Komitet Honorowy

  • Prof. Mieczysław Rokosz – prezes Komitetu Kopca Kościuszki
  • Dr hab. Grzegorz Ryś – biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, absolwent IV LO
  • Marek Pęk – Senator Rzeczypospolitej Polskiej
  • Prof. Krzysztof Zamorski  – prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego
  • Tomasz Bartłomiej Otrębski – prezes Fundacji im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
  • Leszek Cierpiałowski – dyrektor biura Komitetu Kopca Kościuszki
  • Jacek Bednarz –  przewodniczący Rady Dzielnicy XIII Podgórze
  • Elżbieta Szaban – wieloletni dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego
  • Beata Lisowska – przewodnicząca Rady Rodziców przy IV LO