Rada Rodziców

 

 


Prezydium Rady Rodziców przy IV LO w Krakowie w roku szkolnym 2017/2018

Zarząd:

Przewodniczący: Andrzej Sewioł

Zastępca przewodniczącego: Wojciech Michno

Zastępca przewodniczącego:  Joanna Bujańska

Sekretarz:  Jolanta Bojarowicz

Skarbnik: Magdalena Grzywacz

Członkowie:   Joanna Małecka, Dariusz Siuda, Barbara Chylińska, Paweł Krystyński

 

 

Kasjer Rady Rodziców:   Halina Włodarska (środa 9.00-13.00, czwartek 9.00-13.00)

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać także przelewem na konto

41 1020 2892 0000 5202 0015 7438