Książka o Tadeuszu Kościuszce i … IV LO!

Z wielką radością pragniemy przedstawić niedawno wydaną książkę Pani Barbary Wachowicz „Tadeusz Kościuszko w Ojczyźnie, Ameryce i Szwajcarii”.

To barwna opowieść o życiu Naczelnika – jego walkach, zwycięstwach i porażkach, miłościach, przyjaźniach i sławie. Poznajemy krainę dzieciństwa, studia w Rycerskiej Szkole Kadetów, epopeję walk o niepodległość Ameryki, losy Insurekcji, obronę Warszawy, tragedię Maciejowic, moskiewskie więzienie, lata przeżyte we Francji, aż po finał żywota w Szwajcarii.

Książka zawiera bogatą ikonografię ze wszystkich epok życia Naczelnika. Jej ostatnia część – to prezentacja szkół, których patronem jest Tadeusz Kościuszko i listy współczesnej młodzieży do Patrona, które w niezwykle cenny, mądry, piękny sposób odpowiadają na pytanie – co młodzi Polacy w XXI wieku cenią w charakterze i działaniach Zwycięzcy spod Racławic?

Wiele miejsca w tej publikacji poświęcone jest naszej szkole – IV Liceum Ogólnokształcącemu im. T. Kościuszki  w Krakowie. Od lat dbamy, aby postać  Patrona – z całą jej złożonością – znana była uczniom szkoły. 

Listy naszych uczniów do Tadeusza Kościuszki, nagrodzone podczas trzech edycji konkursu na „List do Patrona”, organizowanego przez Panią Barbarę Wachowicz w naszej szkole, stanowią ważny element tej publikacji.

Uczniowie klas I i II naszego liceum, którzy w tym roku szkolnym otrzymali świadectwo z wyróżnieniem, a także Ci, którzy uzyskali 100% frekwencję – zostali nagrodzeni tą książką – z imienną dedykacją od Autorki – podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego.

Zachęcamy do lektury a nagrodzonym gratulujemy!