Konkursy pozaszkolne


 • XIX edycja konkursu „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro”

Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy zaprasza do udziału w XIX edycji konkursu geologiczno-środowiskowego „Nasza Ziemia – środowisko przyrodnicze wczoraj, dziś i jutro” odbywającego się w 2018 roku pod hasłem: „TAJEMNICE KARBOŃSKICH LASÓW”

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych biorą udziału w konkursie wiedzy geologiczno-środowiskowej. Pierwszy etap polega na samodzielnym przygotowaniu pracy pisemnej na jeden z podanych tematów.

Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 6 kwietnia 2018 r.

Więcej informacji na stronie Muzeum Geologicznego PIG-PIB Warszawie: http://konkurs.pgi.gov.pl

 

 • Konkurs Urzędu Statystycznego w Krakowie „Sięgnij po dane”

Urząd Statystyczny w Krakowie, w związku z przypadającymi 9 marca obchodami Dnia Statystyki Polskiej, organizuje konkurs „Sięgnij po dane”, który skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego. Jego celem jest nabycie przez uczniów umiejętności w zakresie interpretacji danych statystycznych oraz wykorzystywania zasobów informacyjnych statystyki publicznej. Konkurs ma charakter indywidualny i jest podzielony na dwa etapy. Pierwszy etap Konkursu polega na przygotowaniu, z wykorzystaniem danych statystycznych, plakatu w formie komiksu opisującego dowolnie wybrane zagadnienie dotyczącego województwa małopolskiego oraz dołączenie do niego krótkiego komentarza.

Pracę konkursową należy przesłać w terminie do 20.04.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu „Sięgnij po dane” znajdują się stronie internetowej http://krakow.stat.gov.pl/wspolpraca-w-regionie/edukacja-statystyczna/konkurs w zakładce „Konkurs”.

 

 • Europejski Konkurs EChemTest

W imieniu organizatorów zapraszamy uczniów do udziału w siódmej edycji Europejskiego Konkursu EChemTest sprawdzającym wiedzę i umiejętności w zakresie chemii na różnych poziomach trudności (odpowiadających poziomowi szkoły średniej, studiów licencjackich i magisterskich). Etap krajowy w Polsce organizowany jest przez centrum testowe EChemTest działające na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie .

 W roku 2017/18 etap krajowy konkursu odbywać się będzie w sposób „ciągły”, tzn. w kilku terminach w okresie od 12 marca 2018 do 10 kwietnia 2018 r.
Wszystkie informacje znajdują się stronie:
http://www2.chemia.uj.edu.pl/echemtest/

 

 • V Konkurs Historyczny o Żołnierzach Wyklętych

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce ma zaszczyt zaprosić szkoły, uczniów do wzięcia udziału w V Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych. Przedmiotem konkursu w kategorii szkół ponadgimnazjalnych jest przygotowanie: plakatu, projektu serii znaczków pocztowych „Żołnierze Wyklęci”, filmu „Raport Witolda Pileckiego Bohatera Niezwyciężonego więźnia w niemieckim obozie KL Auschwitz”.

Komplet informacji na stronie: www.komitet-pamieci-pileckiego.com

Termin nadsyłania prac do : 16 kwietnia 2018 roku

 

 • „Spotkania z piosenką aktorską”

Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana zaprasza młodzież w wieku 14- 24 lat do udziału w „Spotkaniach z piosenką aktorską”. Uczestnicy konkursu mają za zadanie przygotować interpretację jednej piosenki aktorskiej (mile widziane utwory premierowe lub w nowej aranżacji). Podkład do występu w formacie mp3, CDA, wave lub z żywym akompaniamentem.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 7 marca 2018 r., natomiast przesłuchania konkursowe odbędą się 17 marca 2018 r.

Szczegóły na stronie :  http://cmjordan.krakow.pl/konkursy/spotkania-z-piosenka-aktorska

 

 • XXIX edycja przeglądu „Teatr moich marzeń”

Centrum Młodzieży im. dra H. Jordana zaprasza amatorskie zespoły teatralne z krakowskich domów kultury i szkół średnich do uczestnictwa w XXIX edycji przeglądu – Młodzieżowe prezentacje teatralne „Teatr moich marzeń”. Otwarta formuła przeglądu dopuszcza krótkie adaptacje dramatu, montaże poetyckie, spektakle autorskie, realizacje nawiązujące do kabaretu czy teatru piosenki. Jury ocenia autentyczność i samodzielność w doborze tematyki i formy wypowiedzi, oryginalność przekazu scenicznego.

Zgłoszenia do 19 marca 2018 r., a eliminacje do finału 26 i 27 marca 2018 r.

Szczegóły na stronie:http://cmjordan.krakow.pl/konkursy/mlodziezowe-prezentacje-teatralne

 

 • XVIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Gwiazdy współczesnego kina”

W imieniu organizatorek XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Filmowego „Gwiazdy współczesnego kina” serdecznie zapraszamy uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych do udziału w tegorocznej edycji konkursu.

Konkurs obejmuje cztery kategorie: pracę badawczą na wybrany temat, pracę plastyczną inspirowaną filmem, projekt scenariusza filmu rozwijającego motyw gwiazdy filmowej, oryginalną etiudę filmową z próbą wykreowania gwiazdy filmowej.

Szczegóły w ZAŁĄCZENIU.

Prace z dołączoną kartą uczestnictwa należy dostarczyć do 28 lutego 2018 roku.

 

 • III edycja ogólnopolskiego konkursu „Europa – społeczeństwo, gospodarka, polityka, kultura”

Instytut Europeistyki Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Fundacją Europea oraz Fundacją Social Wolves organizuje w roku szkolnym 2017/2018 III edycję ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pt. „Europa – społeczeństwo, gospodarka, polityka, kultura”. Tegoroczny temat konkursu „Polska w Unii Europejskiej”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z klas najwyższych programowo, zainteresowanych tematyką.

Dla zwycięzców przewidziano nagrody oraz uprawnienia w postępowaniu rekrutacyjnym na prestiżowe studia I stopnia na kierunku europeistyka – integracja europejska, prowadzone w Instytucie Europeistyki WNPiSM na Uniwersytecie Warszawskim.

Szczegółowe informacje o konkursie oraz regulamin znajdują się na stronie:

http://pl.europeistyka.uw.edu.pl/index.php/node/142

Zgłoszenia do 15 lutego 2018 roku.

 

 • III Konkurs na gadkę

Zapraszamy do udziału w III Konkursie na gadkę, wydarzeniu będącym częścią Miesiąca Języka Ojczystego, organizowanym przez Koło Naukowe Językoznawców Studentów UJ im. Mieczysława Karasia (Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego).

Wszelkie istotne informacje na temat konkursu zawiera załączony REGULAMIN.

Zgłoszeń należy dokonać do 28 lutego 2018 roku.

 

 • „Klasówka powstańcza 2018″

Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach zapraszają do udziału w III edycji Konkursu wiedzy historycznej „Klasówka powstańcza 2018″

Termin zgłaszania szkół do konkursu upływa 9 marca 2018 roku.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych:

http://www.muzeumpowstanslaskich.pl/edukacja/klasowka-powstancza/

https://sites.google.com/a/wombb.edu.pl/klasowka-powstancza/

 

 • IX edycja Ogólnopolskiego Konkursu „Z energetyką w przyszłość”

W imieniu organizatora IV Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. S. Staszica w Sosnowcu zapraszamy do wzięcia udziału w IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Z energetyką w przyszłość” objętego patronatem Posła do Parlamentu Europejskiego, profesora Jerzego Buzka.

Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników plakatu lub prezentacji multimedialnej na jeden z następujących tematów:

 • nowoczesne technologie w energetyce konwencjonalnej,
 • gaz łupkowy,
 • energetyka jądrowa,
 • fuzja termojądrowa,
 • odnawialne źródła energii.

Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze miejsca w kategorii prezentacja i plakat wyjadą do Brukseli na zaproszenie profesora Jerzego Buzka,

Zgłoszenia do konkursu  od 15 stycznia do 25 lutego 2018 roku.

Szczegóły w REGULAMINIE

 

 • VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”

W imieniu organizatorów Szkoły Podstawowej nr 66 im. Zbigniewa Herberta we Wrocławiu oraz Stowarzyszenia Ojczyzny Polszczyzny zapraszamy uczniów do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Płynąć pod prąd”, którego celem jest ocalić od zapomnienia historie ludzi nieznanych i zapomnianych bohaterów. Dzięki temu konkursowi uczniowie mają możliwość i motywację do udokumentowania życia przodków, a także przyjrzenia się swoim wartościom.

Temat pracy konkursowej jest następujący: Zbigniew Herbert w Przesłaniu Pana Cogito napisał o tych, którzy „płyną pod prąd”, że są spadkobiercami „Gilgamesza, Hektora, Rolanda obrońców królestwa bez kresu i miasta popiołów”. Przedstaw w dowolnej formie wypowiedzi pisemnej lub wiersza historię bohatera nieznanego szerokiemu gremium, osadzonego w konkretnej rzeczywistości historycznej, społecznej, który był wierny, podobnie jak Zbigniew Herbert, wartościom takim jak Honor, Ojczyzna, Prawda nawet za cenę utraty życia.

Konkurs jest organizowany w kategoriach: wiersz i proza.

Termin zgłoszenia pracy konkursowej mija 31 marca 2018 roku

Szczegóły na stronie konkursowej: <http://javatech.zsi.pwr.wroc.pl/konkurs/>

 

 • Konkurs graficzny „Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych”

Zespół Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Bochni organizuje Konkurs graficzny „Narodowy Dzień Żołnierzy Wyklętych” pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Zadanie konkursowe polega na wykonaniu baneru zachęcającego do obchodów Narodowego Dnia Żołnierzy Wyklętych – 1 marca.

Termin nadsyłania prac upływa z dniem 8  lutego 2018 r. (czwartek).

Szczegółowe informacje:http://zs1.bochnia.pl/index.php/aktualnosci/wydarzenia/973-konkurs-graficzny-narodowy-dzien-pamieci-zolnierzy-wykletych

 

 • XII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Poetyckiej im. Jacka Kaczmarskiego „Rytmy nieskończoności”

L LO z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie od 2005 roku organizuje konkurs poetycki „Rytmy nieskończoności”. Idea konkursu wynika z chęci kształcenia wrażliwości estetycznej młodzieży ponadgimnazjalnej pod patronatem najwybitniejszych polskich twórców.

Jacek Kaczmarski jest poetą współczesnym, wymagającym od odbiorców myślenia, erudycji, wyrobienia poetyckiego, szacunku do szeroko pojętej kultury, ale również analizy przemian historycznych, które wskazują, że skoro „wiemy, co było, to również „wiemy, co będzie”. To nietuzinkowy człowiek o wielu talentach, którego twórczość stanowi doskonałe źródło wielu estetycznych poszukiwań dla młodzieży.

Prace konkursowe można nadsyłać do 25 stycznia 2018 r.

Szczegóły w załączniku oraz na stronie facebook.com/rytmynieskonczonosci

 

 • XXIV Samorządowy Konkurs Nastolatków 8 Wspaniałych 2018 – edycja krakowska

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” i Wydział Edukacji UMK organizuje kolejną edycję Samorządowego Konkursu Nastolatków 8 Wspaniałych. Kandydatów do nagrody – młodych ludzi uczących się w Krakowie, wyróżniających się konsekwentną pracą na rzecz potrzebujących, podejmowaniem służby dla społeczeństwa i środowiska, odwagą w obronie dobra i prawdy oraz nienaganną postawą w życiu codziennym – można zgłaszać do dnia 2 marca 2018 roku.

Więcej informacji, regulamin i karta zgłoszenia znajdują się na stronie: http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/216150,1812,komunikat,xxiv_samorzadowy_konkurs_nastolatkow_8_wspanialych__2018___edycja_krakowska.html

 

 • Ogólnopolski konkurs plastyczny „Orzeł Biały – nasza duma”

Włączając się w obchody upamiętniające 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma” przeznaczony dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

Regulamin konkursu przewiduje, że jego uczestnicy będą mogli przedstawić w dowolnej technice plastycznej swoją wizję polskiego orła jako jednego z najistotniejszych znaków polskiego państwa od początku jego dziejów do czasów obecnych.

Zapraszamy do zapoznania się z REGULAMINEM KONKURSU

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: http://senat.gov.pl/sklad/senatorowie/zespoly/konkurs-orzel-bialy—nasza-duma

 

 • Konkurs edukacyjny “Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej”

Instytut Pamięci Narodowej zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych do udziału w konkursie edukacyjnym “Niezwyciężeni 1918-2018. Pokolenia Niepodległej”.

Celem konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość. Zadaniem uczestników konkursu „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej” będzie zebranie informacji i spopularyzowanie wiedzy o wybranej osobie odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości.

Aby ułatwić uczniom w udział przedsięwzięciu IPN przygotował bazę osób odznaczonych Krzyżem i Medalem Niepodległości http://niezwyciezeni1918-2018.pl/.

W załączeniu REGULAMIN KONKURSU

Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie IPN https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/44042,Przypomnijmy-Bohaterow-Niepodleglosci-Konkurs-Niezwyciezeni-19182018-Pokolenia-N.html

 

 • Ogólnopolski konkurs „Zarządzanie informacją”

Ogólnopolski konkurs „Zarządzanie informacją”, przeznaczony dla uczniów ostatniej i przedostatniej klasy liceów ogólnokształcących i techników, ma na celu zapoznanie przyszłych kandydatów na studia wyższe z problematyką zarządzania informacją i dorobkiem dyscypliny znanej jako informatologia (nauka o informacji). Konkurs ma formę dwuetapową, a nagrodami dla laureatów są indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie) na kierunku zarządzanie informacją, prowadzone przez Instytut INiB Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 12 stycznia 2018 roku. Konkurs zostanie przeprowadzony w dniach 24 i 31 stycznia 2018. Serdecznie zapraszamy: http://www.inib.uj.edu.pl/konkurs

 

 • O Naszą Niepodległą – ogólnopolski projekt edukacyjny oraz konkurs dla uczniów

Instytut Pamięci Narodowej i Polskie Towarzystwo Ziemiańskie zapraszają do udziału w projekcie „»O Naszą Niepodległą!« – udział ziemian w walkach o odzyskanie niepodległości i terytorium II Rzeczypospolitej 1914-1922”, którego częścią jest konkurs dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Projekt ma na celu przypomnienie roli ziemiaństwa polskiego w walce o niepodległą ojczyznę. Składa się z cyklu warsztatów i konferencji edukacyjnych oraz konkursu historycznego.

Szkoły mogą zgłaszać uczestników indywidualnych oraz zespoły konkursowe do dnia 31 stycznia 2018 r.

Więcej informacji i regulamin konkursu TUTAJ

 

 • Europejski Konkurs Statystyczny

W imieniu organizatora zapraszamy do udziału w Europejskim Konkursie Statystycznym – nowym międzynarodowym wydarzeniu kierowanym do uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. EKS organizowany jest przez Eurostat we współpracy z urzędami statystycznymi krajów europejskich, w tym Głównym Urzędem Statystycznym. Konkurs składa się z dwóch części: krajowej i europejskiej. Obie odbędą się w bieżącym roku szkolnym. Trzy zwycięskie drużyny z każdej grupy wiekowej etapu krajowego Konkursu będą mogły wziąć udział w części europejskiej i zmierzyć się z przedstawicielami innych krajów

Program, harmonogram oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie https://eks.stat.gov.pl/

Zapisy do udziału trwają do 4 lutego 2018 r.

 

 • Piąty konkurs na eksperyment przeprowadzony przez uczniów w CERN

W imieniu organizatorów zapraszamy uczniów szkół średnich do udziału w Konkursie Beam Line For Schools polegającym na zaplanowaniu eksperymentu do wykonania w laboratorium w CERN. Główną nagrodą dla zwycięskiego zespołu jest zaproszenie do CERN w Genewie na tygodniowy pobyt, podczas którego zostaną dokonane pomiary w ich eksperymencie.

Termin zgłoszeń upływa 31 marca 2018 r.

Więcej informacji o konkursie znajduje się w dołączonym pliku PDF, oraz na popularno-naukowych stronach internetowych IFJ PAN: https://popul.ifj.edu.pl/edukacja/62/zobacz.html

 

 • „Małopolskie Spotkania Kolędowe”

Akademia Muzyczna w Krakowie, Młodzieżowy Dom Kultury im. J. Korczaka oraz Stowarzyszenie im. J. Korczaka w Krakowie serdecznie zaprasza zespoły chóralne ze szkół i placówek do wzięcia udziału w „Małopolskich Spotkaniach Kolędowych”. Przegląd odbędzie się 28 stycznia 2018 r. w Auli Akademii Muzycznej „Florianka” w Krakowie.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 stycznia 2018 r.

W załączeniu regulamin wraz z kartą zgłoszenia.

 

 • IV edycja ogólnopolskiego konkursu drużynowego High School Business Challenge

Studenckie Koło Naukowe Biznesu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie zaprasza uczniów do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiego konkursu drużynowego High School Business Challenge. Inicjatywa skierowana jest przede wszystkim do uczniów, którzy pasjonują się szeroko pojętą tematyką ekonomii. Jest to pierwszy ogólnopolski konkurs oparty na formule case study.  

Konkurs jest objęty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju oraz Ministerstwa Edukacji Narodowej, a wsparcie merytoryczne zapewnia m. in. organizacja CIMA – The Chartered Institute of Management Accountants.

High School Business Challenge to prosta droga do atrakcyjnych nagród finansowych oraz materialnych o łącznej wartości kilkunastu tysięcy złotych, a także zdobycia wiedzy z zakresu szeroko pojętej ekonomii.

 Zapisy rozpoczęły się 11 grudnia i potrwają do 11 stycznia 2018r.

Więcej szczegółów na stronie http://www.businesschallenge.pl/ oraz https://www.facebook.com/hsbcpoland/

 

 • Konkurs „Milion na Bank”

Warszawski Instytut Bankowości, organizator ogólnopolskiego projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, zaprasza uczniów do udziału w Konkursie „Milion na Bank”. Uczestnictwo w konkursie wymaga od uczniów samodzielnej pracy i założenia konta na stronie gry inwestycyjnej. Gra ma charakter edukacyjny; udział w niej rozwija umiejętności: planowania, oszczędzania i inwestowania. Wiedza zdobyta w trakcie gry pokrywa się z częścią zagadnień podstawy programowej przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” .

W załączeniu Zasady organizacji konkursu oraz Regulamin konkursu.

Informacje o konkursie na stronie http://www.bakcyl.wib.org.pl/milionnabank

Do udziału w konkursie można się zgłosić poprzez założenie konta w grze, na stronie https://uczniowie2017.gra.1milion.edu.pl w terminie do 15.02.2018r.  

 

 • Ogólnopolski Konkurs Geoinformatyczny Politechniki Warszawskiej

W imieniu organizatora zapraszamy  do wzięcia udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego Konkursu Geoinformatycznego Politechniki Warszawskiej, którego laureaci mogą zdobyć indeks na kierunek studiów Geoinformatyka, który posiada certyfikat Studia z Przyszłością oraz Laur Innowacji.

W załączeniu oficjalny list Dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zapraszający do udziału w konkursie.

Jest on adresowany jest głównie do uczniów zainteresowanych informatyką i jej innowacyjnymi zastosowaniami.
W ramach przygotowania do konkursu organizator oferuje bezpłatne wykłady i warsztaty przygotowawcze zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów.
Partnerem konkursu jest główny dystrybutor aplikacji biznesowych Google Maps w Polsce. W związku z powyższym, głównym wątkiem tematycznym będzie wykorzystanie tej właśnie nowoczesnej i popularnej technologii.

Więcej szczegółów o Konkursie oraz informacje o zapisach znajdują się na stronie internetowej.

 

 • Ogólnopolski Konkurs „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury”

Wydział Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego już po raz szósty organizuje Ogólnopolski Konkurs „Świat ukryty w literaturze. Świat ukryty w języku. Świat ukryty w tekstach kultury”. Konkurs ma na celu wyłonienie najzdolniejszych licealistów (z klas trzecich) na podstawie dwuetapowych zawodów. Nagrodami głównymi są indeksy na studia stacjonarne pierwszego stopnia prowadzone przez Wydział Polonistyki UJ.

Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej https://konkurswpuj.wordpress.com/.

 

 • XV Krakowski Konkursu Recytatorski

Nowohuckie Centrum Kultury serdecznie zaprasza do udziału w Eliminacjach Rejonowych XV Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Organizatorami Konkursu są cztery krakowskie ośrodki kultury: Nowohuckie Centrum Kultury, Krakowskie Forum Kultury, Centrum Kultury „Dworek Białoprądnicki”, Centrum  Kultury „Podgórze”. Na terenie tych ośrodków odbędą się Eliminacje Rejonowe XV Krakowskiego Konkursu Recytatorskiego. Wszystkie szkoły uczestniczące w konkursie wcześniej przeprowadzą Szkolne Eliminacje Konkursu Recytatorskiego i zgłoszą najlepszych recytatorów do Eliminacji Rejonowych.

Termin zgłaszania uczestników eliminacji upływa 16 stycznia 2018 roku.

Szczegóły w REGULAMINIE

 

 • VIII Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana w Krakowie zaprasza uczniów szkół średnich z całej Polski do udziału w VIII Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości Poetyckiej Jacka Kaczmarskiego „Nic się nie kończy prostym tak lub nie”.

W I etapie konkursu uczestnicy piszą pracę na jeden z proponowanych tematów i w terminie do 15 lutego 2018 r. przesyłają ją do organizatora. Jury wybiera najlepsze spośród nadesłanych prac i kwalifikuje na tej podstawie ich autorów do kolejnego etapu konkursu. Atrakcyjne nagrody czekają!

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie:
http://www.cmjordan.krakow.pl/konkursy/konkurs-wiedzy-o-zyciu-i-tworczosci-kaczmarskiego

 

 • XVIII Ogólnopolski Konkurs na Pracę z Literatury

Pracownia Lingwistyczna Pałacu Młodzieży w Katowicach oraz Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży w Katowicach serdecznie zapraszają do udziału w XVIII Ogólnopolskim Konkursie na Pracę z Literatury dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Wszystkie informacje, w tym tematy prac oraz komplet dokumentów niezbędnych do zgłoszenia udziału zawiera REGULAMIN KONKURSU.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 stycznia 2018 r., a prace literackie do 9 marca 2018 r.

 

 • Plebiscyt „Best for School Travellers in Poland 2017”

Zapraszamy do uczestnictwa w Plebiscycie „Best for School Travellers in Poland 2017”, który ma na celu wskazać najciekawsze miejsca w Polsce do organizacji wycieczki szkolnej. Plebiscyt połączony jest z prostym konkursem, w którym uczestnicy mogą wygrać gry planszowe od Wydawnictwa Rebel. Patronem honorowym konkursu jest podróżnik Marek Kamiński.

Szczegóły na stronie organizatora: https://www.podrozezklasa.pl
Link do strony Plebiscytu: https://www.podrozezklasa.pl/index.php/zaglosuj-i-wygraj 

 

 • Ogólnopolski konkurs “Booktrailer Film Festival”

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 im. Św. Jadwigi Królowej w Nowym Targu zaprasza uczniów w wieku 14 – 18 lat do udziału w pierwszej edycji ogólnopolskiego konkursu “Booktrailer Film Festival”.

Zadaniem uczestników jest przygotowanie dwuminutowego filmu promującego wybraną książkę, czyli booktrailera. Konkurs odbywa się równocześnie we Włoszech, Francji i Bułgarii. Pięć filmów, które uzyskają najwyższy wynik w ocenie jury, zostanie skierowanych do międzynarodowego finału konkursu w Brescii (Włochy).

Szczegółowe informacje na temat konkursu dostępne są na stronie internetowej: http://www.zskj.nowotarski.pl/booktrailerfilmfestival.html

Zgłoszenia do organizatora eliminacji krajowych w terminie do końca lutego 2018 r.

 

 • Konkurs Wiedzy Neurobiologicznej –  „BRAIN BEE”

Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Kopernika i Koło Naukowe Studentów Neurobiologii UJ „Neuronus” zaprasza uczniów szkół średnich z całej Polski do udziału w kolejnej edycji Konkursu Wiedzy Neurobiologicznej „Brain Bee”

Więcej szczegółów w dołączonym REGULAMINIE

Wszelkie wątpliwości można wyjaśnić  kontaktując się na adres mailowy przypisany do danego okręgu lub na adres neuronus@uj.edu.pl.​

 

 • Małopolski Konkurs Prac Matematycznych

Krakowskie Młodzieżowe Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk w Centrum Młodzieży im. dr. H. Jordana oraz Oddział Krakowski Polskiego Towarzystwa Matematycznego zaprasza uczniów z województwa małopolskiego do udziału w Małopolskim Konkursie Prac Matematycznych. Celem konkursu jest popularyzacja matematyki wśród młodzieży szkolnej, w szczególności zaś umiejętności pisania i wypowiadania się w języku matematyki. Mogą w nim brać udział uczniowie indywidualni lub zespoły uczniów, przy czym zespół nie może liczyć więcej niż 3 osoby.

Uczestnik konkursu przedstawia pracę, wykonaną samodzielnie lub pod opieką nauczyciela (opiekuna).

Szczegółowe informacje na stronie: http://towarzystwo.edu.pl/konkursy-1/

Regulamin konkursu i wskazówki dla przygotowujących prace

Termin nadsyłania prac do 28 lutego 2018 r.

 

 • Konkurs  OXYGENIUM 2.0 Kapitał Czystego Powietrza

Małopolski Kurator Oświaty, jako współorganizator Konkursu zaprasza młodzież klas gimnazjalnych, liceów i techników oraz szkół branżowych I stopnia do udziału w ciekawym przedsięwzięciu –  Konkursie  OXYGENIUM 2.0 Kapitał Czystego Powietrza, którego pomysłodawcą jest Wojewoda Małopolski. W organizację i wsparcie konkursu włączyły się uczelnie wyższe i wiele instytucji, którym leży na sercu szeroko rozumiana ochrona środowiska.

Konkurs polega na zespołowym opracowaniu projektu o charakterze technicznym lub społecznym , który przyczyni się do poprawy jakości powietrza w Małopolsce.

Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.malopolska.uw.gov.pl/index.aspx?page=oxygenium2

oraz na FB Oxygenium 2.0

Termin nadsyłania projektów 30.01.2018 r.

 

 • Ogólnopolski Konkurs Retoryczny

Fundacja Akademia Retoryki Igora Zalewskiego zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Retorycznym. Konkurs ma za zadanie promowanie mody na swobodne i ładne mówienie po polsku, a także zachęcać do dbałości o ojczysty język.  Celem projektu jest również nauka sztuki dyskusji i skutecznej argumentacji oraz pokazywanie, że umiejętności krasomówcze pomagają w realnym życiu. 

Kartę zgłoszeniową oraz krótkie filmy z wystąpieniem na dowolny temat należy przesłać do 31 grudnia 2017 r. na adres mailowy konkurs@akademiaretoryki.pl.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie: http://akademiaretoryki.pl oraz https://www.facebook.com/akademia.retoryki/

 

 • Konkurs EF Challenge

Zapraszamy do udziału w międzynarodowym konkursie wystąpień publicznych EF Challenge, w którym uczestnicy z pomocą swoich nauczycieli mają za zadanie napisać i nagrać krótkie wystąpienie na temat:  What does sustainable development mean to you? Na najlepszych czekają wspaniałe nagrody

Wszelkie informacje na stronie konkursu http://www.ef.pl/campaign/efchallenge/

Rejestracja uczestników  do 15 kwietnia 2018 r.

 

 • XII WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY „W KRĘGU MITÓW I KULTURY ANTYCZNEJ”

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży zaprasza uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w wojewódzkim konkursie wiedzy. Tematyka konkursu obejmuje wiadomości z zakresu mitologii i kultury antycznej.

Wszelkie informacje, w tym regulamin konkursu http://www.sckm.krakow.pl/w-kregu-mitow-i-kultury-antycznej-2/

 

 • XXII Konkurs Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim

W imieniu Rady Naukowej Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim zapraszamy wszystkich maturzystów do udziału w XXII. edycji konkursu. Główną nagrodę dla laureatów stanowi możliwość podjęcia studiów na najstarszym polskim Uniwersytecie, przodującym w rankingach polskich uczelni. Laureaci wybierają miejsca na studiach stacjonarnych z bogatej oferty, proponowanej przez organizatora Konkursu.

Wszelkie informacje na stronie internetowej konkursu: http://www.konkurs.uj.edu.pl

List intencyjny Przewodniczącego Rady Naukowej Konkursu Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim Prof. dr hab. Krzysztofa Stopki

 

 • Konkurs plastyczny „Portret Polskiego Bohatera”

Młodzieżowy Dom Kultury „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego w Krakowie serdecznie zaprasza do udziału w konkursie plastycznym „Portret Polskiego Bohatera”

Komplet informacji na stronie http://mdk-lotnicza.pl/wp/2017/11/10/portret-polskiego-bohatera/

Termin nadsyłania prac 10 grudnia 2017 r.

 

 • Konkurs PKO Banku Polskiego

W roku szkolnym 2017/2018 PKO Bank Polski po raz kolejny  jest partnerem ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym. Temat zmienny LIX Olimpiady to Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja. PKO Bank Polski zgodnie z tradycją uruchomił aplikację na portalu Bankomania, która umożliwia trening przed akademicką Olimpiadą. Korzystać z aplikacji mogą jednak wszyscy. Uczestnicy z najlepszymi wynikami zdobędą również atrakcyjne nagrody dla siebie, a także zawalczą o nagrody dla swoich szkół.

W tym roku PKO Bank Polski rozda aż 90 nagród indywidualnych oraz 6 nagród dla szkół

Link do konkursu https://bankomania.pkobp.pl/bankokonkursy/olimpiada-wiedzy/ )

Regulamin konkursu

 

 • XII edycja Konkursu Języka Włoskiego

W imieniu organizatora – Zakładu Italianistyki Uniwersytetu Łódzkiego – zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski do udziału w XII edycji Konkursu Języka Włoskiego

Zgłoszenia uczniów do konkursu do 23 grudnia 2017r.

Szczegóły w REGULAMINIE

 

 • XXIV Ogólnopolski Turniej Jednego Wiersza o Laur Plateranki

II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater w Sosnowcu zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Polski  i środowisk polonijnych do udziału w XXIV Ogólnopolskim Turnieju Jednego Wiersza o Laur Plateranki. Warunkiem uczestnictwa w Turnieju jest nadesłanie trzech opatrzonych godłem (pseudonimem) egzemplarzy jednego, nigdzie dotąd niepublikowanego ani nienagradzanego na innych konkursach wiersza w terminie do 20 listopada 2017 roku.

Dodatkowe informacje o Turnieju można uzyskać pod adresem e–mail: loplater@wp.pl oraz na stronie internetowej II LO im. E. Plater w Sosnowcu http://www.plater.edu.pl

 

 • Konkurs historyczny „Czy znasz Kraków?”

Centrum Młodzieży im. dr. Henryka Jordana zaprasza do udziału w kolejnej edycji konkursu historycznego Czy znasz Kraków? W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości wiodącym tematem konkursu będzie „Kraków na drodze ku Niepodległej”.

Uczestnicy konkursu przygotowują się na podstawie materiałów własnych, podanych w regulaminie obowiązkowych lektur, mogą także uczestniczyć w serii wykładów prowadzonych przez znanych historyków.

Regulamin konkursu, wykaz lektur a także daty wykładów można znaleźć na stronie: http://www.cmjordan.krakow.pl/2017/11/Konkurs-historyczny-Czy-znasz-Krakow

Zgłoszenia na konkurs do dnia 27 listopada 2017r.

 

 • Krakowski Przegląd Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Krakowskiego Przeglądu Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim, który odbędzie się dnia 11 kwietnia 2018 roku w Teatrze Variete w Krakowie. Przegląd adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Szczegółowe informacje dotyczące Przeglądu zawarte są w regulaminie, który wraz z formularzem karty zgłoszeniowej dostępny jest na stronie internetowej V LO – www.v-lo.krakow.pl w zakładce ‘Teatr’.

 

 • X Wojewódzki Konkurs Artystyczny Młodzieży Dla Sztuki

Zespół Szkół Techniczno-Usługowych w Trzebini i Trzebińskie Centrum Kultury zapraszają do udziału w X Wojewódzkim Konkursie Artystycznym Młodzieży Dla Sztuki obejmującym teatr, taniec, muzykę, sztuki plastyczne, fotografię i literaturę.

Informacje:  www.zstu.edu.pl  oraz www.tck.trzebinia.pl

Zgłoszenia do 6 grudnia 2017r.

 

 • Turniej Recytatorski Poezji Współczesnej im. Andrzeja Bursy

Młodzieżowy Dom Kultury im. Andrzeja Bursy zaprasza do udziału w Turnieju Recytatorskim Poezji Współczesnej im. Andrzeja Bursy.

W tegorocznej edycji turnieju  organizator proponuje dodatkowo kategorię poezji śpiewanej, wyłącznie wierszy Andrzeja Bursy, i wyłącznie z muzyką oryginalną, dotychczas nie publikowaną a w kategorii recytatorskiej turnieju, zachęca do prezentowania jako drugiego tekstu, wierszy Wojciecha Młynarskiego.

Prezentacje konkursowe 29 i 30 listopada 2017r.
Finał turnieju 11 grudnia 2017r.

 REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIA na stronie internetowej www.mdk.krakow.pl

 

 • Konkurs Porozmawiajmy o Konstytucji

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Agnieszka Ścigaj  zaprasza do udziału w konkursie Porozmawiajmy o Konstytucji. Ma on za zadanie promowanie idei  świadomego społeczeństwa znającego swoje prawa i obowiązki wobec Rzeczypospolitej.    

Konkurs obejmuje  realizację projektu społecznego dotyczącego zagadnień powiązanych  z Konstytucją. Nagrodą jest wycieczka do Sejmu RP.

Na terenie szkoły informacji na temat konkursu udzielają prof. Izabella Lankosz i Grażyna Mazur.

 

 • XIV Ogólnopolski Konkursie na Literackie Wspomnienie „Listopadowa melancholia”

VIII LO Samorządowe w Częstochowie  zaprasza uczniów szkól ponadgimnazjalnych do udziału w XIV Ogólnopolskim Konkursie na Literackie Wspomnienie „Listopadowa melancholia”

Prace należy nadsyłać w terminie do 30 listopada 2017r.

REGULAMIN

 

 • Konkurs literacki „Opowiadać każdy może…” 2017

Wrocławski Dom Literatury zaprasza uczniów szkół średnich do udziału w drugiej edycji konkursu na opowiadanie. Krótkie formy prozatorskie o dowolnej tematyce można przesyłać na adres: konkurs-opowiadanie@domliteratury.wroc.pl do dnia 13 listopada 2017r.
Laureatów konkursu poznamy podczas Wrocławskich Targów Dobrej Książki w grudniu 2017 roku. Zwycięskie opowiada zostaną opublikowane w formie książkowej, a także na stronie internetowej Wrocławskiego Domu Literatury. Autorzy najlepszych tekstów otrzymają także nagrody rzeczowe.

www.domliteratury.wroc.pl/articles/article/161/konkurs_literacki_%E2%80%9Eopowiadac_kazdy_moze…%E2%80%9D_2017

REGULAMIN

 

 • Konkurs Literacko – Plastyczny GRZEGÓRZKI DZIŚ I JUTRO

Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie,  ul. Grunwaldzka 5  oraz  Rada Dzielnicy II Miasta Krakowa zaprasza do udziału w Konkursie Literacko – Plastycznym  GRZEGÓRZKI DZIŚ I JUTRO. Konkurs jest adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 3 – 21 lat. Praca Konkursowa  musi nawiązywać do Dzielnicy II m. Krakowa – Grzegórzek, jej mieszkańców, miejsc czy też wydarzeń, dziś lub w przyszłości.  

Prace należy zgłosić na Konkurs do dnia 20. 11. 2017r.  (nie decyduje data stempla pocztowego).      

REGULAMIN

 

 • Konkurs fotograficzno-filmowy Tajemnicze oblicza Małopolski

Młodzieżowy Dom Kultury “Dom Harcerza” zaprasza dzieci i młodzież w wieku 8-19 lat do udziału w Konkursie fotograficzno-filmowym Tajemnicze oblicza Małopolski.

Konkurs ma na celu odkrywanie i promowanie mniej znanych lub powszechnie zapomnianych tradycji, zwyczajów Małopolski, jej folkloru, legend, historii, miejsc, artystów związanych z tym regionem. Do konkursu mogą być zgłaszane fotografie lub filmy realizowane w formie reportażu, który będzie zapisem rzeczywistości; jego centralnym punktem ma być człowiek i to, co z nim związane. Ma utrwalać obraz naszych czasów.

Do konkursu można zgłaszać prace:
W kategorii wiekowej 15-19 lat: cykl fotografii (min. 5 zdjęć, maksimum 8 zdjęć) lub reportaż filmowy nieprzekraczający 10 minut.

Termin nadsyłania prac do dnia 12 kwietnia 2018 roku.
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE I KARTA ZGŁOSZENIA 

 

 • V edycja Konkursu Klawiaturowe Wyzwanie

Stowarzyszenie Interinfo Polska, zaprasza wszystkich uczniów do V edycji Konkursu Klawiaturowe Wyzwanie. Celem konkursu jest propagowanie umiejętności szybkiego pisania na klawiaturze. Opłata za udział wynosi 10 zł od uczestnika. Zgłoszenia uczestników indywidualnych oraz drużyn odbywają się poprzez stronę internetową organizatora:

http://www.interinfopolska.org.pl/

Szczegółowe informacje dostępne są w załączonym Regulaminie

Pierwszy z czterech etapów konkursu startuje 13 listopada 2017r.

 

 • Turniej Strzelecki o Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Z okazji Święta Niepodległości  Młodzieżowy Dom Kultury  „Dom Harcerza” im. prof. A. Kamińskiego organizuje  X Jubileuszowy Turniej Strzelecki o Puchar Przewodniczącej Rady Dzielnicy II Grzegórzki

Informacje oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej: http://mdk-lotnicza.pl oraz na facebooku https://pl-pl.facebook.com/mdklotnicza

Termin zgłoszeń upływa  2 listopada 2017r.

 

 • Jagielloński Turniej Matematyczny

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego zaprasza wszystkich uzdolnionych matematycznie uczniów do wzięcia udziału w Jagiellońskim Turnieju Matematycznym. Jest to ogólnopolski konkurs matematyczny organizowany przez WMiI UJ, którego pierwsza edycja odbędzie się w tym roku szkolnym. Konkurs jest podzielony na trzy etapy: dwa elektroniczne, jeden stacjonarny. Dzięki temu uczniowie nie muszą nigdzie wyjeżdżać ani wysyłać zadań – wystarczy, że założą konto na stronie konkursu i tam rozwiążą zadania. Dopiero na finał zaprosimy najlepszych do Krakowa. Pierwszy etap rusza już 1 listopada 2017r. Aby zachować czystość rywalizacji i zasady fair-play, w dwóch pierwszych etapach każdy uczestnik będzie miał przydzielone indywidualne wersje zadań.

Do wygrania cenne nagrody!

Więcej informacji na stronie internetowej:

https://jtm.matinf.uj.edu.pl/

Zapraszamy także do śledzenia profilu konkursu na facebooku, gdzie zamieszczane będą nowości dotyczące nagród i organizacji konkursu:

https://www.facebook.com/JagiellonskiTurniejMatematyczny/

 

 • III Konkurs Historyczny „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Komitet Pamięci Rotmistrza Witolda Pileckiego w Kobyłce ma zaszczyt zaprosić szkoły, uczniów do wzięcia udziału w III Konkursie Historycznym „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”.

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne oraz uczniowie polonijnych szkół ponadgimnazjalnych w wieku 16 lat i więcej konkurs obejmuje:

 • plakat:„Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”
 • projekt serii znaczków pocztowych:„Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości” 
 • film: „Wojna polsko-bolszewicka 1919-1920 w obronie granic i niepodległości”

Komplet informacji : www.komitet-pamieci-pileckiego.com

Rozpoczęcie konkursu: 2 października 2017r.

Zakończenie: 5 grudnia 2017r.

 

 •  Konkurs Naukowy E(x)plory

E(x)plory to niezwykły konkurs naukowy dla młodzieży w wieku 13-20 lat, do którego można zgłaszać pomysły z różnych dziedzin nauki. Główną ideą E(x)plory jest wspieranie zdolnych, młodych naukowców w realizacji innowacyjnych projektów naukowych, a także docieranie do szerokiego grona odbiorców, promowanie kultury naukowej i wzbudzanie naukowej ciekawości świata.

Wszelkie potrzebne szczegóły dotyczące konkursu, nagród i procedury zgłoszeniowej znaleźć można na  stronie www.explory.pl w zakładce „Konkurs”.
Główne założenia w przystępnej formie prezentowane są w krótkiej animacji dostępnej na portalu YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=huJCukXINLI

Na projekty organizatorzy czekają do 31 grudnia 2017 r.

 

 • Konkurs plastyczny „Inspiracje Conradowskie”

W roku Josepha Conrada Korzeniowskiego Wojewódzka Biblioteka Publiczna zaprasza uczniów klas siódmych szkół podstawowych i ponadpodstawowych do udziału w konkursie plastycznym Inspiracje Conradowskie.

Zachwyć się i zainspiruj twórczością Josepha Conrada Korzeniowskiego!

To co pisarz namalował słowem – wyraź za pomocą wybranych technik plastycznych! Odkryj i stwórz na nowo egzotyczną scenerię Oceanu Indyjskiego, piękne żaglowce, charakterystycznych bohaterów oraz bogactwo symboliki w twórczości artysty.

Komplet informacji na stronie: www.rajska.info/strona-glowna/zapowiedzi-wydarzen/837-konkurs-plastyczny-inspiracje-conradowskie-2.html

Na terenie szkoły informacje o konkursie dostępne są w bibliotece.

Termin składania prac do 17 listopada 2017 r.

REGULAMIN

 

 • Małopolskie Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii”

W imieniu organizatorów zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Małopolskiego Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”.

Szczegóły na stronie  internetowej: www.dyktando.hostingasp.pl/

W naszej szkole konkurs odbędzie się 10 października 2017 r. o godzinie 13.00 w auli szkolnej. Zgłoszenia przyjmują nauczyciele poloniści do 3 października 2017 r.

 

 • Konkursy Stowarzyszenia Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej oraz Politechniki Łódzkiej

Stowarzyszenie Nauczycieli Fizyki Ziemi Łódzkiej, Rektor Politechniki Łódzkiej oraz Wydział Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki organizuje następujące konkursy:

 • First Step To Success – internetowy konkurs z fizyki, matematyki, chemii oraz j. angielskiego – poziom gimnazjalny w tym uczniowie 7 klas szkół podstawowych
 • O puchar Rektora PŁ – First Step To Nobel Prize – internetowy konkurs z fizyki – poziom ponadgimnazjalny
 • O puchar Rektora PŁ – First Step Fields Medal – internetowy konkurs z matematyki – poziom ponadgimnazjalny
 • Fascynująca fizyka – poziom gimnazjalny oraz ponadgimnazjalny,
 • Piękne doświadczenie, fascynujące wyjaśnienie – fizyka – poziom ponadgimnazjalny oraz gimnazjalny w tym uczniowie 7 klas szkół podstawowych
 • Konkurs informatyczny InfoSukces – poziom ponadgimnazjalny oraz gimnazjalny w tym uczniowie 7 klas szkół podstawowych

Udział w konkursach dla szkół ponadgimnazjalnych to szansa na indeks Politechniki Łódzkiej  z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego.

W załączeniu regulaminy, które dostępne są również na stronie www.weeia.p.lodz.pl oraz www.infimat.p.lodz.pl.
Zapisy do wszystkich konkursów oraz rozgrywki w konkursach internetowych prowadzone są na portalu www.infimat.p.lodz.pl.

 

 • Konkurs historyczny „Patria nostra”

W imieniu organizatorów zapraszamy uczniów do wzięcia udziału w III Edycji Konkursu Historycznego Patria Nostra. Konkurs polega na wykonaniu animacji komputerowej dotyczącej wydarzeń historycznych. Nagrodą główną jest wycieczka do Brukseli ufundowana przez posłów do Parlamentu Europejskiego.

Termin rejestracji uczestników upływa 15 listopada 2017 r. 

Informacje o konkursie oraz formularz rejestracyjny na stronie internetowej: www.konkurs-patrianostra.pl/

 

 • Konkurs poetycko-teatralny „Wyspiański. W każdym z nas coś woła”

Staromiejskie Centrum Kultury Młodzieży i Rada Dzielnicy I – Stare Miasto zaprasza uczniów klas 7 szkoły podstawowej, obecnych gimnazjów, szkół średnich oraz studentów do udziału w wojewódzkim konkursie poetycko-teatralnym na najciekawszą interpretację i prezentację utworu Stanisława Wyspiańskiego: „Wyspiański. W każdym z nas coś woła”. Konkurs poetycko-teatralny będzie realizowany w trzech kategoriach:  indywidualna prezentacja,  prezentacja teatralna fragmentu dramatu, działania performatywne inspirowane twórczością i postacią Stanisława Wyspiańskiego.

 Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń: 13 listopada 2017 r.,

 Regulamin konkursu i karty zgłoszeniowe dostępne są na stronie www.sckm.krakow.pl,

 

 • XVI edycja konkursu NBP na pracę pisemną

Narodowy Bank Polski zaprasza do udziału w kolejnej edycji „Konkursu na pracę pisemną”. Konkurs odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Patronat internetowy objął Plagiat.pl. Autorzy najlepszych prac otrzymają nagrody pieniężne.

Temat konkursu w kategorii szkół ponadpodstawowych z wyłączeniem gimnazjów:

Czy wzrost PKB w danym kraju oznacza wzrost dobrobytu i poprawę jakości życia obywateli?

Termin przesłania prac upływa 17 października 2017 r.

Więcej szczegółów , w tym regulamin konkursu na stronie: www.nbp.pl/home.aspx?f=/konkurs/praca-pisemna/index.html

 

 • Ogólnopolski konkurs „I Know America 2018”

„I Know America” to ogólnopolski internetowy konkurs wiedzy o Stanach Zjednoczonych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, który od 17 lat organizuje Fundacja Wspomagania Wsi wraz z Ośrodkiem Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z Ambasadą Stanów Zjednoczonych Ameryki. Na zwycięzców czekają indeksy na studia I stopnia  w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW oraz staż w American Chamber of Commerce w Warszawie.

Rejestracja uczestników trwa do 6 listopada 2017 r.

Więcej informacji na stronie: www.knowamerica.pl

Na terenie szkoły informacji udziela prof. Agnieszka Jakubiec

 

 • VIII edycja konkursu Archiwum Wspomnień Jana Pawła II

Fundacja Wspomagania Wsi zaprasza do udziału w VIII edycji konkursu dziennikarskiego Archiwum Wspomnień Jana Pawła II, który współorganizuje razem z Instytutem Papieża Jana Pawła II. W pierwszym etapie uczestnicy proszeni są o przesyłanie swoich pomysłów na filmy, na podstawie których jury wyłoni uczestników drugiego etapu. Wybrane grupy zostaną zaproszone na jednodniowe warsztaty dziennikarskie do Warszawy, po uczestnictwie w których będą mogły przystąpić do realizacji swoich pomysłów. Na podstawie nadesłanych materiałów filmowych zostaną wyłonieni laureaci pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca.

Więcej informacji na stronach:

www.fundacjawspomaganiawsi.pl/startuje-viii-edycja-konkursu-archiwum-wspomnien-jana-pawla-ii/

www.wspomnieniajp2.pl/

 

 • Konkurs z Okazji V Dnia Fizyki Medycznej

Studenckie Koło Fizyków Medycznych KERMA działające na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie zaprasza do wzięcia udziału w konkursie przygotowanym  z okazji obchodów V Dnia Fizyki Medycznej w Krakowie. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i polega na przygotowaniu instalacji technicznej z zakresu fizyki ciała ludzkiego (w postaci makiety, modelu lub projektu) oraz nakręcenie maksymalnie 5-minutowego filmu prezentującego jego działanie.

Zgłoszenia do konkursu może dokonać nauczyciel do dnia 15 października 2017 roku, a rozstrzygnięcie odbędzie się 7 listopada 2017. Dla zwycięzców przygotowane są atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz wycieczka do jednej z krakowskich placówek badawczych.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie internetowej kerma.fis.agh.edu.pl

oraz w REGULAMINIE KONKURSU

PLAKAT

 Na terenie szkoły informacji udziela prof. Edward Sołtys.

 

 • II edycja Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”

Informujemy, że Państwowa Komisja Wyborcza wraz z Krajowym Biurem Wyborczym zorganizowała II edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”, przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Tegoroczna edycja będzie w całości poświęcona wyborom samorządowym.

W załączeniu REGULAMIN KONKURSU

Komplet informacji na temat konkursu znajduje się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej:

www.pkw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/22461_Konkurs_Wybieram_wybory_o_wyborach_samorzadowych_PKW_przyjela_regulamin_II_edycji

oraz Komisarza Wyborczego w Krakowie:

www.krakow.kbw.gov.pl/336_Wydarzenia/1/0/22247_II_edycja_Ogolnopolskiego_Konkursu_Wiedzy_o_Prawie_Wyborczym_quotWybieram_Wyboryquot_-_Wybory_Samorzadowe

Na terenie szkoły informacji udziela prof. Grażyna Mazur.

 

 • II Ogólnopolski Festiwal Piosenki Niezłomnej i Niepodległej

W imieniu organizatorów II Ogólnopolskiego Festiwalu Piosenki Niezłomnej i Niepodległej chcemy zaprosić uczniów do udziału w tym przedsięwzięciu. Jest to szczególny konkurs piosenki, tematycznie usytuowany w historii Armii Krajowej, Żołnierzy Wyklętych oraz wydarzeń II Wojny Światowej, odbywający się w dwóch etapach: wojewódzkim oraz ogólnopolskim.

Komplet informacji znajduje się w regulaminie konkursu : REGULAMIN

PLAKAT

 

 • X edycja konkursu  „Zobaczyć matematykę”

W imieniu organizatora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie zapraszamy wzięcia udziału w X edycji konkursu „Zobaczyć Matematykę”.

Celem konkursu (adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych) jest propagowanie matematyki za pomocą szeroko dostępnych narzędzi komputerowych, jakimi są przeglądarki internetowe i oprogramowanie niekomercyjne. Uczestnik konkursu powinien samodzielnie przygotować stronę internetową, która w sposób przystępny i atrakcyjny przybliży zagadnienie związane z matematyką wybrane przez autora strony. Szczegółowe informacje na temat konkursu (m.in. regulamin, termin oraz adres nadsyłania prac) znajdują się na stronie internetowej

www.zobaczycmatematyke.pl/

W imieniu organizatorów zapraszamy również nauczycieli i uczniów, którzy są użytkownikami Facebooka, do polubienia profilu pozwalającego efektywniej śledzić aktualności o konkursie:

www.facebook.com/zobaczycmatematyke/

Konkurs objęty jest patronatem Zarządu Województwa Małopolskiego. Dla laureatów przewidziano nagrody rzeczowe.