Dyrekcja

 


Dyrektor Szkoły – mgr Beata Zgutka

Przyjęcia stron:

wtorek  15.00-16.00

czwartek 15.00-16.00

Wicedyrektor – mgr Henryk Pamuła

Przyjęcia stron:

środa 14.00-15.00

Wicedyrektor – mgr Michał Wątor

Przyjęcia stron:

poniedziałek 14.00-15.00