Terminarz roku szkolnego 2020/2021


 W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2111) niektóre terminy uległy zmianie – zmiany zaznaczono kolorem czerwonym


Rok szkolny w klasach I i II trwa od 1.09.2020 do 25.06.2021, w klasach III od 1.09.2020 do 30.04.2021
I okres 1.09.2020  – 29.01.2021 (18 tygodni)
II okres (dla klas III) 1.02.2021  – 30.04.2021 (12 tygodni)
II okres (dla klas I i II) 1.02.2021  – 25.06.2021 (19 tygodni)
 
Egzamin maturalny 2020
Część pisemna 4 – 21.05.2020  
4.05.2021 (wt) język polski PP
5.05.2021 (śr) matematyka  PP
6.05.2021 (czw) język angielski PP 
7.05.2021 (pt) język angielski PR
Część ustna  
7 – 20.05.2021 język polski, języki obce nowożytne

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (ustawowo i pozaustawowo)
 • 02.11.2020 (pn) dni wolne na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol. (1)
 • 11.11.2020 (śr) Święto Niepodległości
 • 23 – 31.12.2020 (śr-czw) Zimowa przerwa świąteczna
 • 01.01.2021 (pt) Nowy Rok
 • 04 – 05.01.2021 (pn-wt) dni wolne na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol. (2,3)
 • 06.01.2021 (śr) Święto Trzech Króli
 • 04 – 17.01.2021 (pn-ndz) Ferie zimowe
 • 04 – 06.04.2021 (czw-wt) Wiosenna przerwa świąteczna
 • 03.05.2021 (pn) Święto Konstytucji 3 Maja
 • 04 – 07.05.2021 (wt-pt) dni wolne na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol. (2-5) pisemne egzaminy maturalne
 • 03.06.2021 (czw) Boże Ciało
 • 04.06.2021 (pt) dzień wolny na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol. (6)
 • 22.06.2021 (wt) dzień wolny na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol.  (7)
 
Uroczystości i wydarzenia szkolne
1.09.2020 (wt) rozpoczęcie roku szkolnego, rocznica  „Sierpnia 80”, 81 rocznica wybuchu  II Wojny Światowej
14.10.2020 (śr) ślubowanie klas I, dzień KEN
16.10.2020 (pt) Dzień Papieski
 ok.30.10.2020 rocznica wyzwolenia Krakowa z rąk zaborców
10.11.2020 (wt) obchody Święta Niepodległości w szkole
14.12.2020 (pn) obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
22.12.2020 (wt) uroczysta wigilia szkolna, wigilie klasowe
24.03.2021 (śr) Święto Szkoły
marzec 2021 rekolekcje wielkopostne
31.03.2021 (czw) Wielkanoc w szkole
22.04.2021 (czw) obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi
29.04.2021 (czw) obchody Święta Konstytucji 3 Maja
30.04.2021 (pt) zakończenie zajęć w klasie III, uroczystość pożegnania absolwentów
25.06.2021 (pt) zakończenie zajęć w klasach I, II
 
Ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
22.01.2021 (pt) ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas I, II i III
21.04.2021 (śr) ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klasy III
26.04.2021 (pn) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klasy III
16.06.2021 (śr) ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas I i II
21.06.2021 (wt) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas I i II
 
Planowane zebrania z rodzicami i dni otwarte
 • Wrześniowe zebrania z rodzicami uczniów klas I, II i III odbędą się według odrębnego harmonogramu w związku z przyjętymi zasadami zapobiegania i przeciwdziałania COVID-19
 • Pozostałe planowane zebrania i dni otwarte:
19.11.2020 (czw)  dzień otwarty dla rodziców
28.01.2021 (czw) zebrania z rodzicami uczniów klas I, II i III, poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, dzień otwarty dla rodziców
18.03.2021 (czw) zebrania z rodzicami uczniów klas I, II, III, dzień otwarty dla rodziców
22.04.2021(czw) poinformowanie rodziców uczniów klasy III o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy

27.05.2021 (czw)

 dzień otwarty dla rodziców
17.06.2021 (czw) poinformowanie rodziców uczniów klas I i II o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy