Terminarz

 

I. Rok szkolny w klasach I i II trwa od 4.09.2017 do 22.06.2018, w klasach III od 4.09.2017 do 27.04.2018
I okres 4.09.2017  – 19.01.2018 (18 tygodni)
II okres (dla klas III) 22.01.2018  – 27.04.2018 (11 tygodni)
II okres (dla klas I i II) 22.01.2018  – 22.06.2018 (18 tygodni)
II. Egzamin maturalny 2018
Część pisemna 4 – 22.05.2018  
4.05.2018 (pt) język polski PP + PR
7.05.2018 (pn) matematyka  PP
8.05.2018 (wt) język angielski PP + PR
Część ustna  
7 – 25.05.2018 języki obce nowożytne
9 – 22.05.2018 język polski

III. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (ustawowo i pozaustawowo)
1.11.2017 (śr) Święto Zmarłych
2.11.2017 (czw) dzień wolny na podst. rozp. MEN z dn. 5.10.2010
23 – 31.12.2017 (sob – nd) zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
1.01.2018 (pn) Nowy Rok
12.02 – 25.02.2018 (pn – ndz) ferie zimowe
29.03 – 3.04.2018 (czw – wt) wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)
30.04.2018 (pn) dzień wolny na podst. rozp. MEN z dn. 5.10.2010
2.05.2018 (śr) dzień wolny na podst. rozp. MEN z dn. 5.10.2010
3.05.2018 (czw) Święto Konstytucji 3-go Maja
4,7,8,9.05.2018 (pt-śr) dni wolne na podst. rozp. MEN z dn. 5.10.2010 r.- pisemne egzaminy maturalne
31.05.2017 (czw) Boże Ciało
1.06.2018 (pt) dzień wolny na podst. rozp. MEN z dn.5.10.2010 r.
IV. Uroczystości i wydarzenia szkolne
4.09.2017 (pn) rozpoczęcie roku szkolnego, rocznica  „Sierpnia 80”, 78 rocznica wybuchu  II Wojny Światowej
22.09.2017
(pt)
integracja klas I
12.10.2017 (czw) ślubowanie klas I, dzień KEN
13.10.2017 (pt) Dzień Komisji Edukacji Narodowej
16.10.2017 (pn) Dzień Papieski
ok. 30.10.2017 Święto Niepodległości – udział szkoły w uroczystościach miejskich/dzielnicowych
10.11.2017 (pt) obchody Święta Niepodległości w szkole
13.12.2017 (śr) obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
22.12.2017 (pt) uroczysta wigilia szkolna, wigilie klasowe
6.01.2018 (sob) studniówka
23.03.2018 (pt) Święto Szkoły
rekolekcje wielkopostne
28.03.2018 (śr) Wielkanoc w szkole
ok.20.04.2018 obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi
ok. 26.03.2018 (czw) obchody Święta Konstytucji 3 Maja
27.04.2018 (pt) zakończenie zajęć w klasach III, pożegnanie absolwentów klas III
ok. 21.06.2018 (czw) Festyn Niepodległościowy
22.06.2018 (pt) zakończenie zajęć w klasach I, II
V. Ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania:
12.01.2018 (pt) w klasyfikacji śródrocznej dla klas I,II,III
16.04.2018 (pn) w klasyfikacji rocznej dla klas III
11.06.2018 (pn) w klasyfikacji rocznej dla klas I, II
VI. Zebrania z rodzicami, dni otwarte
 
4.09.2017 (pn) godz. 18.00 zebrania z rodzicami klas I
14.09.2017(czw)  godz.18.00 zebrania z rodzicami klas III
21.09.2017 (czw) godz. 18.00 zebrania z rodzicami klas II
16.11.2017 (czw)   zebrania z rodzicami klas I, II, III, dzień otwarty
18.01.2018 (czw)   zebrania z rodzicami klas I, II i III, poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, dzień otwarty
22.03.2018 (czw)   zebrania z rodzicami klas I, II, III, dzień otwarty
18.04.2018 (śr)   poinformowanie rodziców uczniów klas III o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy

24.05.2018 (czw)

  zebrania z rodzicami klas I i II, dzień otwarty
13.06.2018 (śr)   poinformowanie rodziców klas I i II o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy
VII. Wymiany zagraniczne
25.09 – 30.09. 2017

projekt trójstronny (Seeheim, Vacha, Kraków) – wyjazd

20.11.2017 (pn)

wizyta grupy młodzieży z Izraela

październik 2017

wymiana ze szkołą w Chiavari

(przyjazd gości)

 12 – 18.10.2017

wymiana ze szkołą w Monachium

(przyjazd gości)

marzec 2017

wyjazd do Szwajcarii