oferta pozalekcyjna

 


IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie uczestniczy w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna” od roku szkolnego 2019/2020.

Planowanym efektem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadpodstawowych (a wcześniej także ponadgimnazjalnych) w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

W ramach projektu realizowane są dwa rodzaje przedsięwzięć:

 1) zajęcia online oraz koła naukowe, prowadzone przez pracowników naukowych

Na rok szkolny 2022/2023 w IV LO zaplanowano zajęcia online z matematyki i geografii.

W poprzednich latach młodzież IV LO miała możliwość uczestnictwa:

W roku szkolnym 2021/2022 – w zajęciach online z matematyki, chemii, geografii i języka angielskiego oraz kole naukowym z języka angielskiego;
W roku szkolnym 2020/2021  – w zajęciach online z matematyki, geografii i języka angielskiego oraz kołach naukowych z matematyki i języka angielskiego;
W roku szkolnym 2019/2020 – w zajęciach online z matematyki.

Zajęcia prowadzone są za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym jednocześnie dla kilku grup uczniów umiejscowionych w kilku szkołach, z możliwością aktywnego włączenia się uczestników w dowolnej chwili trwania zajęć. Tematyka prowadzonych zajęć wykracza poza podstawę programową kształcenia na poziomie szkoły ponadpodstawowej. Zajęcia odbywają się w ramach dwóch semestrów, przewidywany wymiar czasowy zajęć dla jednej grupy uczniów z danego obszaru tematycznego wynosi 30 godzin lekcyjnych w roku szkolnym. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu.

Rekrutacja uczniów chętnych do udziału z projekcie odbywa się na początku roku szkolnego, według zasad określonych w regulaminie projektu. Zajęcia na kolejny rok szkolny planowane są wiosną, w oparciu o zgłoszone przez uczniów potrzeby.

2) naukowe warsztaty weekendowe i letnie

Do udziału w warsztatach może się zgłosić każdy uczeń IV LO. Uczeń wskazuje jeden z obszarów tematycznych warsztatów weekendowych lub letnich, który go interesuje i z którego kompetencje chciałby rozwijać. Rekrutacja odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie projektu. Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych i letnich prowadzą pracownicy naukowi różnych uczelni, także spoza Krakowa.

W ramach udziału w warsztatach uczniowie mają zapewnione zakwaterowanie, przejazdy oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja oraz prowiant na zajęcia), a także opiekę nauczycieli. Uczeń nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyjazdem ani udziałem w warsztatach.

W roku szkolnym 2019/2020 do wyboru były następujące obszary:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język niemiecki,
 • matematyka,
 • matematyka z elementami rachunkowości,
 • przedsiębiorczość,
 • prawo,
 • obszar rozwijania umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

Grupa kilkudziesięciu uczniów wzięła udział w jesiennych naukowych warsztatach weekendowych z kilku obszarów. Z przyczyn obiektywnych nie doszły do skutku warsztaty wiosenne i letnie.

W latach 2020/2021 i 2021/2022 ze względu na sytuację epidemiologiczną warsztaty nie zawsze były organizowane w formie stacjonarnej. Młodzież IV LO (kilku uczniów) wzięła w nich udział raz, w formie zdalnej.