Opis szkoły

 


IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie to szkoła ze 120 – letnią tradycją, ciesząca się dużą popularnością w Krakowie. Posiada wysoko wykwalifikowaną kadrę, kształci nowocześnie, dobrze przygotowuje do egzaminu maturalnego. Stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju uczniów i ich zainteresowań, wspierając proces kształcenia dodatkową ofertą edukacyjną w formie kół przedmiotowych, zajęć warsztatowych, grup artystycznych (chór Jaszczwóry, teatr szkolny, DZiAK), zajęć rekreacyjno – sportowych. Szkoła stwarza też możliwości realizowania się uczniów w działalności charytatywnej i stałej pracy wolontaryjnej.

 

 

   

IV Liceum Ogólnokształcące współpracuje od lat z partnerskimi szkołami w Niemczech i we Włoszech organizując wymiany młodzieżowe i seminaria międzynarodowe. Szkoła realizuje bogaty program wychowawczy i patriotyczny.

  fosbos schuldorf liceoclassico    

Dysponuje nowoczesną bazą dostosowaną do wymogów kształcenia, posiada pracownie przedmiotowe z dostępem do Internetu, pracownie informatyczne i multimedialne, bibliotekę z czytelnią multimedialną, darmowy internet WiFi dla uczniów, duże sale gimnastyczne i siłownię, gabinet medyczny oraz sklepik szkolny i stołówkę.

 

IV Liceum Ogólnokształcące liczy 28 oddziałów. Nauka odbywa się w systemie 2-zmianowym. Uczniowie klas pierwszych rozpoczynają zajęcia w godzinach wczesno-popołudniowych. Szkoła kształci w zakresie następujących języków obcych: język angielski, język niemiecki, język francuski, język włoski, język rosyjski, język łaciński. Szczegółowe informacje na ten temat zamieszczone są w dziale „Kształcenie”.