List Gratulacyjny dla Wiktorii Walczak

W ramach Krakowskiego Programu Wspierania Uzdolnionych Uczniów na zakończenie roku szkolnego nagrodzono wyróżniających się uczniów. Znalazła się wśród nich Wiktoria Walczak z klasy 2C, która otrzymała od Prezydenta Miasta Krakowa Jacka Majchrowskiego List Gratulacyjny w uznaniu jej działalności wolontaryjnej na rzecz podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Serdecznie gratulujemy!