„MChE” w IV LO

 

Od bieżącego roku szkolnego IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie uczestniczy w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna”.

Planowanym efektem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.

Uczestnictwo w projekcie jest całkowicie bezpłatne.

W ramach projektu realizowane dwa rodzaje przedsięwzięć:

 1) zajęcia on – line oraz koła naukowe

W bieżącym roku szkolnym uczniowie IV LO uczestniczą w zajęciach on –line z matematyki, prowadzonych przez pracowników naukowych UJ. Zajęcia prowadzone są za pomocą wideokonferencji w czasie rzeczywistym jednocześnie dla kilku grup uczniów umiejscowionych w kilku szkołach, z możliwością aktywnego włączenia się uczestników w dowolnej chwili trwania zajęć. Tematyka prowadzonych zajęć wykracza poza podstawę programową kształcenia matematyki na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej. Zajęcia odbywają się w ramach dwóch semestrów, przewidywany wymiar czasowy zajęć dla jednej grupy uczniów z danego obszaru tematycznego wynosi 30 godzin lekcyjnych w roku szkolnym. Zajęcia odbywają się według ustalonego harmonogramu w środy w godz. 7.30-9.00.

W przyszłym roku szkolnym szkoła planuje udział w zajęciach on – line i kołach naukowych także z innych obszarów tematycznych. Rekrutacja uczniów chętnych do udziału z projekcie odbywa się na początku roku szkolnego. Szczegółowe informacje zostaną podane uczniom po uzyskaniu informacji o dostępnych możliwościach.

2) naukowe warsztaty weekendowe i letnie

Do udziału w warsztatach może się zgłosić każdy uczeń IV LO. Uczeń wskazuje jeden z obszarów tematycznych warsztatów weekendowych lub letnich, który go interesuje i z którego kompetencje chciałby rozwijać. Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych i letnich prowadzą pracownicy naukowi różnych uczelni, także spoza Krakowa.

W ramach udziału w warsztatach uczniowie mają zapewnione zakwaterowanie, przejazdy oraz wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja oraz prowiant na zajęcia), a także opiekę nauczycieli. Uczeń nie ponosi żadnych kosztów związanych z wyjazdem ani udziałem w warsztatach.

W bieżącym roku szkolnym do wyboru są następujące obszary:

 • biologia,
 • chemia,
 • fizyka,
 • geografia,
 • informatyka,
 • język angielski,
 • język francuski,
 • język niemiecki,
 • matematyka,
 • matematyka z elementami rachunkowości,
 • przedsiębiorczość,
 • prawo,
 • obszar rozwijania umiejętności pracy zespołowej w kontekście środowiska pracy.

W obecnym roku szkolnym grupa kilkudziesięciu uczniów wzięła udział w jesiennych naukowych warsztatach weekendowych z kilku obszarów. Przed nami rekrutacja na letnie warsztaty naukowe, odbywające się zaraz po zakończeniu roku szkolnego. Szczegółowe informacje zostaną podane uczniom w późniejszym terminie.