Terminarz

 

I. Rok szkolny w klasach I i II trwa od 3.09.2018 do 21.06.2019, w klasach III od 3.09.2018 do 26.04.2019
I okres 3.09.2018  – 11.01.2019 (17 tygodni)
II okres (dla klas III) 28.01.2019  – 26.04.2019 (12 tygodni)
II okres (dla klas I i II) 28.01.2019  – 21.06.2019 (18 tygodni)
II. Egzamin maturalny 2019
Część pisemna 6 – 23.05.2019  
6.05.2019 (pn) język polski PP + PR
7.05.2019 (wt) matematyka  PP
8.05.2019 (śr) język angielski PP + PR
9.05.2019 (czw) matematyka PR
Część ustna  
6 – 25.05.2019 języki obce nowożytne
9 – 22.05.2019 język polski

III. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (ustawowo i pozaustawowo)
2.11.2018 (pt) dzień wolny na podst. rozp. MEN z dn. 5.10.2010
23 – 31.12.2018 (nd – pon) zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
1.01.2019 (wt) Nowy Rok
14.01 – 27.01.2019 (pn – ndz) ferie zimowe
18.04 – 23.04.2019 (czw – wt) wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)
1.05.2019 (śr) Święto Pracy
2.05.2019 (czw) dzień wolny na podst. rozp. MEN z dn. 5.10.2010
3.05.2019 (pt) Święto Konstytucji 3-go Maja
6-9.05.2019 (pn-czw) dni wolne na podst. rozp. MEN z dn. 5.10.2010 r.- pisemne egzaminy maturalne
20.06.2019 (czw) Boże Ciało
IV. Uroczystości i wydarzenia szkolne
3.09.2018 (pn) rozpoczęcie roku szkolnego, rocznica  „Sierpnia 80”, 79 rocznica wybuchu  II Wojny Światowej
17-18.09.2018
(pn, wt)
integracja klas I
12.10.2018 (pt) ślubowanie klas I, dzień KEN
16.10.2018 (wt) Dzień Papieski
 31.10.2018 (śr) Święto Niepodległości – udział szkoły w uroczystościach miejskich/dzielnicowych
9/12.11.2018 (pt-pn) obchody Święta Niepodległości w szkole
13.12.2018 (czw) obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
21.12.2018 (pt) uroczysta wigilia szkolna, wigilie klasowe
25.03.2019 (pn) Święto Szkoły
rekolekcje wielkopostne
17.04.2019 (śr) Wielkanoc w szkole
ok. 24.04.2019 obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi
30.04.2019 (wt) obchody Święta Konstytucji 3 Maja
26.04.2019 (pt) zakończenie zajęć w klasach III, pożegnanie absolwentów klas III
21.06.2019 (pt) zakończenie zajęć w klasach I, II
V. Ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania:
4.01.2019 (pt) w klasyfikacji śródrocznej dla klas I,II,III
10.04.2019 (śr) w klasyfikacji rocznej dla klas III
10.06.2019 (pn) w klasyfikacji rocznej dla klas I, II
VI. Zebrania z rodzicami, dni otwarte
 
3.09.2018 (pn) godz. 18.00 zebrania z rodzicami klas I
13.09.2018 (czw)  godz.18.00 zebrania z rodzicami klas III
20.09.2018 (czw) godz. 18.00 zebrania z rodzicami klas II
15.11.2018 (czw)   zebrania z rodzicami klas I, II, III, dzień otwarty
10.01.2019 (czw)   zebrania z rodzicami klas I, II i III, poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, dzień otwarty
14.03.2019 (czw)   zebrania z rodzicami klas I, II, III, dzień otwarty
11.04.2019 (czw)   poinformowanie rodziców uczniów klas III o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy

23.05.2019 (czw)

  zebrania z rodzicami klas I i II, dzień otwarty
12.06.2019 (śr)   poinformowanie rodziców klas I i II o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy