Terminarz roku szkolnego 2019/2020

Rok szkolny w klasach I i II trwa od 2.09.2019 do 26.06.2020, w klasach III od 2.09.2019 do 24.04.2020
I okres 2.09.2019 – 17.01.2020 (18 tygodni)
II okres (dla klas III) 20.01.2020 – 24.04.2020 (11 tygodni)
II okres (dla klas I i II) 20.01.2020 – 26.06.2020 (17 tygodni)
 
Egzamin maturalny 2020
Część pisemna 4 – 21.05.2020  
4.05.2020 (pn) język polski PP + PR
5.05.2020 (wt) matematyka PP
6.05.2020 (śr) język angielski PP + PR
7.05.2020 (czw) matematyka PR
8 – 21.05.2020 pozostałe przedmioty
Część ustna  
4 – 22.05.2020 języki obce nowożytne
7 – 22.05.2020 język polski

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (ustawowo i pozaustawowo)
31.10.2019 (czw) dzień wolny na podst. rozporządzenia o organizacji roku szkolnego
1.11.2019 (pt) Dzień Wszystkich Świętych
11.11.2019 (pn) Narodowe Święto Niepodległości
23 – 31.12.2019 (pn – wt) zimowa przerwa świąteczna (Boże Narodzenie)
1.01.2020 (śr) Nowy Rok
2 – 3.01.2020 (czw-pt) dni wolne na podst. rozporządzenia o organizacji roku szkolnego
6.01.2020 (pn) Święto Trzech Króli
27.01 – 9.02.2020 (pn – ndz) ferie zimowe
9.04 – 14.04.2020 (czw – wt) wiosenna przerwa świąteczna (Wielkanoc)
1.05.2020 (pt) Święto Pracy
4-7.05.2020 (pn-czw)

pisemne egzaminy maturalne

dni wolne na podst. rozporządzenia o organizacji roku szkolnego

11.06.2020 (czw) Boże Ciało
12.06.2020 (pt) dzień wolny na podst. rozporządzenia o organizacji roku szkolnego
 
Uroczystości i wydarzenia szkolne
2.09.2019 (pn) rozpoczęcie roku szkolnego, rocznica „Sierpnia 80”, 80 rocznica wybuchu II Wojny Światowej
14.10.2019 (pn) ślubowanie klas I, dzień KEN
16.10.2019 (śr) Dzień Papieski
ok.30.10.2019 rocznica wyzwolenia Krakowa z rąk zaborców – udział szkoły w uroczystościach miejskich/dzielnicowych
12.11.2019 (wt) obchody Święta Niepodległości w szkole
13.12.2019 (pt) obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
20.12.2019 (pt) uroczysta wigilia szkolna, wigilie klasowe
24.03.2020 (wt) Święto Szkoły
2-3.03.2020 (pn-wt) rekolekcje wielkopostne
8.04.2020 (śr) Wielkanoc w szkole
ok. 24.04.2020 obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi
30.04.2020 (czw) obchody Święta Konstytucji 3 Maja
24.04.2020 (pt) zakończenie zajęć w klasie III, uroczystość pożegnania absolwentów
26.06.2020 (pt) zakończenie zajęć w klasach I, II
 
Ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
13.01.2020 (pn) w klasyfikacji śródrocznej dla klas I,II,III
8.04.2020 (śr) w klasyfikacji rocznej dla klasy III
16.06.2020 (wt) w klasyfikacji rocznej dla klas I, II
 
Zebrania z rodzicami, dni otwarte dla rodziców
5.09.2019 (czw) godz. 17.00 zebrania z rodzicami uczniów klasy I po szkole podstawowej
5.09.2019 (czw) godz. 18.00 zebrania z rodzicami uczniów klasy I po gimnazjum
12.09.2019 (czw) godz.17.00 zebrania z rodzicami uczniów klasy II
12.09.2019 (czw) godz. 18.00 zebrania z rodzicami uczniów klasy III
14.11.2019 (czw)   zebrania z rodzicami uczniów klas I, II, III, dzień otwarty dla rodziców
16.01.2020 (czw)   zebrania z rodzicami uczniów klas I, II i III, poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, dzień otwarty dla rodziców
12.03.2020 (czw)   zebrania z rodzicami uczniów klas I, II, III, dzień otwarty dla rodziców
15.04.2020 (śr)   poinformowanie rodziców uczniów klasy III o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy

28.05.2020 (czw)

  dzień otwarty dla rodziców
17.06.2020 (śr)   poinformowanie rodziców uczniów klas I i II o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy