Sekretariat

 

sekretariatsz

Poniedziałek – Środa  7.00 -15.00

Czwartek 8.00 -16.00

Piątek 7.00 – 15.00

sekretariatu

Poniedziałek 7.00 – 15.00

Wtorek 8.00 – 16.00

Środa 7.00 – 15.00

Czwartek   nieczynne

Piątek 7.00 – 15.00


Informacja dotyczy wpłat za duplikaty:

świadectw i legitymacji szkolnych

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 lipca 2007 r. (Dz.U. z 3 sierpnia 2007 r. Nr 140 poz.987 § 19 ust.3) oraz załącznikiem do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 8 grudnia 2006 r)

– za wydanie duplikatu świadectwa, dyplomu pobiera

się opłatę w wysokości równej kwocie ustalonej dla

legalizacji dokumentu w przepisach o opłacie

skarbowej, która wynosi 26,- PLN (dwadzieścia sześć złotych).

– za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę

w wysokości równej kwocie ustalonej dla

poświadczenia własnoręczności podpisu w przepisach

o opłacie skarbowej, która wynosi 9,- PLN (dziewięć złotych).

Aby otrzymać duplikat świadectwa szkolnego lub duplikat legitymacji szkolnej należy złożyć w sekretariacie szkoły wniosek o wydanie duplikatu, a następnie dokonać wpłaty na wskazane poniżej konto w wysokości równej kwocie, o której mowa powyżej

Wpłaty należy dokonać na konto bankowe PKO BP

nr: 79 1020 2892 0000 5502 0591 1229

w tytule wpłaty należy wpisać:

„za duplikat świadectwa …( imię i nazwisko osoby, której wniosek dotyczy)”

lub

„za duplikat legitymacji szkolnej… (imię,nazwisko i klasa osoby, której wniosek dotyczy)”