Dyrekcja

 


Dyrektor szkoły – mgr Beata Zgutka

Przyjęcia stron:

wtorek  15.00 -16.00

czwartek 15.00 -16.00

Wicedyrektor – mgr Jan Kurzawa

Przyjęcia stron:

poniedziałek 14.00 -15.00

Wicedyrektor – mgr Jacek Opach

Przyjęcia stron:

środa 15.00 – 16.00

UWAGA!

W roku szkolnym 2021/2022 kontakt z dyrektorem lub wicedyrektorami możliwy po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem. Ze względu na zmienną sytuację epidemiologiczną, o formie kontaktu sekretariat będzie informował strony każdorazowo (forma kontaktu zależna od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i rodzaju sprawy).