może być modyfikowana, w zależności od potrzeb i zainteresowań uczniów (z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych szkoły).

 

Chętni uczniowie mogą też dołączyć do grup działających w szkole, w których młodzież rozwija swoje  pasje i zainteresowania. Są to:

 • Szkolne Koło Debat
 • grupa artystyczna „Jaszczwóry”
 • grupa „Dziedzictwo i Animacja Kultury” (DziAK)
 • redakcja czasopisma „Pogaduszki u Kościuszki”
 • telewizja szkolna IV-TV
 • zespół muzyczny „Ad libitum”
 • Klub Wyspiańskiego
 • grupa wolontariuszy „Być Razem”
 • Sportowa Czwórka
 • Samorząd Uczniowski i jego sekcje:
  • fotograficzna
  • cheerleaderek
  • dopingu sportowego
  • organizacyjna

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o działalności tych grup – poczytaj w odpowiednich zakładkach menu PO LEKCJACH.

 

logo_chmura_s-1Małopolska Chmura Edukacyjna

Od  roku szkolnego 2019/2020 IV LO uczestniczy w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna”.

W ramach projektu realizowane są dwa rodzaje przedsięwzięć:

 • zajęcia on – line oraz koła naukowe;
 • naukowe warsztaty weekendowe (wiosenne i jesienne) oraz warsztaty letnie;

W projekcie może uczestniczyć każdy uczeń IV LO. Rekrutacja na zajęcia on – line i koła naukowe odbywa się na początku roku szkolnego, a na warsztaty 3 razy w roku.

Więcej szczegółów można znaleźć w zakładce MCHE W IV LO.