Języki obce

 


W IV Liceum Ogólnokształcącym uczniowie objęci są nauczaniem dwóch języków obcych nowożytnych. Są to: język angielski oraz do wyboru: język niemiecki, język francuski, język włoski, język rosyjski.

 

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W LICEUM TRZYLETNIM

  • Pierwszym językiem obcym w każdej klasie jest język angielski, nauczany na poziomie rozszerzonym. Kwalifikowanie do grup odbywa się w obrębie klasy.
  • Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym w wymiarze trzech godzin tygodniowo. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).

 

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH W LICEUM CZTEROLETNIM

  • Pierwszym językiem obcym w każdej klasie jest język angielski.
  • Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. Do wyboru grupy dla początkujących (język niemiecki, francuski, włoski i rosyjski) oraz dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki).
  • Uwaga! Wybór drugiego języka nie dotyczy oddziału realizującego język angielski i niemiecki w zakresie rozszerzonym.