„Laur olimpijski” dla Dawida Książka

28 kwietnia 2017 w sali Obrad Rady Miasta Krakowa miała miejsce uroczystość wręczenia „Laurów olimpijskich” – nagród przyznawanych w ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów za szczególne osiągnięcia w konkursach, olimpiadach i turniejach. Wśród nagrodzonych za osiągnięcia w roku szkolnym 2015/2016 znalazł się nasz absolwent Dawid Książek, laureat olimpiad i konkursów z zakresu politologii, ekonomii i nauk prawnych, obecnie student prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Serdecznie gratulujemy!