Jubileusz 130-lecia IV LO

 


5 września 1892 r. otwarte zostało ośmioklasowe Państwowe Gimnazjum z wykładowym językiem polskim – pierwsza w Podgórzu szkoła średnia. To ta data rozpoczęła trwającą już prawie 130 lat historię naszej szkoły. Z tej okazji społeczność Czwórki organizuje szereg działań wpisujących się w jubileuszowe obchody, których zwieńczeniem będą uroczystości przypadające na październik 2022 r.

Informacje o wydarzeniach związanych z jubileuszem ukazują się w aktualnościach na głównej stronie naszego liceum. Dodatkowo kompletne zestawienie działań prezentujemy poniżej, w przypadku wielu z nich prosimy o pomoc w realizacji poprzez podzielenie się swoją wiedzą, wspomnieniami i pamiątkami.

 Sondaż jubileuszowy

Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom absolwentów oraz zmierzyć poziom ich zainteresowania propozycjami obchodów nasza szkoła przygotowała sondaż jubileuszowy skierowany do osób, którzy w Czwórce spędzili swoje szkolne lata.

Ankietę sondażową wypełnili absolwenci, którzy kończyli Czwórkę na przestrzeni ostatnich 65 lat – najstarsze ankietowane osoby zdawały maturę w roku 1957 a najmłodsze w 2022. Zdecydowanie największą grupę respondentów stanowiły roczniki maturalne z roku 2000 (17,5%) oraz 2001 (9,2%). 

Sondaż badał również zainteresowanie różnymi formami celebrowania 130-lecia IV LO w Krakowie – ankietowani mieli możliwość zaznaczenia wszystkich atrakcyjnych dla nich propozycji sugerowanych przez Komitet Organizacyjny. Najwięcej respondentów wyraziło chęć zorganizowania na terenie szkoły spotkań poszczególnych roczników (81,6%). Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się również propozycja zwiedzania planowanej wystawy „Życie szkolne w IV LO na przestrzeni lat” (63,6%). Dość duża grupa osób chciałaby również uczestniczyć w Gali Jubileuszowej w Kinie Kijów planowanej na połowę października 2022 r. (44,2%). Wśród odpowiedzi pojawiły się także oryginalne propozycje od samych ankietowanych, z których możliwa do realizacji część będzie wzięta pod uwagę podczas zaawansowanych prac nad harmonogramem obchodów.

Zapraszamy do systematycznego odwiedzania witryny internetowej Czwórki na przełomie sierpnia i września 2022 r. kiedy to pojawią się bardziej szczegółowe informacje na temat przebiegu wydarzeń wpisujących się w jubileuszowe obchody.

Spotkajmy się jesienią w Czwórce!

Tworzymy listę znanych uczniów i nauczycieli

Na historię szkoły składają się dzieje naszych uczniów i nauczycieli. Wielu z nich było ludźmi wybitnymi, o których pamięć warto i należy pielęgnować. Ich historie, biogramy i osiągnięcia zostaną zebrane na stronie internetowej Czwórki. W planowanej publikacji przypomniane zostaną sylwetki uczniów oraz nauczycieli, których działania stanowiły wkład w polską, europejską, a niekiedy także światową kulturę, naukę i dyplomację. Kwerendę i prace badawcze w tym zakresie koordynuje nauczyciel naszej szkoły, prof. Sławomir Dymacz, który  podejmuje także starania o uzupełnienie biogramów absolwentów w Wikipedii o informację na temat  edukacji szkolnej .

Osoby, które chciałyby wspomóc te działania i podzielić się swoją wiedzą w tym przedmiocie prosimy o kontakt na adres mailowy: ivlo.jubileusz130@gmail.com

 

Uzupełniamy archiwum fotograficzne szkoły

Podczas zwieńczenia obchodów w październiku 2022 r. zorganizowana zostanie okolicznościowa wystawa prezentująca między innymi fotografie dokumentujące dzieje naszej szkoły: jej uczniów, nauczycieli, sympatyków oraz obu budynków. Materiał zdjęciowy, którym dysponujemy nie jest satysfakcjonujący, prawdopodobnie wiele pamiątek przepadło na przełomie lat 90-tych XX wieku w czasie przeprowadzki szkoły. W związku z tym prosimy o pomoc w uzupełnieniu archiwum. Poszukiwania i archiwizację fotografii związanych z historią szkoły koordynuje prof. Bogumiła Łowczowska. Wszystkich chętnych do podzielenia się swoimi zbiorami fotograficznymi i pamiątkami zapraszamy do współpracy i zgłaszanie się do biblioteki szkolnej lub kontakt na adres: ivlo.jubileusz130@gmail.com

Prosimy o nadsyłanie skanów zdjęć i dokumentów wraz z krótkim opisem (rok, wydarzenie, osoby) lub przyniesienie fotografii do biblioteki szkolnej celem wykonania kopii. Szczególnie cenne będą dla nas miniatury tabla poszczególnych roczników. Dla autorów najciekawszych fotografii przewidujemy nagrody :).

 

Poszukujemy Czwórkowych Rodzin

Wiemy z ustnych przekazów, że w wielu krakowskich rodzinach nauka w naszej szkole to już tradycja. Z Czwórką na przestrzeni lat związanych było niemało osób, które wstępowały w progi szkoły śladami dziadków, rodziców, starszego rodzeństwa, czy dalszych krewnych. Zjawisko „Czwórkowych Rodzin” nie jest jednak udokumentowane tak, jakby na to zasługiwało. Poszukujemy zwłaszcza rodzin, dla których IV LO było szkołą dłużej niż przez jedno pokolenie. Koordynacją prac w tym zakresie zajmuje się prof. Grażyna Mazur a osoby chętne do podzielenia się informacją prosimy o kontakt pod adresem ivlo.jubileusz130@gmail.com.

Zebrany materiał będzie służył do wykorzystania jedynie w projekcie „Czwórkowe Rodziny” realizowanym w ramach obchodów jubileuszu. Gromadzone dane sprowadzające się do imienia, nazwiska, pokrewieństwa oraz roku ukończenia szkoły pozostają pod nadzorem administratora RODO szkoły.