Nauczyciele

 


Nazwisko i imię
nauczyciela
Nauczany przedmiot Dyżur dla rodziców
w roku szkolnym  2016/2017 (od 10.05
.2017)
dzień godzina
Adamczyk Angelika język polski czwartek 11.20 – 11.55
Adamska Joanna wychowanie fizyczne czwartek 11.10– 11.55
Babiński Sebastian matematyka poniedziałek 10.10 – 10.55
Białecka Marta język angielski środa 12.05 – 12.50
Bocian Katarzyna język polski środa 8.20 – 9.15
Borowiecki Piotr wychowanie fizyczne czwartek 9.15 – 10.00
Ciałowicz Paweł matematyka poniedziałek 11.10 – 11.55
Cygan Beata język angielski środa 11.10 – 11.55
Dymacz Sławomir wiedza o społeczeństwie środa  10.10 – 10.55
Figurska Dorota język angielski poniedziałek 11.10 – 11.55
Firlit – Kot Joanna matematyka wtorek 9.15 – 10.00
Furmanik Michał podstawy przedsiębiorczości piątek 9.15 – 10.00
Galos Elżbieta język łaciński czwartek 13.00 – 13.45
Grych Maria język angielski poniedziałek 9.15 – 10.00
Guzik-Płuchowska
Dominika
wychowanie fizyczne poniedziałek 9.15 – 10.00
Jakubiec Agnieszka język angielski czwartek 8.20 – 9.05
Jaszczuk Agnieszka język niemiecki wtorek 8.20 – 9.05
Jaszczuk Sławomir geografia poniedziałek 10.10 – 10.55
Kaznowski Sławomir język niemiecki środa 11.10 – 11.55
Kic Wiesław religia wtorek  9.15 – 10.00
Kniotek Karolina język polski czwartek 13.00 – 13.45
Kolber Izabella chemia/ przyroda poniedziałek 14.40 – 15.20
Kondraciuk Dorota język angielski środa 9.15 – 10.00
Konieczny Jolanta biologia/ przyroda środa 9.15 – 10.00
Korzeniowska Marzena wychowanie fizyczne wtorek 9.15 – 10.00
Kraszewski Leszek wychowanie fizyczne czwartek  10.10 – 10.55
Krcha Magdalena język niemiecki poniedziałek 8.20 – 9.05
Kurdziel Teresa edukacja dla bezpieczeństwa środa 10.10 – 10.55
Kurzawa Jan informatyka środa 11.10 – 11.55
Lankosz Izabella historia/ wiedza
o społeczeństwie
poniedziałek  14.40 –15.25
Leginowicz Barbara język rosyjski piątek 12.05 – 12.50
Leniar Katarzyna matematyka czwartek 13.00  – 13.45
Mazuga-Millan Magdalena język polski poniedziałek   7.30 –8.15
Mazur Grażyna historia/ wiedza
o społeczeństwie
poniedziałek 10.10 – 10.55
Michalec Mariusz fizyka/ informatyka poniedziałek 12.05 – 12.50
Molicka Ewa język angielski piątek 11.10  – 11.55
Niemiec Michał religia środa  12.05 – 12.50
Ochał Lucyna fizyka/informatyka czwartek 8.20 – 8.40
Olejarski Damian język angielski piątek 11.10 -11.55
Olszewska-Morzonek Agnieszka chemia/ przyroda poniedziałek 9.15 – 10.00
Opach Jacek wychowanie fizyczne wtorek 10.10 – 10.55
Paciorek Marta matematyka czwartek 12.05 – 12.50
Palej Maria biologia wtorek 12.05 – 12.50
Pawełek Marcin język polski czwartek 10.10 – 10.55
Pletnia Robert historia/ wiedza
o społeczeństwie
środa 10.10 – 10.55
o. Plewka Maciej religia poniedziałek 9.15– 10.00
Płachno Małgorzata język francuski wtorek  9.15 – 10.00
Rzońca Joanna wiedza o kulturze/edukacja medialna poniedziałek  8.20 – 9.05
Salamon Renata język francuski czwartek 14.40 – 15.25
Sikora-Wierzbicka Marzena język angielski środa 10.10 – 10.55
Skuza-Krasny Magdalena język polski poniedziałek 12.05 – 12.50
Sołtys Edward fizyka poniedziałek 11.10 – 11.55
Susuł Marek wychowanie fizyczne czwartek 11.10 – 11.55
Techmański Grzegorz język angielski czwartek 10.10 – 10.55
Tokarska Katarzyna język angielski poniedziałek 13.00 – 13.45
Tylek-Rak Anna wychowanie fizyczne czwartek 9.15 – 10.00
Tyrańska Aleksandra historia piątek 9.15 – 10.00
Urbanek-Czech Krystyna język łaciński/ język włoski piątek 12.05 – 12.50
Węgrzynowicz Barbara język niemiecki czwartek 12.05 – 12.50
Winiarska-Skowron Bożena biologia poniedziałek 13.55 – 14.40
Wróbel Joanna język polski środa  9.15 – 10.00
Zalas Marta matematyka wtorek  11.10 – 11.55
Żurek Magdalena geografia środa 9.15 – 10.00
Żychowska Barbara język rosyjski wtorek 11.10 – 11.55