Terminarz roku szkolnego 2021/2022

 


Rok szkolny w klasach I, II i III czteroletniego liceum trwa od 1.09.2021 do 24.06.2022,
w klasach III trzyletniego liceum od 1.09.2022 do 29.04.2022
I okres 1.09.2021  – 14.01.2022 (17 tygodni)
II okres (dla klas III trzyletniego liceum) 31.01.2022  – 29.04.2022 (12 tygodni)
II okres (dla klas I, II i III czteroletniego liceum) 31.01.2022  – 24.06.2022 (19 tygodni)
 
Egzamin maturalny 2022
Część pisemna 4 – 20.05.2022  
4.05.2022 (śr) język polski PP
   5.05.2022 (czw) matematyka  PP
6.05.2022 (pt) język angielski PP 
9.05.2022 (pn) język angielski PR
Część ustna (dla osób, którym wynik z części ustnej jest niezbędny w postępowaniu rekrutacyjnym zagranicą)  
18 – 20.05.2022 język polski, języki obce nowożytne

 
Dni wolne od zajęć dydaktycznych (ustawowo i pozaustawowo)
 • 1.11.2021 (pn) Wszystkich Świętych
 • 11.11.2021 (czw) Święto Niepodległości
 • 12.11.2021 (pt)  dzień wolny na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol. (1)
 • 23 – 31.12.2021 (czw-pt) Zimowa przerwa świąteczna
 • 06.01.2022 (czw) Święto Trzech Króli
 • 17 – 30.01.2022 (pn-ndz) Ferie zimowe
 • 14 – 19.04.2022 (czw-wt) Wiosenna przerwa świąteczna
 • 2.05.2022 (pn)  dzień wolny na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol. (2)
 • 3.05.2022 (wt) Święto Konstytucji 3 Maja
 • 4 – 9.05.2022 (wt-pn) dni wolne na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol. (3-6) pisemne egzaminy maturalne
 • 16.06.2022 (czw) Boże Ciało
 • 17.06.2022 (pt) dzień wolny na podst. rozp. MEN  o org. roku szkol.  (7)
 
Uroczystości i wydarzenia szkolne
1.09.2021 (śr) rozpoczęcie roku szkolnego, rocznica  „Sierpnia 80”, 82 rocznica wybuchu  II Wojny Światowej
14.10.2021 (czw) ślubowanie klas I, dzień KEN
15.10.2021 (pt) Dzień Papieski
 ok.30.10.2021 rocznica wyzwolenia Krakowa z rąk zaborców
10.11.2021 (śr) obchody Święta Niepodległości w szkole
13.12.2021 (pn) obchody rocznicy wprowadzenia stanu wojennego
22.12.2021 (śr) uroczysta wigilia szkolna, wigilie klasowe
24.03.2022 (czw) Święto Szkoły
wiosna 2022 rekolekcje wielkopostne
13.04.2022 (czw) Wielkanoc w szkole
22.04.2022 (pt) obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi
29.04.2022 (pt) obchody Święta Konstytucji 3 Maja
29.04.2022 (pt) zakończenie zajęć w klasie III, uroczystość pożegnania absolwentów
24.06.2022 (pt) zakończenie zajęć w klasach I, II, III czteroletniego liceum
 
Ustalenie śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
7.01.2022 (pt) ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas I, II i III
12.04.2022 (wt) ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas III trzyletniego liceum
21.04.2022 (czw) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas III trzyletniego liceum
7.06.2022 (wt) ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas I, II i III czteroletniego liceum
10.06.2022 (pt) ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych dla uczniów klas I, II i III czteroletniego liceum
 
Planowane zebrania z rodzicami i dni otwarte
2.09.2021 (czw) zebrania z rodzicami uczniów klas I i II
9.09.2021 (czw) zebrania z rodzicami uczniów klas III trzyletniego i czteroletniego liceum,
18.11.2021 (czw)  dzień otwarty dla rodziców
13.01.2022 (czw) zebrania z rodzicami uczniów klas I, II i III, poinformowanie o śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych, dzień otwarty dla rodziców
17.03.2022 (czw) zebrania z rodzicami uczniów klas I, II, III, dzień otwarty dla rodziców
13.04.2022 (śr) poinformowanie rodziców uczniów klasy III trzyletniego liceum o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy

25.05.2022 (śr)

 dzień otwarty dla rodziców
8.06.2022 (śr) poinformowanie rodziców uczniów klas I, II i III czteroletniego liceum o przewidywanych  rocznych ocenach klasyfikacyjnych, dyżur wychowawcy