Konkursy pozaszkolne

 • V edycja Klasówki Powstańczej

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej O/Katowice, Instytutem Historii Uniwersytetu Śląskiego i Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach organizuje IV konkurs wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza”.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/edukacja/klasowka-powstancza/

Konkurs odbędzie się 20 marca 2019 r.

 

 • Ogólnopolski konkurs historyczny „75 rocznica bitwy o Monte Cassino”

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej – Zarząd Główny w Warszawie organizuje Ogólnopolski konkurs historyczny „75 rocznica bitwy o Monte Cassino”.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych, ostatnich klas gimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych.

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie konkursu.

Zgłoszenia do 15 marca 2019 r.

 

 • I Ogólnopolski Konkurs na Felieton

Zachęcamy uczniów do udziału w I Ogólnopolskim Konkursie na Felieton organizowanym przez VIII LO Samorządowe w Częstochowie. Warunkiem udziału jest napisanie felietonu zainspirowanego jedną z podanych myśli:

 1. Czasami najbliżej ludzi jestem w windzie.
 2. Nie spoczywaj na lajkach.
 3. Może lepiej zmienić świat niż telefon.

Prace należy nadsyłać w terminie do 1 marca 2019 r.

Szczegóły w REGULAMINIE KONKURSU

Karta zgłoszeniowa

 

 • II edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego (EKS)

Europejski Konkurs Statystyczny organizowany jest przez Eurostat we współpracy z urzędami statystycznymi krajów europejskich, w tym Głównym Urzędem Statystycznym.

Konkurs składa się z dwóch części: krajowej i europejskiej i kierowany jest do dwóch grup wiekowych uczestników:

 • grupa A: uczniowie szkół średnich w wieku 16 – 18 lat
 • grupa B: uczniowie szkół podstawowych (VII i VIII klas) i gimnazjów w wieku 14 – 16 lat

Zespoły konkursowe tworzone są niezależnie w każdej z grup uczestników i złożone są z 1 do 3 uczniów oraz nauczyciela – opiekuna zespołu, który nadzoruje pracę.

Zapisy zespołów trwają do 4 lutego 2019 r

Zasady, harmonogram oraz pozostałe informacje na temat konkursu znajdziecie na stronie: www.eks.stat.gov.pl

 

 • Konkurs astronomiczny „Astrolabium”

W imieniu Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Fundacji Antares, zapraszamy wszystkich uczniów do udziału w konkursie astronomicznym „Astrolabium”. Pierwszy etap konkursu polega na wykonaniu przez uczniów doświadczeń konkursowych, przygotowanych specjalnie na potrzeby każdej z grup wiekowych. W ramach ich wykonywania, uczniowie zmierzą się ze współczesnymi problemami świata nauki, posługując się takimi samymi metodami i narzędziami, jakie wykorzystują naukowcy. Uczniowie mogą wykonywać doświadczenia samodzielnie lub pod okiem nauczyciela, zarówno w ramach lekcji jak i zajęć pozalekcyjnych. Drugi etap konkursu będzie polegał na przeprowadzeniu testu w zgłoszonych szkołach, który będzie sprawdzianem umiejętności i wiedzy zdobytych zarówno podczas wykonywania doświadczeń jak i we własnym zakresie.

Rejestracja uczestników będzie trwała do końca marca 2019 roku, zaś konkurs odbędzie się w każdej zgłoszonej szkole w kwietniu 2019 roku.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.astrolabium.org

 

 • IV edycja ogólnopolskiego konkursu pt. „Europa – społeczeństwo, gospodarka, polityka, kultura”

Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Fundacją Europea oraz Fundacją Social Wolves organizuje w roku szkolnym 2018/2019 IV edycję ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Europa – społeczeństwo, gospodarka, polityka, kultura”. Tegoroczny temat konkursu „Przyszłość Unii Europejskiej – wyzwania, problemy, szanse ”.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody oraz uprawnienia w postępowaniu rekrutacyjnym na prestiżowe studia I stopnia na kierunku europeistyka – integracja europejska prowadzone w Instytucie Europeistyki WNPiSM na Uniwersytecie Warszawskim.

Zgłoszenia do 28 lutego 2019 r.

Szczegóły na stronie: http://www.pl.europeistyka.uw.edu.pl/index.php/node/142

 

 • IX Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego

Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana w Krakowie zaprasza uczniów szkół średnich z całej Polski do udziału w IX Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”. W I etapie konkursu uczestnicy piszą pracę na jeden z proponowanych tematów, autorzy najlepszych prac zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu.

Termin nadsyłania prac – do 8 lutego 2019 r.

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie: http://www.cmjordan.krakow.pl/konkursy/konkurs-wiedzy-o-zyciu-i-tworczosci-kaczmarskiego

 

 • Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

W imieniu organizatorów zapraszamy uczniów do udziału w XXIII. Konkursie Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim. Główną nagrodę dla laureatów stanowi możliwość podjęcia studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim. Laureaci wybierają miejsca na studiach stacjonarnych z bogatej oferty, proponowanej przez organizatora.

Termin zgłoszeń upływa 31 grudnia 2018 r.

Strona internetowa konkursu: http://www.konkurs.uj.edu.pl

List intencyjny Przewodniczącego Rady Naukowej Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dr hab. Krzysztofa Stopki

 

 • VII Mistrzostwa Polski Debat Oxfordzkich

W imieniu Fundacji Edukacyjnej G5 – Organizatora VII Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich zapraszamy uczniów i nauczycieli do wzięcia udziału w tegorocznych mistrzostwach.

Zapisy rozpoczną się 6 grudnia 2018 r. o godz. 18.00.

Zachęcamy do zapoznania się z załącznikami: regulaminem uczestnictwa i formularzem.

 

 • Konkurs „O złoty indeks Politechniki Śląskiej”

Politechnika Śląska zaprasza uczniów do wzięcia udziału w konkursie „O Złoty indeks Politechniki Śląskiej”. Komplet informacji dla uczestników znajduje się na stronie: https://www.polsl.pl/imprezy/zlotyindeks/Strony/Witamy.aspx

Rywalizacja odbywa się w dziedzinach: chemia, fizyka, informatyka i matematyka.

Ostateczny termin rejestracji uczestników upływa 18 grudnia 2018 r.

 

 • Małopolski Konkurs Prac Matematycznych

Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży wspólnie z Oddziałem Krakowskim Polskiego Towarzystwa Matematycznego po raz kolejny organizuje Małopolski Konkurs Prac Matematycznych zakończony Małopolską Sesją Matematyczną.

Termin nadsyłania prac upływa 28 lutego 2019 roku.

Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: www.towarzystwo.edu.pl oraz   www2.im.uj.edu.pl/ptm/kpm.php

 

 • Konkursy programu edukacyjnego Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży Bakcyl
 1. Milion na Bank

Skierowany do uczniów szkół ponadpodstawowych w wieku 15-20 lat.

Uczestnik Konkursu bierze udział w internetowej grze inwestycyjnej „Pierwszy milion“. Gra jest symulacją inwestowania, a uczestnictwo ma charakter zabawy edukacyjnej. Uczniowie będą mieli okazję nauczyć się jak oszczędzać, gospodarować budżetem i w jaki sposób inwestować na giełdzie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody finansowe.

Konkurs trwa od 31.10.2018 do 15.01.2019 r. (o godz. 23:59 nastąpi zamknięcie gry)

Szczegóły na stronie: www.bakcyl.wib.org.pl/milionnabank
Kontakt: milionnabank-uczen@wib.org.pl

 1. Score Hunter

Skierowany do pełnoletnich uczniów szkół ponadpodstawowych

Konkurs z wykorzystaniem platformy „Score Hunter”. Celem jest edukacja ekonomiczna młodzieży w zakresie kształtowania wiarygodności finansowej, budowania historii kredytowej oraz ochrony własnej tożsamości. Uczniowie biorą udział indywidualnie, ale warunkiem koniecznym jest wcześniejsze zgłoszenie udziału Szkoły w Konkursie przez szkolnego koordynatora. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe. Szkoła, która zaangażuje największą liczbę uczniów biorących udział w konkursie otrzyma tytuł „Lidera Score Hunter”, dyplom oraz pakiet materiałów dla nauczycieli.

Konkurs trwa do 12.01.2019 r.

Szczegóły na stronie: www.bakcyl.wib.org.pl/scorehunter

 

 • Konkurs online ze znajomości „Pana Tadeusza”

W dniach 10 – 14.12.2018 r. (g. 8.00 – 15.00) odbędzie się konkurs online dla szkół ze znajomości „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Ćwiczenia przed konkursem, tzw. ELIMINATOR trwa od 15 listopada 2018 r.

Regulamin konkursu na stronie: Kocham język polski –https://kochamjp.pl/regulamin/mickiewicz220.html

 

 • XI edycja ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny pt. „Póki nie jest za późno”

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych zaprasza uczniów wszystkich typów szkół do udziału w konkursie na projekt edukacyjny pt. „ Póki nie jest za późno”.

Tematyka prac powinna dotyczyć wojen i konfliktów zbrojnych XX-go wieku i może odnosić się zarówno do miejsc upamiętnionych w trwały, materialny sposób, jak i pozostających w zapomnieniu.

Praca nad projektami powinna stworzyć uczniom możliwość poszukiwania i badania różnorodnych źródeł historycznych oraz przedstawiania ich w interesującej i twórczej formie. Dla nauczycieli może stać się inspiracją do poszukiwania nowych, ciekawych i twórczych rozwiązań dydaktyczno-metodycznych. Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie konkursu.

Projekty wraz z oświadczeniem i wypełnionym formularzem zgłoszenia z dopiskiem „Konkurs na projekt historyczny” należy nadsyłać do 1 kwietnia 2019 r.

REGULAMIN KONKURSU

 

 • Konkurs „W kręgu mitów i kultury antycznej”

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie zaprasza do udziału w XIII edycji wojewódzkiego konkursu wiedzy  „W kręgu mitów i kultury antycznej” oraz w konkursie plastycznym „Antyczni Herosi”.

REGULAMIN KONKURSU WIEDZY

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

Zgłoszenia do 1 grudnia 2018 r.

 

 • Turniej Recytatorski Poezji Współczesnej im. Andrzeja Bursy

Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy zaprasza uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich Małopolski oraz dorosłych bez względu na miejsce zamieszkania do udziału w kolejnej edycji Turnieju Recytatorskiego Poezji Współczesnej im. Andrzeja Bursy

Zgłoszenia do 21 listopada 2018 r.

Prezentacje konkursowe 29 i 30 listopada 2018 r.

REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIA na stronie internetowej www.mdk.krakow.pl

 

 • XIII Edycja Łódzkiego Konkursu Języka Włoskiego

Zakład Italianistyki Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych z terenu całej Polski do udziału w XIII Edycji Łódzkiego Konkursu Języka Włoskiego.

Komplet informacji dla uczestników zawiera REGULAMIN
Termin zgłoszenia uczniów do 20 grudnia 2018 r.

 

 • Ogólnopolski konkurs historyczny „Wrzosy 2018”

W związku z obchodami 100-lecia odzyskania niepodległości Związek Strzelecki organizuje ogólnopolski konkurs historyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych „Wrzosy 2018”.

Konkurs organizowany pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej rozpoczyna się 15 listopada 2018 roku i trwać będzie do 15 grudnia 2018 r.

Tematem konkursu jest praca pisemna opowiadająca o miejscu pamięci narodowej, cmentarzu lub grobach wojennych, wydarzeniach i osobach związanych z walką w obronie ojczyzny z terenu gminy lub miasta.

Uczestnicy: zapoznają się z informacjami na temat miejsc, wydarzeń, osób związanych z historią regionu, miejsc pamięci narodowej i innych, pozyskają ciekawe informacje o osobach i wydarzeniach z różnych okresów prowadzonych walk o wolność, podejmują się odbudowania, odnowienia miejsc ważnych pod względem historycznym – cmentarzy, kwater żołnierzy, partyzantów, legionistów, strzelców, niosą pomoc weteranom walk, dokonują spisania ciekawych, jeszcze nieznanych fakty, historii osób i wydarzeń.

Komplet informacji znajduje się na stronie Kuratorium Oświaty w Krakowie

 

 • XI edycja konkursu „Zobaczyć Matematykę”

W imieniu organizatora – Akademii Górniczo-Hutniczej zapraszamy uczniów wzięcia udziału w XI edycji konkursu „Zobaczyć Matematykę”.

Uczestnik konkursu powinien samodzielnie przygotować stronę internetową, która w sposób przystępny i atrakcyjny przybliży zagadnienie związane z matematyką wybrane przez autora strony.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie internetowej http://www.zobaczycmatematyke.pl/

Termin nadsyłania prac upływa 26 lutego 2019 r

 

 • Konkurs literacki „Klucz do świata magii”

Na prośbę organizatora – Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Marii Karłowskiej w Żninie zapraszamy młodzież szkół podstawowych i średnich do wzięcia udziału w X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego Klucz do świata magii.

 Regulamin konkursu

Termin nadsyłania prac: 28 luty 2019 r.

Opiekun konkursu Agnieszka Mielcarzewicz

 

 • Konkurs historyczny „Sonderaktion Krakau i Tajna Organizacja Nauczycielska TON podczas II wojny światowej”

Związek Nauczycielstwa Polskiego zaprasza uczniów klas maturalnych do udziału w konkursie historycznym organizowanym w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej zatytułowanym „Sonderaktion Krakau i Tajna Organizacja Nauczycielska TON podczas II wojny światowej”. Współorganizatorem konkursu jest Wydział Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, który uhonoruje dwójkę laureatów indeksem na studia.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą na bieżąco uaktualniane na stronie Oddziału ZNP Kraków – Śródmieście w zakładce „Konkurs Historyczny”.

Zgłoszenie przez szkołę udziału w konkursie do 8 grudnia 2018 r.

 

 • Konkurs „Łowcy cząstek”

W imieniu organizatorów zapraszamy do dołączenia do konkursu „Łowcy cząstek” (credo.science/lowcyczastek/). Konkurs jest istotnym elementem realizowanego przez Instytut Fizyki Jądrowej PAN międzynarodowego, naukowo-badawczego projektu CREDO (Cosmic-Ray Extremely Distributed Observatory czyli Ekstremalnie Rozproszone Obserwatorium Promieniowania Kosmicznego). Celem projektu, a więc i konkursu, jest stworzenie największego na świecie detektora promieniowania kosmicznego w oparciu o aplikację zainstalowaną na telefonach komórkowych uczestników konkursu.

Więcej o projekcie CREDO można dowiedzieć się ze strony credo.science.

Regulamin konkursu

Konkurs trwa od 3 października 2018 r. do 30 czerwca 2019 r.

 

 • Konkurs dla dzieci i młodzieży „Bezpieczni za kółkiem”

Kajetan Kajetanowicz – trzykrotny rajdowy mistrz Europy w ramach ogólnopolskiej kampanii promującej bezpieczeństwo na drodze wraz z firmą Pirelli zaprasza dzieci i młodzież  do udziału w konkursie. Tematem przewodnim konkursu jest stworzenie pracy: ZIMOWA OPONA PRZYSZŁOŚCI. Forma prac dowolna (rysunki, obrazy, filmy, zdjęcia, rzeźby, instalacja, nagranie audio, flash-mob itp.)  Inwencja i pomysłowość autorów – mile widziana.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie www.kajto.pl

oraz na platformie Facebook: https://www.facebook.com/KajetanKajetanowicz/

Termin nadsyłania prac do 30 listopada 2018 r.

 

 • Ogólnopolski quiz wiedzy o Niepodległej „Ojczyzna nasza”

W imieniu organizatora Stowarzyszenia Delta zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskim quizie wiedzy o Niepodległej „Ojczyzna nasza”. Konkurs ma charakter dwuetapowy. Pierwszy etap to drużynowe rozwiązanie testu na platformie internetowej, a drugi to test połączony z grą terenową na terenie Bałtowskiego Kompleksu Turystycznego. Pełne informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.doniepodleglej.pl

Nabór uczestników trwa do 9 listopada 2018 r.

 

 • Ogólnopolski konkurs poetycki „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…”

W imieniu Stowarzyszenia Delta zapraszamy uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie poetyckim „Myśmy wciąż do Niepodległej szli…” na samodzielnie napisany wiersz związany z tematyką konkursu. Pełne informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.doniepodleglej.pl

Nabór uczestników trwa do 16 listopada 2018 r.

 

 • Konkurs programistyczny „Festiwal gier”

XI Liceum Ogólnokształcące w Krakowie wspólnie z Oddziałem Małopolskim Polskiego Towarzystwa Informatycznego organizuje konkurs programistyczny pod hasłem „Festiwal gier”.  Konkurs wpisuje się również w wydarzenie jakim jest Tydzień Edukacji Informatycznej (Computer Science Education Week)”.

Szczegóły w REGULAMINIE KONKURSU

Prace na konkurs można zgłaszać  do 23 listopada 2018 r.

 

 • 5 edycja ogólnopolskiego konkursu „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim”

W imieniu Fundacji Underground  zapraszamy uczniów szczególnie uzdolnionych polonistycznie i w zakresie nauk społecznych do udziału w konkursie „Lekcja historii i sztuki z Jackiem Kaczmarskim”. Tegoroczna edycja konkursu odbędzie się pod hasłem: „I ja się jakoś niepodległy czuję”.

W kategorii indywidualnej zadaniem będzie napisanie opowiadania na temat alternatywnej historii odzyskania przez Polskę niepodległości, z uwypukleniem w tym procesie roli rzeczywistego lub fikcyjnego bohatera lokalnego.

Uczestnicy kategorii grupowej zmierzą się w formule towarzyskich gier drużynowych, w ramach których sprawdzana będzie wiedza graczy nt. wybranych piosenek Jacka Kaczmarskiego związanych z wolnością i niepodległością.

Nagrodami w konkursie będą m.in.:

 • atrakcyjne wycieczki zagraniczne
 • oraz, dla laureatów kategorii indywidualnej, będących tegorocznymi maturzystami, 4 indeksy na Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Szczegóły na stronie internetowej  https://fundacjaunderground.pl/5-edycja-lekcji

 

 • II Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej

W imieniu Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do udziału w II Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Krajoznawczej o Republice Słowackiej. Informacje o konkursie, a w szczególności regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są publikowane na stronie internetowej www.geografia.up.krakow.pl

Wśród nagród przewidziano m.in. 3 indeksy na dowolnie wybrany kierunek studiów prowadzonych w Instytucie Geografii UP.

Termin przesyłania zgłoszeń do udziału w konkursie upływa 20 listopada 2018 r.

 

 • Konkurs “Elektronika – by żyło się łatwiej” (Edycja 2019)

Instytut Elektroniki Politechniki Śląskiej wraz z Partnerami już po raz drugi organizuje konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych “Elektronika – by żyło się łatwiej” objęty m. in. patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Szczegółowe informacje na stronie Instytutu Elektroniki Politechniki Śląskiej.

Termin rejestracji upływa z dniem 15 grudnia 2018 r.

 

 • Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych 2018-2019

Międzynarodowy Konkurs Umiejętności Statystycznych 2018-2019 polega na przeprowadzeniu badań na dowolny temat oraz zaprezentowanie ich wyników na plakacie naukowym. Zwycięzcy eliminacji krajowych wezmą udział w konkursie ogólnoświatowym oraz otrzymają nagrody rzeczowe w zależności od wieku oraz indeksy na studia.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Konkursu.

Rejestracja uczestników do 1 lutego 2019 r.

 

 • Ogólnopolski Konkurs „Do broni!” Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej

Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej organizuje wraz z Polskim Towarzystwem Ziemiańskim Oddział w Krakowie, Zarządem Głównym Polskiego Towarzystwa Ziemiańskiego, Fundacją im. Zofii i Jana Włodków w Krakowie oraz Biblioteką Raczyńskich ogólnopolski projekt edukacyjny zatytułowany „Do broni!” Postawy i losy ziemian w trakcie II wojny światowej.

Celem projektu i konkursu jest między innymi przypomnienie zaangażowania ziemiaństwa w obronę Polski we wrześniu 1939 r., następnie w działalność konspiracyjną i walkę na wszystkich frontach II wojny światowej. Ważnym elementem jest również wkład przedstawicieli środowiska w tworzenie władz polskich na emigracji.

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 8 lutego 2019 r.

Informacje o Projekcie można znaleźć na stronie https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/58978,Ogolnopolski-projekt-edukacyjny-Do-broni-Postawy-i-losy-ziemian-w-trakcie-II-woj.html

 

 • XII edycja Ogólnopolskiego Konkurs „Młody Innowator”

Krakowska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelna Organizacja Techniczna  zachęca do wzięcia udziału w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu  „Młody Innowator”, który jest organizowany przez Komitet Naukowo-Techniczny FSNT-NOT Doskonalenia Kadr wraz z Towarzystwem Kultury Technicznej i Stowarzyszeniem Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych (kl. IV-VIII), gimnazjalnych (kl. III) i ponadgimnazjalnych (liceów i techników). Tematem zgłoszonego do konkursu pomysłu może być dowolne rozwiązanie, polegające na udoskonaleniu istniejącego lub opracowanie projektu nowego, mającego cechy oryginalności. Zaleca się, aby rozwiązanie było jak najprostsze.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej www.not.krakow.pl w zakładce >FSNT NOT >Młody Innowator

Prace do II etapu należy przesłać lub dostarczyć do 11 marca 2019 r.

 

 • Ogólnopolski konkurs online „Klawiaturowe Wyzwanie”

Stowarzyszenie Interinfo Polska zaprasza uczniów do udziału w ogólnopolskim konkursie pisania na klawiaturze „Klawiaturowe wyzwanie”.

Komplet informacji znajduje się na stronie: https://klawiaturowe-wyzwanie.pl/info?m

Opłata konkursowa wynosi 10 zł

Pierwszy z czterech etapów startuje 19 listopada 2018 r.

 

 • XXV Krakowski Turniej Wiedzy o Mitologii i Antyku

Centrum Kultury Podgórza zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Krakowskiego Turnieju Wiedzy o Mitologii i Antyku. Konkurs odbywa się w kategoriach:

 • test wiedzy
 • konkurs recytatorski
 • konkurs plastyczny
 • konkurs literacki

Szczegółowe informacje o konkursie na stronie: http://www.ckpodgorza.pl/xxv-krakowski-turniej-wiedzy-o-mitologii-i-antyku.html

 

 • XV Ogólnopolski Konkurs na Literackie Wspomnienie „Listopadowa melancholia”

W imieniu organizatora VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie literackim „Listopadowa melancholia”

Szczegółowe informacje znajdują się w REGULAMINIE KONKURSU

Prace można nadsyłać do 30 listopada 2018 r.

 

 • Konkurs plastyczny „Inwestycje przyszłości”

Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zaprasza uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w konkursie „Inwestycje przyszłości’

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej wyobrażającej inwestycje przyszłości, które mogą powstać z Funduszy Europejskich w Małopolsce. Prace będą wykorzystane w działaniach informacyjno–promocyjnych prowadzonych przez Departament.

Regulamin, formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem oraz informacje na temat konkursu dostępne są na stronie www.fundusze.malopolska.pl/inwestycje-przyszlosci

Prace należy przesłać  do 15 października 2018 r.

 

 • Ogólnopolski konkurs  „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii”

Już po raz szósty Fundacja Centrum Solidarności zaprasza szkoły ponadgimnazjalne do uczestnictwa w ogólnopolskim konkursie „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii (1970 – 1990).” Na zwycięzców czekają indeksy na czołowe uniwersytety, stypendia naukowe i atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Konkurs „Olimpiada Solidarności. Dwie dekady historii” składa się z trzech etapów: szkolnego, wojewódzkiego i finału w Poznaniu. Przed finałem grupa 48 finalistów wojewódzkich przyjedzie do Gdańska na 3-dniową wizytę studyjną, podczas której uczestnicy będą brali udział m.in. w warsztatach tworzenia krótkich form filmowych, dziennikarskich, wystąpień publicznych, autoprezentacji oraz zwiedzaniu miejsc związanych z historią lat 1970-1990. Nabyte umiejętności wykorzystają podczas egzaminu finałowego, do którego przystąpią w trzyosobowych drużynach wojewódzkich.

Rejestracja szkół trwa do 15 listopada 2018 r. poprzez formularz rejestracyjny dostępny na stronie:

www.olimpiadasolidarnosci.pl/rejestracja2018/

 

 • Konkurs Wiedzy Ekonomicznej

 W mieniu organizatorów zachęcamy uczniów do udziału w „Konkursie Wiedzy Ekonomicznej” organizowanym przez młodzież Akademii Młodzieżowej działającej w ramach Fundacji Szczęśliwe Dzieciństwo. Jest on adresowany do wszystkich uczniów klas podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w wieku 13-19 lat.

Konkurs polega na rozwiązaniu 12 zagadek ekonomicznych zawartych w krótkich filmach nagranych przez młodzież z Akademii Młodzieżowej, które będą publikowane na funpage’u Akademii Młodzieżowej na Facebooku oraz na kanale Telewizji Akademii Młodzieżowej na Youtube co dwa dni. Pierwszy z nich pojawi się 1 października 2018 r. o godz. 20.00, ostatni 23 października 2018 r. o godz. 20.00.
Wygrywa ten, kto w najkrótszym czasie dobrze rozwiąże wszystkie zagadki filmowe.
Do wygrania 3 nagrody w postaci kart podarunkowych do wykorzystania na materiały edukacyjne w sklepach sieci Empik.

Więcej szczegółów na stronie internetowej: www.konkurs.akademiamlodziezowa.pl

 

 • XV Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z poprawną polszczyzną na co dzień”

Centrum Edukacji Humanistycznej „Logos” SC zaprasza uczniów do udziału w XV Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z poprawną polszczyzną na co dzień””

Regulamin

Rejestracja uczestników do 30 września 2018 r.

 

 • XII Ogólnopolski Konkurs Polonistyczny „Z ortografią na co dzień”

Centrum Edukacji Humanistycznej „Logos” SC zaprasza uczniów do udziału w XII Ogólnopolskim Konkursie Polonistycznym „Z ortografią na co dzień”

Regulamin

Rejestracja uczestników do 30 września 2018 r.

 

 • Ogólnopolski konkurs „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla Przyszłości”

W imieniu organizatorów zapraszamy młodzież szkół średnich do udziału w ogólnopolskim konkursie pod nazwą „Młodzieżowe Przesłanie Klimatyczne dla Przyszłości”. Konkurs rozpoczyna się 3 września 2018r. a jego finał w postaci Młodzieżowego Kongresu Klimatycznego  będzie miał miejsce 24 października podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich POL-ECO SYSTEM. Udział polega na sformułowaniu w dowolnej formie (np. prezentacji, przemówienia, plakatu, filmu) Młodzieżowego Przesłania Klimatycznego dla Przyszłości.

List organizatorów

Zgłoszenia do 28.09.2018 r. do godz.15.00 na adres: biuro@wfos.krakow.pl

 

 • Jagielloński Turniej Matematyczny – II edycja

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w tegorocznej edycji Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego. Jest to trójetapowy konkurs skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych (dwa pierwsze etapy odbywają się zdalnie). Najlepsi laureaci z klas maturalnych zostaną przyjęci na kierunek matematyka lub matematyka komputerowa na Uniwersytecie Jagiellońskim (zgodnie z regulaminem dostępnym na stronie: https://jtm.matinf.uj.edu.pl/index.php?which=regulamin).

Terminarz Turnieju, bliższe informacje oraz zadania i zdjęcia z poprzedniej edycji można znaleźć pod adresem https://jtm.matinf.uj.edu.pl/