Olimpiady

 


 • III edycja Olimpiady Cyfrowej

W imieniu Fundacji Nowoczesna Polska zapraszamy uczniów do udziału w III edycji Olimpiady Cyfrowej, która zostanie poświęcona głównie prawnym i ekonomicznym aspektom funkcjonowania mediów.

Regulamin i program Olimpiady oraz wykaz obowiązkowej i zalecanej literatury znajduje się na stronie http://olimpiadacyfrowa.pl/. Podstawowym źródłem wiedzy dla uczestników są zasoby serwisu http://edukacjamedialna.edu.pl/.  Na stronie Olimpiady można znaleźć również informacje o webinarach dla uczniów i nauczycieli zainteresowanych udziałem w konkursie https://olimpiadacyfrowa.pl/webinary/.

Rejestracja chętnych trwa do 9 listopada 2018 r.

 

 • III edycja Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności

Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie i Obronności jest inicjatywą edukacyjną podjętą przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych) we współpracy z wiodącymi ośrodkami akademickimi z całego kraju. Uczestnicy Olimpiady walczyć będą o 36 indeksów na studia w zakresie bezpieczeństwa w renomowanych uczelniach oraz nagrody ufundowane przez sponsorów.

Szczegóły, w tym formularz zgłoszeniowy znaleźć można na stronie: www.owobio.edu.pl

Rejestracja uczestników trwa do 19 października 2018 r.

 

 • V edycja Olimpiady Wiedzy o Mediach

Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego we współpracy z 15 innymi uczelniami z całego kraju  organizuje V edycję Olimpiady Wiedzy o Mediach. Uczestnicy  walczyć będą o 48 indeksów  na studia dziennikarskie w renomowanych uczelniach, nagrody rzeczowe oraz staże w redakcjach.

Szczegółowe informacje  można znaleźć na stronie http://owm.edu.pl/

Zgłoszenia uczestników poprzez elektroniczny formularz rejestracyjny  do 19 października 2018 r.

 

 • III edycja Olimpiady Statystycznej

W imieniu organizatorów zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w III edycji Olimpiady Statystycznej.

Program, harmonogram, informacje o sposobie rejestracji oraz relacje z poprzednich edycji znajdują się na stronie http://stat.gov.pl/portal-edukacyjny/olimpiada-statystyczna/

Rejestracja szkół i uczniów – 20 listopada 2018 r. – 3 grudnia 2018 r.

 

 • 50. Olimpiada Języka Rosyjskiego

Małopolski Komitet Okręgowy Olimpiady Języka Rosyjskiego zaprasza do udziału w zawodach szkolnych (I stopnia) 50. edycji Olimpiady. Zawody I stopnia składają się z części pisemnej (testu językowego) i z części ustnej. W części ustnej uczeń odpowiada na jeden z kilku przygotowanych wcześniej tematów np. przeczytane w oryginale książki, opowiadania, artykuły prasowe itp.

Zgłoszenia uczniów, którzy będą brać udział w zawodach szkolnych należy przesłać w terminie do 15 listopada 2018 r.

 Komplet informacji znajduje się na stronie internetowej Olimpiady:

www.ir.uw.edu.pl/ojr/index.php

 

 • XI Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywności

Uniwersytet Przyrodniczy oraz Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego w Poznaniu zapraszają uczniów do udziału w XXI Olimpiadzie Wiedzy o Żywności.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie:

http://www.zsps.poznan.pl/index.php?go=olimpiada

 

 • XX Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Prawie

II Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Toniego Halika w Ostrołęce zaprasza do udziału XXI edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie.Celem olimpiady jest podniesienie świadomości prawnej młodzieży, kształtowanie postaw szacunku dla prawa oraz propagowanie kultury prawnej.

Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października 2018 r.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://olimpiadaprawa.pl/

 

 • XXXI Olimpiada Filozoficzna

W imieniu organizatorów zapraszamy uczniów do udziału w Olimpiadzie Filozoficznej.

Informator o XXXI Olimpiadzie Filozoficznej znajduje się na stronie:

http://ptfilozofia.pl/wp-content/uploads/2018/09/INFORMATOR-31-OF.pdf

Uczniowie przygotowujący się do zawodów I stopnia mogą omówić swoje pomysły z pracownikami Instytutu Filozofii i Socjologii, specjalistami wszystkich dyscyplin filozoficznych, którzy życzliwie i wyrozumiale doradzą i wytłumaczą uczniom trudne dla nich kwestie. Nowością w bieżącym roku szkolnym jest cykl dobrowolnych zajęć dla uczniów zakwalifikowanych do zawodów II stopnia. Podczas regularnych spotkań (w styczniu i lutym 2019 r.) pracownicy IFiS wyjaśnią zagadnienia, które mogą uczniom sprawiać trudności, np. z logiki.

Prace pisemne zawodów pierwszego stopnia należy złożyć do 30 listopada 2018 r.

 

 • 42. Olimpiada Języka Niemieckiego

Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu zaprasza uczniów szkół średnich i ponadgimnazjalnych do udziału w 42. edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie organizatora:  www/ojn.wsjo.pl/

 

 • XXXVII Olimpiada Języka Łacińskiego

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w XXXVII Olimpiadzie Języka Łacińskiego. Komplet informacji jest dostępny na stronie olimpiady:  https://olimpjezlac.wordpress.com/

Zgłoszenia uczniów dokonuje szkoła w terminie do 25 października 2018 r.

 

 • 45. Olimpiada Historyczna

Polskie Towarzystwo Historyczne zaprasza uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w 45. edycji Olimpiady Historycznej 2018/2019.

Zmagania olimpijskie to wspaniała przygoda związana z poznawaniem wiedzy o przeszłości Polski i świata, to także możliwość rywalizacji z innymi miłośnikami historii z całego kraju, okazja do spotkania znanych historyków oraz szansa na uzyskanie atrakcyjnych nagród i uprawnień przysługujących laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych.

Komplet informacji znajduje się na stronie internetowej olimpiady: http://olimpiadahistoryczna.pl/

 

 • XXXII Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej zapraszamy do wzięcia udziału w XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej. Hasło przewodnie bieżącej edycji brzmi „Gospodarka światowa – wolny handel czy protekcjonizm?”

Uczestnicy zawodów centralnych Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej są przyjmowani na wiele wyższych uczelni z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Dla laureatów Olimpiady oraz nauczycieli sprawujących nad nimi opiekę, a także dla najlepszych szkół przewidziane są rokrocznie nagrody pieniężne i rzeczowe. Wśród nagród dla laureatów znajdują się także stypendia naukowe.

Szczegółowe informacje na temat tegorocznych zawodów znajdują się w „Informatorze o XXXII Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej”.

Wersja elektroniczna informatora znajduje się pod adresem: http://www.owe.pte.pl/upload/files/informatory/xxxiiolimpiadainformator.pdf

Termin zgłoszenia udziału szkoły w Olimpiadzie upływa 30 września 2018 r.

Strona internetowa Olimpiady www.owe.pte.pl

Profil Olimpiady na Facebooku https://www.facebook.com/OlimpiadaWiedzyEkonomicznej

 

 • LXII Olimpiada Astronomiczna

W imieniu Komitetu Głównego Olimpiady Astronomicznej przekazujemy informacje regulaminowe LXII Olimpiady Astronomicznej.

Informacja

Kontakt organizatorów olimpiady z uczestnikami odbywa się poprzez internetową stronę olimpiady:

www.planetarium.edu.pl/oa.htm

Rozwiązania zadań pierwszej serii zawodów I stopnia należy nadesłać do 15 października 2018 r.