Oddział B

 


Oddział matematyczno-fizyczny z rozszerzonym językiem angielskim
pod patronatem Politechniki Krakowskiej

Dla kogo?

Lubisz wyzwania a jednocześnie myślisz w sposób uporządkowany i logiczny? W swoich działaniach szukasz struktury i ciekawią cię zasady rządzące otaczającym nas światem? Wybierz tę klasę! Ten profil pozwoli Ci na poznawanie tajemnic matematycznych zależności i praw fizyki, które leżą u podstaw funkcjonowania naszej rzeczywistości. Rozszerzony program tych przedmiotów przygotuje cię do studiów politechnicznych, technicznych i ścisłych uniwersyteckich. Swoje zainteresowania rozwiniesz na kierunkach takich jak: architektura, budownictwo, automatyka i robotyka, ekonomia, ekonometria, analityka gospodarcza, logistyka, mechatronika, inżynieria materiałowa, fizyka, fizyka medyczna, astronomia, matematyka i wiele innych.

Atuty profilu:

  • Przedmioty rozszerzone realizowane są już od klasy pierwszej, co pozwoli na naprawdę dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z tych przedmiotów właśnie na poziomie rozszerzonym;
  • Ścisła współpraca z uczelnią daje możliwość dostępu do specjalistycznej, akademickiej wiedzy już na poziomie liceum – uczniowie mają możliwość uczestniczenia w różnych zajęciach na uczelni w ramach współpracy z PK;
  • Dzięki współpracy z Instytutem Badań Jądrowych uczniowie mają możliwość przekonania się jak teorię (wykład) można przełożyć na praktykę (eksperyment);
  • Bogata oferta zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych przekłada się na sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach.

 Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • Matematyka – wymiar godzin większy niż wynikający z ramowych planów nauczania; wsparcie przedmiotu zajęciami dodatkowymi w ramach patronatu uczelni, ponadto dla chętnych – różne konkursy i projekty;
  • Fizyka – wymiar godzin większy niż wynikający z ramowych planów nauczania; nauczanie przedmiotu wspierane jest patronackim kursem realizowanym pod skrzydłami PK oraz współpracą z Instytutem Badań Jądrowych;
  • Język angielski – realizowany jest podczas 4 lub 5 godzin tygodniowo (w zależności od roku kształcenia), co pozwala nie tylko na przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym ale też studiów w języku angielskim. Uczniowie poznają element języka zawodowego związanego z profilem klasy (matematyka, fizyka).

Współpraca z uczelnią:

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki, odbywających się w gmachu uczelni i prowadzonych przez pracowników naukowych PK. Na początku mają one formę wykładów popularnonaukowych, a  następnie cotygodniowych zajęć z matematyki lub fizyki.

Program dodatkowych zajęć matematyki pogłębia treści programu szkolnego, ale zawiera także zagadnienia wykraczające poza program nauczania. Program zajęć dodatkowych z fizyki stanowi rozszerzenie i pogłębienie treści realizowanych w ramach nauki szkolnej. Zajęcia mają często formę praktyczną i odbywają się w pracowniach fizycznych PK.

Projekty i konkursy:

Dla tych, którzy będą chcieli rozwijać swoje matematyczne pasje działa Liga Matematyczna. Co roku uczniowie przygotowują się do Ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, a także uczestniczą w różnych konkursach matematycznych (Kangur, Alfik, Nabój).

Na zainteresowanych uczniów czeka projekt Małopolska Chmura Edukacyjna z matematyki lub języka angielskiego.

Dla pasjonatów i lubiących rywalizację w zakresie fizyki prowadzona jest w szkole „Liga Fizyczna” i odbywa się „Szkolny konkurs fizyczny”.

Dodatkowe wsparcie:

W roku szkolnym 2019/2020 nawiązana została współpraca z Instytutem Badań Jądrowych w Krakowie. W ramach tej współpracy pracownicy IBJ raz w roku odwiedzają liceum i prowadzą wykład, następnie wykonywany jest eksperyment przez uczestników i odbywa się wideo konferencja poświęcona analizie wyników eksperymentu z ośrodkami naukowymi m.in. z  Francji, Szwajcarii.

Dla uczniów chcących pogłębić swoją wiedzę informatyczną zaplanowano zajęcia z grafiki komputerowej, a dla zainteresowanych architekturą – zajęcia z historii sztuki.

Chętni uczniowie mogą także uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, realizowanych międzyoddziałowo w klasie II, III lub IV, takich jak:
edukacja medialna, edukacja prawna, chemia zrównoważonego rozwoju, koło języka łacińskiego, koło turystyczno-krajoznawcze, koła przedmiotowe (m.in. polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego).

Ponadto uczniowie mają możliwość działalności w grupach artystycznych („Jaszczwóry”, „DziAK”, „Ad Libitum”), w redakcji czasopisma „Pogaduszki u Kościuszki”, telewizji szkolnej IV-TV, Szkolnym Kole Debat czy Klubie Wyspiańskiego. Chętni mogą włączyć się w działalność społeczną lub wolontaryjną w Samorządzie Uczniowskim lub z grupą wolontariuszy „Być Razem”. Aktywne działania podejmowane są także w ramach Sportowej Czwórki – organizowane są zawody, turnieje, działa sekcja cheerleaderek i dopingu sportowego, odbywają się różne zajęcia sportowe (w tym siatkówki, koszykówki). Chętni uczniowie na pewno znajdą coś dla siebie.