Nauczyciele

 


Kadra pedagogiczna IV Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie
w roku szkolnym 2021/2022

 

Nauczyciele specjaliści

mgr Agnieszka Badan

mgr Anna Sroga

 

Nauczyciele bibliotekarze

mgr Bogumiła Łowczowska

dr Joanna Rzońca

 

Nauczyciele poszczególnych  przedmiotów

 

Język polski

dr Katarzyna Bocian

mgr Karolina Kniotek

mgr Magdalena Mazuga-Millan

mgr Henryk Pamuła

mgr Marcin Pawełek

mgr Magdalena Skuza-Krasny

mgr Joanna Wróbel

 

Język angielski

mgr Marta Białecka

mgr Beata Cygan

mgr Dorota Dudek

mgr Dorota Figurska

mgr Dorota Kondraciuk

mgr Mateusz Kosturkiewicz

mgr Damian Olejarski

mgr Justyna Ryś

mgr Marzena Sikora-Wierzbicka

mgr Grzegorz Techmański

mgr Katarzyna Tokarska

 

Język niemiecki

mgr Izabella Bukowczan

mgr Agnieszka Jaszczuk

mgr Magdalena Krcha

mgr Barbara Węgrzynowicz

 

Język francuski

mgr Małgorzata Płachno

mgr Anna Stopa-Piwowarczyk

 

Język rosyjski

mgr Barbara Żychowska

 

Język włoski i łaciński

mgr Krystyna Urbanek-Czech

 

Historia, wiedza o społeczeństwie

mgr Sławomir Dymacz

mgr Izabella Lankosz

mgr Grażyna Mazur

mgr Robert Pletnia

mgr Aleksandra Tyrańska

 

Matematyka

mgr Paweł Ciałowicz

mgr Magdalena Kubik

mgr Dominika Nowakowska-Drezno

mgr Marta Paciorek

mgr Katarzyna Rzepka

mgr Sylwia Ortylewska

mgr Marta Zalas

mgr Beata Zgutka

 

Geografia

mgr Sławomir Jaszczuk

mgr Magdalena Żurek

 

Biologia

mgr Jolanta Konieczny

mgr Bożena Winiarska

 

Chemia

mgr Izabella Kolber

mgr Agnieszka Olszewska-Morzonek

mgr Urszula Paliś

 

Fizyka, informatyka

mgr Jacek Kuraś

mgr Jan Kurzawa

dr Mariusz Michalec

mgr Lucyna Ochał

mgr Edward Sołtys

mgr Michał Wątor

 

Podstawy przedsiębiorczości

mgr Sławomir Dymacz

mgr Henryk Pamuła

mgr Robert Pletnia

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Lucyna Sobczyk

mgr Teresa Kurdziel

 

Wychowanie fizyczne

mgr Joanna Adamska

mgr Piotr Borowiecki

mgr Dominika Guzik-Płuchowska

mgr Marzena Korzeniowska

mgr Leszek Kraszewski

mgr Jacek Opach

mgr Marek Susuł

 mgr Anna Tylek-Rak

 

Religia

mgr Grzegorz Gut

mgr Michał Niemiec

mgr Lucyna Semik

 

Etyka, filozofia

mgr Magdalena Mazuga-Millan

mgr Grażyna Mazur

 

Plastyka, edukacja medialna

Doradca metodyczny ds. plastyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych MCDN

dr Joanna Rzońca

 

Informacja o terminach dyżurów nauczycieli dla rodziców znajduje się w dzienniku elektronicznym.