Oddział A

 


Oddział matematyczno-fizyczno-informatyczny
pod patronatem Akademii Górniczo-Hutniczej

Dla kogo?

Nowoczesne technologie stały się częścią naszego życia a wiele usług opiera się na zasobach cyfrowych. Jeśli chcesz włączyć się w tworzenie tej nowej rzeczywistości, nauczyć się jak odpowiedzialnie wykorzystać potencjał naukowych osiągnięć i wdrażać technologiczne innowacje, które będą służyć człowiekowi,  to jest to zdecydowanie klasa dla Ciebie. Ten profil pozwoli Ci na poznanie tajemnic świata techniki, elektrotechniki i eksplorowanie cyfrowych przestrzeni. Dzięki temu możesz rozwijać później swoje zainteresowania na kierunkach takich jak architektura, automatyka i robotyka, informatyka, elektronika, elektroradiologia, mechatronika, ekonometria, inżynieria materiałowa, a także fizyka medyczna, inżynieria medyczna i wiele innych.

Atuty profilu:

  • Przedmioty rozszerzone realizowane są już od klasy pierwszej, co pozwoli na naprawdę dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z tych przedmiotów właśnie na poziomie rozszerzonym;
  • Ścisła współpraca z uczelnią daje możliwość dostępu do specjalistycznej, akademickiej wiedzy już na poziomie liceum – uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach w szkole i na uczelni w ramach współpracy z AGH;
  • Dzięki współpracy z Instytutem Badań Jądrowych uczniowie mają możliwość przekonania się jak teorię (wykład) można przełożyć na praktykę (eksperyment);
  • Bogata oferta zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych przekłada się na sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach.

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • Matematyka – wymiar godzin większy niż wynikający z ramowych planów nauczania; wsparcie przedmiotu zajęciami dodatkowymi w ramach patronatu uczelni, ponadto dla chętnych – różne konkursy i projekty;
  • Fizyka – wymiar godzin większy niż wynikający z ramowych planów nauczania; nauczanie przedmiotu wspierane jest patronackim kursem realizowanym pod skrzydłami AGH oraz współpracą z Instytutem Badań Jądrowych;
  • Informatyka – przedmiot nauczany jest przez cztery lata a jego program obejmuje  elementy algorytmiki i podstawy programowania w języku C++

Współpraca z uczelnią:

Patronat AGH pozwala na realizację dodatkowych zajęć z matematyki. Są one prowadzone przez nauczyciela ze szkoły, który realizuje treści skonsultowane z pracownikami naukowymi AGH. Podczas zajęć wprowadzane są nowe treści, ale również rozwijane są umiejętności zastosowania pojęć zawartych w podstawie programowej w nowych, nietypowych sytuacjach.

Patronat uczelni umożliwia też prowadzenie kursu z fizyki. Kurs prowadzi nauczyciel szkolny, ale realizowane treści są wskazane przez pracowników uczelni i przy wykorzystaniu jej zasobów. Uczniowie biorą też udział w pokazach doświadczeń w laboratoriach AGH.

Projekty i konkursy:

Dla tych, którzy będą chcieli rozwijać swoje matematyczne pasje działa Liga Matematyczna. Co roku uczniowie przygotowują się do Ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, a także uczestniczą w różnych konkursach matematycznych (Kangur, Alfik, Nabój).

Na zainteresowanych uczniów czeka projekt Małopolska Chmura Edukacyjna z matematyki.

Dla pasjonatów i lubiących rywalizację w zakresie fizyki prowadzona jest w szkole „Liga Fizyczna” i odbywa się „Szkolny konkurs fizyczny”.

Dodatkowe wsparcie:

W roku szkolnym 2019/2020 nawiązana została współpraca z Instytutem Badań Jądrowych w Krakowie. W ramach tej współpracy pracownicy IBJ raz w roku odwiedzają liceum i prowadzą wykład, następnie wykonywany jest eksperyment przez uczestników i odbywa się wideokonferencja poświęcona analizie wyników eksperymentu z ośrodkami naukowymi m.in. z  Francji, Szwajcarii.

Dla uczniów chcących pogłębić swoją wiedzę informatyczną zaplanowano zajęcia z grafiki komputerowej, a dla zainteresowanych architekturą – zajęcia z historii sztuki.

Chętni uczniowie mogą także uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, realizowanych międzyoddziałowo w klasie II, III lub IV, takich jak:
edukacja medialna, edukacja prawna, chemia zrównoważonego rozwoju, koło języka łacińskiego, koło turystyczno-krajoznawcze, koła przedmiotowe (m.in. polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego).

Ponadto uczniowie mają możliwość działalności w grupach artystycznych („Jaszczwóry”, „DziAK”, „Ad Libitum”), w redakcji czasopisma „Pogaduszki u Kościuszki”, telewizji szkolnej IV-TV, Szkolnym Kole Debat czy Klubie Wyspiańskiego. Chętni mogą włączyć się w działalność społeczną lub wolontaryjną w Samorządzie Uczniowskim lub z grupą wolontariuszy „Być Razem”. Aktywne działania podejmowane są także w ramach Sportowej Czwórki – organizowane są zawody, turnieje, działa sekcja cheerleaderek i dopingu sportowego, odbywają się różne zajęcia sportowe (w tym siatkówki, koszykówki). Chętni uczniowie na pewno znajdą coś dla siebie.