Oddział C

 


Oddział matematyczno – geograficzny z rozszerzonym językiem angielskim
pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

Dla kogo?

Jeśli lubisz obserwować i analizować, znajdywać zależności między zjawiskami, a jednocześnie stawiasz na konkret i dobrze czujesz się nie tylko w świecie liczb i wykresów, ale i środowiska naturalnego – to ta klasa będzie dla Ciebie świetnym wyborem. Tu zdobędziesz wiedzę i rozwiniesz umiejętność łączenia obliczeń i analizy danych z prognozowaniem procesów globalnych. Po tej klasie możesz kontynuować naukę na studiach związanych z ekonomią, geografią, geopolityką, statystyką, handlem międzynarodowym, analizą globalnych procesów finansowych, trendami w światowej gospodarce, związkami ochrony środowiska z gospodarką, urbanistyką i projektowaniem przestrzennym oraz na wielu innych kierunkach.

Atuty profilu:

  • Przedmioty rozszerzone realizowane są już od klasy pierwszej, co pozwoli na naprawdę dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z tych przedmiotów właśnie na poziomie rozszerzonym;
  • Współpraca z uczelnią daje możliwość dostępu do specjalistycznej, akademickiej wiedzy już na poziomie liceum;
  • Część zajęć odbywa się w terenie i ma charakter ćwiczeniowy – co pozwala na zdobycie konkretnych umiejętności i przekładania wiedzy na praktyczne działanie;
  • Bogata oferta zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych przekłada się na sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • Matematyka – wymiar godzin większy niż wynikający z ramowych planów nauczania; realizacja przedmiotu wspierana szeroką ofertą dodatkową dla chętnych (różne konkursy i projekty,  a w starszych klasach – zajęcia koła matematycznego);
  • Geografia – wymiar godzin większy niż wynikający z  ramowych planów nauczania; realizacja przedmiotu wspierana wyjściami na lekcje muzealne, wycieczki programowe oraz lekcje w terenie;
  • Język angielski – realizowany jest podczas 4 lub 5 godzin tygodniowo (w zależności od roku kształcenia), co pozwala nie tylko na przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym ale też studiów w języku angielskim. Uczniowie poznają element języka zawodowego związanego z profilem klasy (matematyka, geografia).

Współpraca z uczelnią:

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału Gospodarki Przestrzennej UEK. Podczas zajęć uczniowie realizują program, który obejmuje podstawy planowania przestrzennego, projektowania urbanistycznego oraz wybrane zagadnienia komputerowego wspomagania projektowania przestrzeni. Chętni uczniowie mogą także uczestniczyć w przedsięwzięciach Koła Naukowego Urbanistyki.

Projekty i konkursy:

Dla tych, którzy będą chcieli rozwijać swoje matematyczne pasje działa Liga Matematyczna. Co roku uczniowie przygotowują się do Ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, a także uczestniczą w różnych konkursach matematycznych (Kangur, Alfik, Nabój).  

Na zainteresowanych uczniów czeka projekt Małopolska Chmura Edukacyjna z matematyki lub geografii.

Dodatkowe wsparcie:

Z myślą o pasjonatach geografii zaplanowano koło turystyczno-krajoznawcze.

Zainteresowani uczniowie mogą także uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, realizowanych międzyoddziałowo w klasie II, III lub IV, takich jak:
podstawy historii sztuki, grafika komputerowa, edukacja medialna, edukacja prawna, chemia zrównoważonego rozwoju, koło języka łacińskiego, koła przedmiotowe (m.in. polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego).

Ponadto uczniowie mają możliwość działalności w grupach artystycznych („Jaszczwóry”, „DziAK”, „Ad Libitum”), w redakcji czasopisma „Pogaduszki u Kościuszki”, telewizji szkolnej  IV-TV, Szkolnym Kole Debat czy Klubie Wyspiańskiego. Chętni mogą włączyć się w działalność społeczną lub wolontaryjną w Samorządzie Uczniowskim lub z grupą wolontariuszy „Być Razem”. Aktywne działania podejmowane są także w ramach Sportowej Czwórki – organizowane są zawody, turnieje, działa sekcja cheerleaderek i dopingu sportowego, odbywają się różne zajęcia sportowe (w tym siatkówki, koszykówki). Chętni uczniowie na pewno znajdą coś dla siebie.