Olimpiady

 


 • II edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach

Instytut Nowych Technologii w Łodzi organizuje II edycję Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Biznesie i Innowacjach pod honorowym patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty, skierowaną do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu całej Polski.

Celem Olimpiady jest upowszechnienie wiedzy o innowacjach i biznesie, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości.

Szczegółowe informacje: http://olimpiada.org.pl/

Pierwszy etap odbędzie się w szkołach do  28 lutego 2018 r.

 

 • II edycja Olimpiady Statystycznej

Główny Urząd Statystyczny zaprasza do wzięcia udziału w drugiej edycji Olimpiady Statystycznej.

Celem olimpiady  jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz stymulowanie aktywności w zakresie kompetencji interpersonalnych młodzieży szkól ponadgimnazjalnych.

Rejestracja szkół i uczniów do 21 listopada 2017r.

Komplet informacji na stronie Olimpiady Statystycznej http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/

 

 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg”

Organizatorzy Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej „Gwiezdny Krąg” zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XIII edycji konkursu. Olimpiada ma na celu popularyzację wiedzy o historii integracji europejskiej, zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej oraz aktualnych procesach społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w Europie.

Nagrodą główną w tegorocznej edycji jest płatny staż w Parlamencie Europejskim w Brukseli. Formularz zgłoszeniowy, regulamin Olimpiady i pozostałe informacje są dostępne na stronie:

http://gwiezdnykrag.pl/index.php/2017/10/22/xiii-ogolnopolska-olimpiada-wiedzy-o-unii-europejskiej-gwiezdny-krag-startujemy/

Zgłoszenia do dnia 19 listopada 2017 r.

 

 • II edycja Olimpiady Cyfrowej

Fundacja Nowoczesna Polska zaprasza do udziału w II edycji Olimpiady Cyfrowej. Jest to konkurs interdyscyplinarny, sprawdzający kompetencje cyfrowe uczniów i uczennic szkół ponadgimnazjalnych.

Celem Olimpiady jest kształtowanie świadomych użytkowników mediów cyfrowych, czyli takich, którzy są krytycznymi odbiorcami informacji i którzy rozumieją język mediów. Przestrzegają standardów etycznych oraz dbają o swoje bezpieczeństwo w sieci. W sposób przemyślany kształtują swój wizerunek i relacje. Świadomi użytkownicy są kreatywni, potrafią tworzyć komunikaty z użyciem nowoczesnych narzędzi, przetwarzać je i prezentować efekty swojej pracy. Dostrzegają i rozumieją prawne i ekonomiczne aspekty działania mediów.

II edycja Olimpiady Cyfrowej zostanie poświęcona  kreatywnemu korzystaniu z mediów z poszanowaniem zasad etycznych i wartości. 

Rejestracja uczestników do 16 listopada 2017r.

Komplet informacji: www.olimpiadacyfrowa.pl/.

 

 • XXV Olimpiada Informatyczna

Ministerstwo Edukacji Narodowej, Fundacja Rozwoju Informatyki i Komitet Główny Olimpiady Informatycznej zapraszają uczniów do wzięcia udziału  w XXV Olimpiadzie Informatycznej. Jest ona przeznaczona dla najzdolniejszej i samodzielnie pracującej w tej dziedzinie młodzieży i służy rozwijaniu zainteresowań informatycznych i odpowiedniemu ich ukierunkowaniu.

Zawody I stopnia rozpoczynają się 16 października 2017r.

Informacje i zadania na stronie olimpiady www.oi.edu.pl

 

 • 41. Olimpiada Języka Niemieckiego

Olimpiada Języka Niemieckiego ma na celu zainteresowanie młodzieży szkół ponadgimnazjalnych językiem niemieckim, wartościami kulturowymi niemieckiego obszaru językowego oraz poznanie kultury, literatury krajów niemieckiego obszaru językowego. Pogłębienie wiedzy o krajach niemieckiego obszaru językowego ma służyć utrwaleniu pokojowego współistnienia pomiędzy narodami naszego kontynentu, lepszemu zrozumieniu odmiennych wartości kulturowych, wyjaśnieniu ich rozwoju i znaczenia dla wspólnego kształtu polityczno-geograficznego tego obszaru.

Więcej informacji: http://www.ojn.wsjo.pl/

Etap szkolny odbędzie się 6 listopada 2017r.

Na terenie szkoły konkursem zajmuje  się prof. Joanna Szczukiewicz

 

 • Olimpiada Wiedzy o Mediach

Rusza kolejna edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach.  

W Olimpiadzie tej uczniowie szkół ponadgimnazjalnych walczyć będą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, o cenne nagrody rzeczowe (rower, aparaty fotograficzne, zegarki, głośniki, słuchawki) ufundowane przez sponsorów oraz o staże w redakcjach.

 Wszystkie szczegóły dotyczące Olimpiady można znaleźć na stronie: http://owm.edu.pl.

Zgłoszenia uczestników do Olimpiady poprzez elektroniczny formularz do dnia 27 października 2017r. (http://owm.edu.pl/rejestracja/)

Nadsyłanie prac do Komitetów Okręgowych do dnia 13 listopada 2017 r.

 

 • Olimpiada Przedsiębiorczości

Zapraszamy do udziału w XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Hasłem przewodnim tegorocznych zawodów jest „Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”.

Komplet informacji znajduje się na stronie internetowej olimpiady: http://www.olimpiada.edu.pl/

Zainteresowani  uczniowie proszeni są o zgłoszenie się do prof. Roberta Pletni.

 

 • Olimpiada Języka Rosyjskiego

W imieniu Małopolskiego Komitetu Okręgowego XLIX. Olimpiady Języka Rosyjskiego w Krakowie zapraszamy uczniów do udziału w zawodach pierwszego stopnia. 

Informator XLIX. Olimpiady Języka Rosyjskiego znajduje się na stronie internetowej Instytutu Rusycystyki Uniwersytetu Warszawskiego, który jest organizatorem olimpiady: http://www.ir.uw.edu.pl/ojr/index.php

Na terenie szkoły informacji udziela prof. Barbara Żychowska

 

 • Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w XLIV edycji Olimpiady Historycznej 2017/2018.

Zmagania olimpijskie to wspaniała przygoda związana z poznawaniem wiedzy o przeszłości Polski i świata, to także możliwość rywalizacji z innymi miłośnikami historii z całego kraju, okazja do spotkania znanych historyków oraz szansa na uzyskanie atrakcyjnych nagród i uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych.

Komplet informacji znajduje się na stronie internetowej olimpiady: http://liceum.olimpiadahistoryczna.pl/

Zainteresowani  uczniowie proszeni są o jak najszybsze zgłoszenie się do prof. Roberta Pletni.

 

 • Olimpiada Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

W imieniu organizatora – Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej – zapraszamy do wzięcia udziału w VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą ZawodowąKomplet informacji znajduje się na stronie internetowej olimpiady: http://olimpiada.sdsiz.com.pl/. Zgłoszenia uczniów przyjmuje prof. Sławomir Dymacz do 10 grudnia 2017 r. Zawody szkolne odbędą się indywidualnie drogą internetową.

 

 • Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie

W imieniu organizatora – Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Rzeszowie – zapraszamy do wzięcia udziału w VIII edycji Olimpiady Wiedzy o Państwie i Prawie, odbywającej się pod honorowym patronatem Ministra SprawiedliwościKomplet informacji znajduje się na stronie internetowej olimpiady: http://www.olimpiada.wspia.eu/. Zgłoszenia uczniów przyjmuje prof. Sławomir Dymacz do 17 listopada 2017 r. Zawody szkolne odbędą się 29 listopada 2017 r.

 

 • Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym

W imieniu organizatora – Uniwersytet Warszawski – Instytut Europeistyki – zapraszamy do wzięcia udziału w LIX Olimpiadzie Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym, której tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem Demokracja – istota, idee, cele i ich realizacja”. Komplet informacji znajduje się na stronie internetowej olimpiady: http://www.owpsw.edu.pl/Zgłoszenia uczniów przyjmuje prof. Sławomir Dymacz do 20 października 2017 r. Zawody szkolne odbędą się 17 listopada 2017 r.

 

 • Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W imieniu organizatora – Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego – zapraszamy do wzięcia udziału w XXXI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, której tegoroczna edycja odbywa się pod hasłem „Wyzwania współczesnego rynku pracy”. Komplet informacji znajduje się stronie internetowej olimpiady: http://www.owe.pte.pl/ w zakładce Bieżąca edycja. Zgłoszenia uczniów przyjmuje prof. Sławomir Dymacz do 28 września 2017 r.