Oddział D

 


Oddział biologiczno – chemiczny z rozszerzoną matematyką
pod patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dla kogo?

Chcesz zgłębiać wiedzę o świecie, jego budowie i organizmach, które go zamieszkują? Fascynuje Cię zarówno fenomen życia, jak i struktura materii nieożywionej? W takim razie to klasa właśnie dla Ciebie. Tu nie tylko poszerzysz swoją ogólną wiedzę przyrodniczą, ale nauczysz się także co z nią dalej zrobić – jak pracować z materiałem biologicznym, jak i gdzie wykorzystać konkretne chemiczne substancje. Przygotujesz się do stawiania odważnych naukowych hipotez i ich weryfikowania. Będziesz mieć możliwość rozwiązywania problemów biologicznych i chemicznych zarówno w teorii, jak i w praktyce. Da ci to solidne podstawy do kontynuowania swoich poszukiwań badawczych na kierunkach takich jak biologia, chemia, biochemia i biotechnologia, medycyna z jej wszystkimi specjalizacjami, weterynaria, farmacja, analityka medyczna, ale także neurobiologia i psychologia, czy też kosmetologia, dietetyka i technologia żywności oraz wiele innych.

Atuty profilu:

  • Przedmioty rozszerzone realizowane są już od klasy pierwszej, co pozwoli na naprawdę dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z tych przedmiotów właśnie na poziomie rozszerzonym;
  • Rozszerzony zakres nauczania matematyki otwiera więcej możliwości kontynuowania nauki na studiach niż klasyczna klasa biologiczno-chemiczna;
  • Współpraca z uczelnią daje możliwość dostępu do specjalistycznej, akademickiej wiedzy oraz bazy naukowej (dostęp do laboratoriów) już na poziomie liceum;
  • Uczniowie mają dostęp do dobrze wyposażonych pracowni oraz różnorodnych pomocy dydaktycznych (sprzęt laboratoryjny, sprzęt do mikroskopowania, odczynniki chemiczne, preparaty mokre);
  • Wiele zajęć ma charakter laboratoryjny, ćwiczeniowy – co pozwala na zdobycie konkretnych umiejętności i przekładania wiedzy na praktyczne działanie;
  • Bogata oferta zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych przekłada się na sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • Biologia – wymiar godzin większy niż wynikający z ramowych planów nauczania; wsparcie realizacji przedmiotu poprzez współpracę z uczelnią wyższą oraz wyjściami do Ogrodu Botanicznego i Muzeum Anatomii UJ;
  • Chemia – wymiar godzin większy niż wynikający z ramowych planów nauczania; dla chętnych – możliwość udziału w konkursach oraz kołach przedmiotowych;
  • Matematyka – jest wsparciem w tworzeniu, modelowaniu i opisywaniu procesów biochemicznych i skomplikowanych struktur biologicznych oraz obliczeń stechiometrycznych w chemii;

 Współpraca z uczelnią:

W ramach współpracy z Wydziałem Biologii UJ uczniowie uczestniczą w zajęciach dodatkowych z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych. Założeniem zajęć jest poszerzanie wiadomości i umiejętności z zakresu ogólnych zagadnień biologii, poznanie nowoczesnych metod instrumentalnych i analitycznych oraz zasad postępowania z materiałem biologicznym. Zajęcia mają charakter laboratoryjny z wykorzystaniem najnowszego wyposażenia pracowni Instytutu Zoologii i Badań Biomedycznych. Służą rozwijaniu aktywności badawczej z wykorzystaniem specjalistycznych metod i sprzętu na poziomie akademickim.

Projekty i konkursy:

Na zainteresowanych uczniów czeka projekt Małopolska Chmura Edukacyjna z chemii.

Pasjonaci chemii mają możliwość solidnego przygotowania do konkursu wiedzy chemicznej organizowanego przez Wydział Chemii UJ oraz Ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH” z chemii.

Dla tych, którzy będą chcieli rozwijać swoje matematyczne pasje działa Liga Matematyczna. Co roku uczniowie przygotowują się do Ogólnopolskiej „Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH” z matematyki, a także uczestniczą w różnych konkursach matematycznych (Kangur, Alfik, Nabój). 

 Dodatkowe wsparcie:

W ofercie zajęć pozalekcyjnych poza zajęciami patronackimi na Wydziale Biologii UJ, organizowane są wyjścia do Ogrodu Botanicznego UJ, do Muzeum Anatomii UJ oraz na zajęcia tematyczne, prowadzone przez pracowników naukowych krakowskich uczelni wyższych.

Dla uczniów chcących pogłębiać wiedzę chemiczną zaplanowano koło chemiczne i zajęcia: chemia zrównoważonego rozwoju.

Zainteresowani uczniowie mogą także uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, realizowanych międzyoddziałowo w klasie II, III lub IV, takich jak:
podstawy historii sztuki, grafika komputerowa, edukacja medialna, edukacja prawna, koło języka łacińskiego, koło turystyczno-krajoznawcze, koła przedmiotowe (m.in. polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego).

Ponadto uczniowie mają możliwość działalności w grupach artystycznych („Jaszczwóry”, „DziAK”, „Ad Libitum”), w redakcji czasopisma „Pogaduszki u Kościuszki”, telewizji szkolnej IV-TV, Szkolnym Kole Debat czy Klubie Wyspiańskiego. Chętni mogą włączyć się w działalność społeczną lub wolontaryjną w Samorządzie Uczniowskim lub z grupą wolontariuszy „Być Razem”. Aktywne działania podejmowane są także w ramach Sportowej Czwórki – organizowane są zawody, turnieje, działa sekcja cheerleaderek i dopingu sportowego, odbywają się różne zajęcia sportowe (w tym siatkówki, koszykówki). Chętni uczniowie na pewno znajdą coś dla siebie.