Finaliści konkursu na temat Kresów

30 marca 2015 w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów w Krakowie odbyła się sesja naukowo-edukacyjna podsumowująca III edycję projektu „Kresy” – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Finalistami tegorocznego konkursu „Repatriacja czy ekspatriacja? Wyjechać czy zostać? Masowe wypędzenia obywateli polskich z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej  w latach 1944–1959” zostali nasi uczniowie Karolina Luty, Weronika Wielgus, Nicolette Waśniowska, Jakub Wiatrak, Gabriela Chmielik z klasy II i oraz Marcin Baumann i Jan Dąbrowski z klasy I G.

Wszystkim serdecznie gratulujemy!