Małopolska Chmura Edukacyjna – ruszyły zajęcia

Akademicki kurs zajęć dla uczniów licealnych? Tak, to możliwe – dzięki wielkiemu przedsięwzięciu, jakim jest Małopolska Chmura Edukacyjna. IV LO w Krakowie uczestniczy w tym projekcie w dwóch obszarach działań: realizacji zajęć prowadzonych przez wykładowców akademickich oraz udziału uczniów naszej szkoły w warsztatach weekendowych. 6 listopada 2019 r. ruszył kurs matematyki, w którym pod opieką prof. Marty Paciorek uczestniczy grupa uczniów z klasy 2A i 2H. 

Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich i doktorantów w formie wideokonferencji, podczas której uczniowie mogą aktywnie włączyć się w dyskusję i zadawać pytania. 

Małopolska Chmura Edukacyjna to projekt organizowany przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników. Planowanym efektem działań jest podniesienie kompetencji kluczowych u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.