Komunikat o dodatkowych dniach wolnych

Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie ustalił dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2017/2018:  2.11.2017, 30.04.2018, 2.05.2018, 4.05.2018, 7.05.2018, 8.05.2018, 9.05.2018, 1.06.2018.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46, poz. 432 z późniejszymi zmianami).