Rada Rodziców

 


Prezydium Rady Rodziców przy IV LO w roku szkolnym 2020/2021 

 

Przewodniczący: Jadwiga Hajto

Zastępca przewodniczącego: Rafał Potoniec

Sekretarz: Agnieszka Świat

Skarbnik: Bartosz Kmita

Członkowie:   Agnieszka Knytel, Teresa Kupiec, Agata Pasuniak

 

Kasjer Rady Rodziców:   Halina Włodarska (czwartek 9.00-15.00)

 

Wpłaty na konto Rady Rodziców można dokonywać także przelewem na numer:

41 1020 2892 0000 5202 0015 7438

 

Zapraszamy do przekazania 1% swojego podatku dla naszej szkoły.

Odpisy na rzecz organizacji pożytku publicznego będą przekazywane przez Urzędy Skarbowe, jeśli państwo zaznaczycie nazwę i numer KRS organizacji, na którą ma być przekazany 1% odpisu.

 

KRS 0000052078

STOWARZYSZENIE POMOCY SZKOLE MAŁOPOLSKA
 z zaznaczeniem dla IV LO im. T. Kościuszki 30-525 Kraków, ul. Krzemionki11

 

Wpłacając 1% podatku, zwiększają Państwo środki dla naszej placówki, jak również mają Państwo wpływ na poprawę warunków kształcenia młodzieży.

Składamy Państwu serdeczne podziękowanie za pomoc okazaną w poprzednich latach. Środki, które wpłynęły na nasze konto, przeznaczyliśmy na zakup pomocy dydaktycznych. Środki, które zechcecie Państwo przekazać w tym roku, wykorzystane zostaną w celu polepszenia bazy dydaktycznej szkoły.

UWAGA: Stowarzyszenie Pomocy Szkole Małopolska udostępnia darmowy program do rozliczania PIT-ów dedykowany  uczestnikom akcji 1%. Program automatycznie oblicza 1% podatku i wpisuje nr KRS Stowarzyszenia, niezbędny jest wpis skrótowej nazwy placówki edukacyjnej w rubryce „Cel szczegółowy”

Program znajduje się na stronie stowarzyszenia www.spsm.edu.pl

lub bezpośrednio pod linkiem https://program.pity365.pl/spsm