Języki obce

 


NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

W IV Liceum Ogólnokształcącym uczniowie objęci są nauczaniem dwóch języków obcych nowożytnych. Są to: język angielski oraz do wyboru: język niemiecki, język francuski, język włoski, język rosyjski.

  • język angielskiPierwszym językiem obcym w każdej klasie jest język angielski. Uczniowie kwalifikowani są do grup w obrębie oddziału, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości języka. Podziału dokonuje się na początku klasy pierwszej.
  • język niemieckijęzyk francuskiNauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. W rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 uczniowie mają do wyboru grupy: dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki) oraz dla początkujących (język włoski i rosyjski). język rozyjskijęzyk włoskiO zakwalifikowaniu ucznia do danej grupy drugiego języka obcego decyduje ranking punktowy (uwzględniający łączną liczbę punktów uzyskanych w rekrutacji).
    W przypadku nie utworzenia się grupy języka francuskiego lub niemieckiego dla kontynuujących naukę, możliwe będzie utworzenie grupy tego języka dla początkujących. 

Uwaga! Wybór drugiego języka nie dotyczy oddziału realizującego język angielski i niemiecki w zakresie rozszerzonym.

DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w wyjściach, wycieczkach i wymianach międzynarodowych, pozwalających doskonalić umiejętności językowe. Więcej informacji na temat wymian znajduje się w zakładce WYMIANY ZAGRANICZNE.