Listy Minister Edukacji Narodowej

Z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2018/2019 Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska wystosowała listy skierowane do rodziców i opiekunów uczniów oraz do dyrektorów i nauczycieli szkół, przedszkoli i placówek oświatowych. Ministerstwo opracowało także poradnik przybliżający sposób działania rady rodziców

Treść obu listów oraz tekst poradnika publikujemy poniżej.

List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów i Nauczycieli

List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów Uczniów

Poradnik „Rady rodziców. Kompetencje i zasady działania”