Dzień otwarty w naszej szkole

12 kwietnia 2014 był dniem otwartym szkoły. Wzięli w nim udział gimnazjaliści wraz z rodzicami. Szkoła otworzyła swe podwoje dla kandydatów, którzy mieli możliwość obejrzeć sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe, uczestniczyć w lekcjach pokazowych, próbie szkolnego koła teatralnego i chóru oraz prezentacji grupy artystycznej DZiAK. Rzetelną informacją i dobrą radą służyli w tym dniu wszyscy pracownicy szkoły.