Terminarz roku szkolnego 2022/2023

 


Rok szkolny w klasach I, II i III  trwa od 1.09.2022 do 23.06.2023,
w klasach IV  od 1.09.2022 do 28.04.2023
I okres 1.09.2022  – 13.01.2023 (17 tygodni)
II okres (dla klasy IV)  16.01.2023  – 28.04.2023 (12 tygodni)
II okres (dla klas I, II i III)  16.01.2023  – 23.06.2023 (18 tygodni)
 
Egzamin maturalny 2023
Część pisemna 4 – 22.05.2023  
4.05.2023 (czw) język polski PP
   5.05.2023 (pt) język angielski  PP
8.05.2023 (pn) matematyka PP 
9.05.2023 (wt) język angielski PR
Część ustna   
10 – 23.05.2023 język polski, języki obce nowożytne

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (ustawowo i pozaustawowo)
 • 31.10.2022 (pn) dzień wolny na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol. (1)
 • 1.11.2022 (wt) Wszystkich Świętych
 • 11.11.2022 (pt) Święto Niepodległości
 • 23 – 31.12.2022 (pt-sob) Zimowa przerwa świąteczna
 • 6.01.2023 (pt) Święto Trzech Króli
 • 30.01 – 12.02.2023 (pn-ndz) Ferie zimowe
 • 6.04 – 11.04.2023 (czw-wt) Wiosenna przerwa świąteczna
 • 1.05.2023 (pn) Święto Pracy
 • 2.05.2023 (wt)  dzień wolny na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol. (2)
 • 3.05.2023 (śr) Święto Konstytucji 3 Maja
 • 4 – 9.05.2023 (czw-wt) dni wolne na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol. (3-6) pisemne egzaminy maturalne
 • 8.06.2023 (czw) Boże Ciało
 • 9.06.2023 (pt) dzień wolny na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol.  (7)
 
Uroczystości i wydarzenia szkolne
1.09.2022 (czw) rozpoczęcie roku szkolnego, rocznica  „Sierpnia 80”, 83 rocznica wybuchu  II Wojny Światowej
13 – 15.10.2022 (czw-sob) obchody Jubileuszu 130-lecia szkoły: ślubowanie uczniów klas I, uroczysta gala jubileuszowa, dzień otwarty szkoły dla absolwentów
17.10.2022 (pn) Dzień Papieski
 28.10.2022 (pt) rocznica wyzwolenia Krakowa z rąk zaborców – udział szkoły w uroczystościach miejskich/dzielnicowych
10.11.2022 (czw) obchody Święta Niepodległości w szkole
13.12.2022 (wt) obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
22.12.2022 (czw) uroczysta wigilia szkolna, wigilie klasowe
24.03.2023 (pt) Święto Szkoły
wiosna 2023 rekolekcje wielkopostne
5.04.2023 (śr) Wielkanoc w szkole
21.04.2023 (pt) obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi
28.04.2023 (pt) obchody Święta Konstytucji 3 Maja
28.04.2023 (pt) zakończenie zajęć klas IV, uroczystość pożegnania absolwentów
23.06.2023 (pt) zakończenie zajęć w klasach I, II, III  
 
Ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
5.01.2023 (czw) ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas I – IV
17.04.2023 (pon) ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas IV 
21.04.2023 (pt) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas IV 
12.06.2023 (pon) ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas I, II i III 
15.06.2023 (czw) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas I, II i III 
 
Planowane zebrania z rodzicami i dni otwarte
8.09.2022 (czw) zebrania z rodzicami uczniów klas I i II
15.09.2022 (czw) zebrania z rodzicami uczniów klas III i IV
17.11.2022 (czw)  dzień otwarty dla rodziców
12.01.2023 (czw) zebrania z rodzicami uczniów klas I – IV, poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, dzień otwarty dla rodziców
16.03.2023 (czw) zebrania z rodzicami uczniów klas I – IV, dzień otwarty dla rodziców
19.04.2023 (śr) poinformowanie rodziców uczniów klasy IV o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy

25.05.2023 (czw)

 dzień otwarty dla rodziców
13.06.2023 (wt) poinformowanie rodziców uczniów klas I, II i III o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy