Rada Rodziców

 

 


Prezydium Rady Rodziców przy IV LO w Krakowie w roku szkolnym 2016/2017

Zarząd:

Przewodniczący: Beata Lisowska

I zastępca: Marcin Markiewicz

II zastępca:  Dariusz Siuda

Skarbnik:  Renata Bisztyga

Sekretarz: Justyna Pyrcz

Członkowie:   Joanna Małecka, Agnieszka Kempa, Paweł Krystyński, Wojciech Michno

Komisja Rewizyjna

Członkowie:

 

Kontakt mailowy:

 

Kasjer Rady Rodziców:   Halina Włodarska (środa 9.00-13.00, czwartek 13.00-17.00)

Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać także przelewem na konto

41 1020 2892 0000 5202 0015 7438