Historia IV LO

 


IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki należy do najstarszych szkół średnich w Krakowie. W 1892 r. w Podgórzu powstało Cesarsko-Królewskie Gimnazjum nr VI, którego kontynuacją jest obecne IV Liceum Ogólnokształcące. Ośmioklasowe wówczas gimnazjum miało charakter klasyczny, nauczano łaciny i greki.   Na początku swojego istnienia szkoła mieściła się przy ulicy Adama Mickiewicza, a w 1915 roku po połączeniu Podgórza z Krakowem ulica ta zmieniła swoją nazwę na ulicę Jana Zamoyskiego. W tym też czasie zaczęto budowę nowego budynku dla szkoły przy ulicy Krzemionki 11, ale gmach ten na długie lata został przydzielony Akademii Górniczo – Hutniczej. W roku 1991 budynek przy ulicy Krzemionki stał się siedzibą IV Liceum Ogólnokształcącego.  

IV Liceum od początku swojego istnienia było szkołą o wysokim poziomie nauczania, a jej charakter kształtowała historia i tradycja. W poczet wybitnych absolwentów – kościuszkowców zaliczani są m.in. prof. Julian Aleksandrowicz, prof. Jan Walas, prof. Józef Wroński i wielu innych, których osobowość kształtowały przekazywane przez pedagogów najwyższe wartości etyczno – moralne oraz rzetelna wiedza. IV Liceum Ogólnokształcące nadal utrzymuje wysoką lokatę i popularność, świadczy o tym stale rosnąca liczba kandydatów i zainteresowanie szkołą. Obecnie 3 – letnie liceum, kontynuuje dobre tradycje szkoły i łączy je z nowoczesnymi metodami pracy, proponując uczniom szeroką ofertę w zakresie dydaktyki i wychowania. Przygotowuje uczniów do studiów wyższych, kształci w nich postawy prospołeczne, patriotyczne i otwarte na świat, spełniając wymagania i oczekiwania rodziców.