Sekretariat

 

sekretariatsz

mgr Anita Kilian

Poniedziałek – Wtorek  7.00 -15.00

Środa 8.00 -16.00

Czwartek – Piątek 7.00 – 15.00

sekretariatu

Marta Kiszka

 Przyjęcia uczniów:

Poniedziałek 10.00-14.00

Wtorek 10.00-14.00

Środa 10.00-14.00

Czwartek nieczynne dla uczniów

Piątek 10.00-14.00


UWAGA zmiana konta od 05 września  2016 r

Informacja dotyczy wpłat za duplikaty:

Świadectw i Legitymacji szkolnych

Zgodnie z Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2007 r (Dz.U. z 3 sierpnia 2007 r Nr 140 poz.987 § 19 ust.3) oraz załącznik do ustawy z 2006 r Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (Dz.U. z 8 grudnia 2006 r)

– za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu pobiera

się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla

legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie

skarbowej, która wynosi 26,- PLN (dwadzieścia sześć złotych).

– za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla

poświadczenia własnoręczności podpisu w przepisach

o opłacie skarbowej, która wynosi 9,- PLN (dziewięć złotych).

 

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe PKO BP

nr: 34 1020 2892 0000 5602 0617 7382

w tytule wpłaty należy wpisać:

„za duplikat świadectwa ….. wraz z podaniem imienia i nazwiska”,

lub

za duplikat legitymacji szkolnej wraz z podaniem imienia i nazwiska oraz klasę”

Oryginał wpłaty należy dołączyć do podania (wzór podania udostępniony w SU)