Historia IV LO

 


IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki jest szkołą ze 125-letnią tradycją. Powstało w 1892 r. w Podgórzu jako Cesarsko-Królewskie Gimnazjum nr VI, którego kontynuacją jest obecne IV Liceum Ogólnokształcące. Ośmioklasowe wówczas gimnazjum miało charakter klasyczny, nauczano łaciny i greki.

 Na początku swojego istnienia szkoła mieściła się przy ulicy Adama Mickiewicza, która w 1915 roku po połączeniu Podgórza z Krakowem zmieniła swoją nazwę na ulicę Jana Zamoyskiego. W tym też czasie zaczęto budowę nowego budynku dla szkoły przy ulicy Krzemionki 11, ale gmach ten na długie lata został przydzielony Akademii Górniczo-Hutniczej. Budynek przy ul. Krzemionki stał się siedzibą IV Liceum Ogólnokształcącego w roku 1991.

Od 1925 roku szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki.

 IV Liceum od początku swojego istnienia było szkołą o wysokim poziomie nauczania, a jej charakter kształtowała historia i tradycja. W poczet wybitnych absolwentów-kościuszkowców zaliczani są m.in. prof. Julian Aleksandrowicz, prof. Jan Walas, prof. Józef Wroński i wielu innych, których osobowość kształtowały przekazywane przez pedagogów najwyższe wartości etyczno-moralne oraz rzetelna wiedza.