Konkurs na miejską grę terenową – „Śladami Tadeusza Kościuszki w Krakowie”.

Kraków w wyjątkowy sposób związany jest z Tadeuszem Kościuszką, patronem naszej szkoły. W Krakowie na Rynku Głównym Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę i podpisał Akt Powstania. Tutaj odbył się Jego triumfalny wjazd po zwycięstwie pod Racławicami. Po śmierci Kościuszki narodził się kult Jego Postaci, czego wyrazem jest usypany wysiłkiem społeczeństwa Kopiec Kościuszki, symbol idei wolności i niepodległości Polski. Tu wreszcie w Katedrze Wawelskiej w Krypcie św. Leonarda spoczywają doczesne szczątki Naczelnika.

Miejsc związanych z Kościuszką w Krakowie odnajdziemy bardzo wiele: i tych, które doświadczyły obecności bohatera, i takich, którym nadano jego imię.

Kontynuując działania wokół patrona szkoły, ogłaszamy konkurs na miejską grę terenową, która pozwoli lepiej poznać historię Insurekcji Kościuszkowskiej i umożliwi odkrycie nowych miejsc związanych z Naczelnikiem.

Najatrakcyjniejsza gra, wyłoniona w konkursie, będzie dla kolejnych roczników uczniów, wybierających edukację w IV LO, początkiem zdobywania wiedzy o patronie szkoły.

Regulamin konkursu dostępny jest na tablicy ogłoszeń uczniowskich oraz  na tablicy przy sali 2.8, jak również na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy Samorządu Uczniowskiego na Facebooku.

Regulamin konkursu na miejską grę terenową