Języki obce

 


W IV Liceum Ogólnokształcącym uczniowie objęci są nauczaniem dwóch języków obcych nowożytnych. Są to: język angielski oraz do wyboru: język niemiecki, język francuski, język włoski, język rosyjski.

I JĘZYKIEM OBCYM jest język angielski, nauczany w każdej klasie na poziomie rozszerzonym. Kwalifikowanie do grup odbywa się w obrębie klasy. II JĘZYK OBCY jest nauczany międzyoddziałowo, w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz grupy dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki). Podstawą kwalifikowania do grup II języka jest liczba punktów uzyskanych przy rekrutacji. Liczba miejsc w każdej grupie jest ograniczona. Nauka języka dla kontynuujących odbywa się na różnych poziomach zaawansowania.