Dyrekcja

 


Dyrektor szkoły – mgr Beata Zgutka

Przyjęcia stron:

wtorek  15.00 -16.00

czwartek 15.00 -16.00

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem

Wicedyrektor – mgr Henryk Pamuła

Przyjęcia stron:

środa 15.00 -16.00

Wicedyrektor – mgr Michał Wątor

Przyjęcia stron:

poniedziałek 15.00 – 16.00