Terminarz

 

I. Rok szkolny w klasach I i II trwa od 01.09.2016 do 23.06.2017, w klasach III od 01.09.2016 do 28.04.2017
I okres 01.09.2016  – 20.01.2017 (19 tygodni)
II okres (dla klas III) 23.01.2017  – 28.04.2017 (11 tygodni)
II okres (dla klas I i II) 23.01.2017  – 23.06.2017 (18 tygodni)
II. Egzamin maturalny 2017
Część pisemna 04 – 24.05.2017  
04.05.2017 (czw) język polski PP + PR
05.05.2017 (pt) matematyka  PP
08.05.2017 (pn) język angielski PP + PR
Część ustna  
04 – 26.05.2017 języki obce
08 – 20.05.2017 język polski

III. Dni wolne od zajęć dydaktycznych (ustawowo i pozaustawowo)
14.10.2016 (pt) Dzień Komisji Edukacji Narodowej, ślubowanie klas I
31.10.2016 (pn) dzień wolny na podst. rozp. MEN z dn. 5.10.2010
11.11.2016 (pt) Narodowe Święto Niepodległości
23 – 31.12.2016 (pt – sob) zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
06.01.2017 (pt) Święto Trzech Króli
30.01 – 12.02.2017 (pn – ndz) ferie zimowe
13 – 18.04.2017 (czw – wt) wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)
02.05.2017 (wt) dzień wolny na podst. rozp. MEN z dn. 5.10.2010
03.05.2017 (śr) Święto Konstytucji 3-go Maja
4,5,8,9.05.2017 (czw-wt) dni wolne na podst. rozp. MEN z dn. 5.10.2010 r.- pisemne egzaminy maturalne
15.06.2017 (czw) Boże Ciało
16.06.2017 (pt) dzień wolny na podst. rozp. MEN z dn.5.10.2010 r.
IV. Uroczystości i wydarzenia szkolne
01.09.2016 (czw) rozpoczęcie roku szkolnego, rocznica  „Sierpnia 80”, 77 rocznica wybuchu  II Wojny Światowej
19-21.09.2016
(pn – śr)
integracja klas I
13.10.2016 (czw) ślubowanie klas I, dzień KEN
……….. Święto Niepodległości – udział szkoły w uroczystościach miejskich/dzielnicowych
……11.2016 obchody Święta Niepodległości w szkole
13.12.2016 (wt) obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
22.12.2016 (czw) uroczysta wigilia szkolna, wigilie klasowe
18.02.2017 (sob) studniówka
1.03.2017 (śr) Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
23.03.2017 (czw) Święto Szkoły
27 – 29.03.2017 rekolekcje wielkopostne
12.04.2017 (śr) Wielkanoc w szkole
ok.21.04.2017 obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi
28.04.2017 (pt) zakończenie zajęć w klasach III, pożegnanie absolwentów klas III
 28.04.2017 obchody Święta Konstytucji 3 Maja
ok. 21.06.2017 piknik – powitanie lata
23.06.2017 (pt) zakończenie zajęć w klasach I, II
V. Ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych
a) zachowania
9.01.2017 (pon)  w klasyfikacji śródrocznej dla klas I,II,III
12.04.2017 (śr) w klasyfikacji rocznej dla klas III
7.06.2017 (śr) w klasyfikacji rocznej dla klas I, II
b) z zajęć edukacyjnych
13.01.2017 (pt) w klasyfikacji śródrocznej dla klas I,II,III
19.04.2017 (śr) w klasyfikacji rocznej dla klas III
12.06.2017 (pn) w klasyfikacji rocznej dla klas I, II
VI. Zebrania z rodzicami, dni otwarte
 
02.09.2016 (pt) godz. 18.00 zebrania z rodzicami klas I
09.09.2016(pt)  godz.18.00 zebrania z rodzicami klas III
16.09.2016 (pt) godz. 18.00 zebrania z rodzicami klas II
18.11.2016 (pt) godz. 18.00 zebrania z rodzicami klas I, II, III, dzień otwarty
20.01.2017 (pt)   zebrania z rodzicami klas I, II i III, poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, dzień otwarty
31.03.2017 (pt)   zebrania z rodzicami klas I, II, III, dzień otwarty
20.04.2017 (czw)   poinformowanie rodziców uczniów klas III o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy

25.05.2017 (czw)

  zebrania z rodzicami klas I i II, dzień otwarty
13.06.2017 (wt)   poinformowanie rodziców klas I i II o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy
VII. Wymiany zagraniczne
4 – 9. 10.2016

wymiana ze szkołą w Chiavari

przyjazd gości

 15 -22. 10.2016

wymiana ze szkołą w Monachium

przyjazd gości