Rada Rodziców

 

 


Prezydium Rady Rodziców przy IV LO w Krakowie w roku szkolnym 2017/2018

Zarząd:

Przewodniczący: Andrzej Sewioł

Zastępca przewodniczącego: Wojciech Michno

Zastępca przewodniczącego:  Joanna Bujańska

Sekretarz:  Jolanta Bojarowicz

Skarbnik: Magdalena Grzywacz

Członkowie:   Joanna Małecka, Dariusz Siuda, Barbara Chylińska, Paweł Krystyński

 

 

Kasjer Rady Rodziców:   Halina Włodarska (środa 9.00-13.00, czwartek 9.00-13.00)

Wpłaty na konto Rady Rodziców można dokonywać także przelewem na numer

41 1020 2892 0000 5202 0015 7438

 

Zapraszamy do przekazania 1% swojego podatku dla naszej szkoły.

Odpisy na rzecz organizacji pożytku publicznego będą przekazywane przez Urzędy Skarbowe za rok podatkowy 2017, jeśli państwo zaznaczycie nazwę i numer KRS organizacji, na którą ma być przekazany 1% odpisu.

 

KRS 0000052078

STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA
 z zaznaczeniem dla IV LO im. T. Kościuszki 30-525 Kraków, ul. Krzemionki11

 

Wpłacając 1% podatku, zwiększają Państwo środki dla naszej placówki, jak również mają Państwo wpływ na poprawę warunków kształcenia młodzieży.

Składamy Państwu serdeczne podziękowanie za pomoc okazaną w poprzednich latach. Środki, które wpłynęły na nasze konto, przeznaczyliśmy na zakup pomocy dydaktycznych. Środki, które zechcecie Państwo przekazać w tym roku, wykorzystane zostaną w celu polepszenia bazy dydaktycznej szkoły.