Terminarz

 

I. Rok szkolny w klasach I i II trwa od 2.09.2019 do 26.06.2020, w klasach III od 2.09.2019 do 24.04.2020
I okres 2.09.2019  – 17.01.2020 (18 tygodni)
II okres (dla klas III) 20.01.2020  – 24.04.2020 (11 tygodni)
II okres (dla klas I i II) 20.01.2020  – 26.06.2020 (17 tygodni)
II. Egzamin maturalny 2020
Część pisemna 4 – 21.05.2020  
4.05.2020 (pn) język polski PP + PR
5.05.2020 (wt) matematyka  PP
6.05.2020 (śr) język angielski PP + PR
7.05.2020 (czw) matematyka PR
Część ustna  
4 – 22.05.2020 języki obce nowożytne
7 – 22.05.2020 język polski

III. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (ustawowo i pozaustawowo)
31.10.2019 (czw) dzień wolny na podst. rozp. MEN z dn. 5.10.2010 
1.11.2019 (pt) Dzień Wszystkich Świętych
11.11.2019 (pn) Narodowe Święto Niepodległości
23 – 31.12.2019 (pn – wt) zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
1.01.2020 (śr) Nowy Rok
2 – 3.01.2020 (czw-pt) dni wolne na podst. rozp. MEN z dn. 5.10.2010 
6.01.2020 (pn) Święto Trzech Króli
27.01 – 9.02.2020 (pn – ndz) ferie zimowe
9.04 – 14.04.2020 (czw – wt) wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)
1.05.2020 (pt) Święto Pracy
4-7.05.2020 (pn-czw) dni wolne na podst. rozp. MEN z dn. 5.10.2010 r.- pisemne egzaminy maturalne
11.06.2020 (czw) Boże Ciało
12.06.2020 (pt) dzień wolny na podst. rozp. MEN z dn. 5.10.2010 
IV. Uroczystości i wydarzenia szkolne
2.09.2019 (pn) rozpoczęcie roku szkolnego, rocznica  „Sierpnia 80”, 80 rocznica wybuchu  II Wojny Światowej
14.10.2019 (pn) ślubowanie klas I, dzień KEN
16.10.2019 (śr) Dzień Papieski
 ok.30.10.2019 Rocznica wyzwolenia Krakowa z rąk zaborców – udział szkoły w uroczystościach miejskich/dzielnicowych
12.11.2019 (wt) obchody Święta Niepodległości w szkole
13.12.2019 (pt) obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
20.12.2019 (pt) uroczysta wigilia szkolna, wigilie klasowe
24.03.2020 (wt) Święto Szkoły
rekolekcje wielkopostne
8.04.2020 (śr) Wielkanoc w szkole
ok. 24.04.2020 obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi
30.04.2020 (czw) obchody Święta Konstytucji 3 Maja
24.04.2020 (pt) zakończenie zajęć w klasach III, pożegnanie absolwentów klas III
26.06.2020 (pt) zakończenie zajęć w klasach I, II
V. Ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania:
13.01.2020 (pn) w klasyfikacji śródrocznej dla klas I,II,III
8.04.2020 (śr) w klasyfikacji rocznej dla klas III
16.06.2020 (wt) w klasyfikacji rocznej dla klas I, II
VI. Zebrania z rodzicami, dni otwarte
 
5.09.2019 (czw) godz. 17.00 zebrania z rodzicami klas I po szkole podstawowej
5.09.2019 (czw) godz. 18.00 zebrania z rodzicami klas I po gimnazjum
12.09.2019 (czw)  godz.17.00 zebrania z rodzicami klas II 
12.09.2019 (czw) godz. 18.00 zebrania z rodzicami klas III
14.11.2019 (czw)   zebrania z rodzicami klas I, II, III, dzień otwarty
16.01.2020 (czw)   zebrania z rodzicami klas I, II i III, poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, dzień otwarty
12.03.2020 (czw)   zebrania z rodzicami klas I, II, III, dzień otwarty
15.04.2020 (śr)   poinformowanie rodziców uczniów klas III o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy

28.05.2020 (czw)

   dzień otwarty
17.06.2020 (śr)   poinformowanie rodziców klas I i II o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy