Nasza przedstawicielka w MRK

29 września 2017 uroczystą sesją w sali obrad  Rady Miasta Krakowa Młodzieżowa Rada Krakowa rozpoczęła kolejną V kadencję. IV Liceum Ogólnokształcące w radzie reprezentuje Natalia Wójcik z 1 F – najmłodsza radna w tej kadencji.

Poczynania Natalii jako radnej oraz działalność rady możemy śledzić na stronie: www.mrk.krakow.pl