Oddział E

 


Oddział humanistyczny pod patronatem Instytutu Historii
Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dla kogo?

Jedne z najbardziej cenionych dziś kompetencji to umiejętność skutecznego i błyskotliwego  porozumiewania się na wszystkich płaszczyznach komunikacji (w mowie, w piśmie, poprzez obrazy) oraz myślenie problemowe i kreatywność. Jeśli zależy Ci na zdobyciu tych umiejętności, to jest to zdecydowanie klasa dla Ciebie. Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym w połączeniu z bogatą ofertą zajęć wspierających zapewniają wszechstronne humanistyczne kształcenie pozwalające kontynuować naukę zarówno na kierunkach związanych z prawem, administracją i zjawiskami polityczno-społecznymi, jak i rozwijać zainteresowania językoznawcze i filologiczne, czy też związane z działalnością artystyczną (teatrologię, literaturoznawstwo, filmoznawstwo).

Atuty profilu:

  • Przedmioty rozszerzone realizowane są już od klasy pierwszej, co pozwoli na naprawdę dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z tych przedmiotów właśnie na poziomie rozszerzonym;
  • Patronat Instytutu Historii UJ pozwala na zdobycie gruntownej wiedzy dotyczącej dawnej i współczesnej kultury – a współpraca z uczelnią daje możliwość dostępu do specjalistycznej, akademickiej wiedzy już na poziomie liceum;
  • Bogata oferta zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych przekłada się na sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach, a także daje im możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań w sferze aktywności społecznej oraz działalności artystycznej;
  • Zajęcia wspierające są niezwykle różnorodne i atrakcyjne – pozwalają zdobywać zarówno kompetencje interpersonalne, jak i wspomagają rozwój osobisty.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • Język polski – realizowany w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej; wsparcie przedmiotu poprzez zajęcia retoryki, realizowane we współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców;
  • Historia – realizowana w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej; wsparcie przedmiotu poprzez współpracę z Instytutem Historii UJ;
  • Wiedza o społeczeństwie – realizowana w zakresie rozszerzonym już od pierwszej klasy; wsparcie przedmiotu wieloma projektami i wyjściami programowymi.

 Współpraca z uczelnią:

W ramach współpracy z Instytutem Historii UJ uczniowie uczęszczają na wykłady, warsztaty, spotkania z pracownikami naukowymi. W trakcie zajęć uczniowie mają możliwość pracy z dokumentami archiwalnymi, zbiorami i pamiątkami przeszłości.  Zajęcia odbywają się w salach Uniwersytetu Jagiellońskiego, w murach naszej szkoły oraz w innych instytucjach np. w Bibliotece Książąt Czartoryskich.

Projekty i konkursy:

Uczniowie tego oddziału uczęszczają na dodatkowe zajęcia retoryki, odbywające się w ramach współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców, na których nauczą się sztuki prowadzenia dyskusji, zdobędą umiejętności retoryczne i wiedzę jak szacunkiem traktować ludzi, którzy mają inne poglądy i zdanie.

W ramach nauki w tym oddziale uczniowie mają możliwość uczestniczenia w olimpiadach i konkursach związanych z wiedzą o społeczeństwie (np. Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, „Zwolnieni z teorii”), wielu projektach edukacyjnych (np. „Lekcje europejskie”).

Szczególną popularnością cieszy się projekt „Szkoła Debaty” kształtujący umiejętności retoryczne – Szkolne Koło Debat skutecznie przygotowuje do wystąpień publicznych oraz uczestnictwa w międzyszkolnych debatach oksfordzkich – uczniowie naszego liceum wielokrotnie odnosili na tym polu sukcesy.

Miłośnicy teatru mają możliwość zaangażowania się w projekt Klub Wyspiańskiego, w ramach którego szkoła współpracuje z Teatrem Słowackiego.

 Dodatkowe wsparcie:

Zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach edukacji medialnej. Są one prowadzone we współpracy z Instytutem Sztuk Audiowizualnych UJ. Oprócz spotkań w szkole uczniowie uczestniczą także w zajęciach organizowanych na terenie Instytutu w ramach kierunku filmoznawstwo i nowe media prowadzonych przez pracowników naukowych i doktorantów Instytutu. Podczas zajęć uczniowie mogą poszerzyć swoją wiedzę z zakresu teorii i historii filmu, muzyki filmowej, gatunków telewizyjnych, projektowania gier wideo, zagadnień cyberkultury, reklamy audiowizualnej i wielu innych tematów związanych z kulturą nowych mediów.

Na uwagę zasługują także inicjatywy szkolne: wieczorne wyjścia do teatrów krakowskich na interesujące spektakle (niekoniecznie związane z lekturami szkolnymi), biblioteczny „Projekt książka” polegający na tworzeniu i wydaniu uczniowskiej książki, szkolne media (czasopismo uczniowskie i szkolna telewizja). Uczniowie klasy humanistycznej są też w sposób szczególny zaproszeni do udziału w szkolnych uroczystościach m.in. w Międzynarodowym Dniu Języków Ojczystych oraz wielu uroczystościach historycznych, organizowanych w nieszablonowej formie.

Dla uczniów interesujących się zagadnieniami z zakresu prawa zaplanowano zajęcia z edukacji prawnej, a dla zainteresowanych architekturą – zajęcia z historii sztuki. Chętni uczniowie mogą także uczęszczać na zajęcia koła języka łacińskiego.

Ponadto, zainteresowani uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, realizowanych międzyoddziałowo w klasie II, III lub IV, takich jak:
grafika komputerowa, chemia zrównoważonego rozwoju, koło turystyczno-krajoznawcze, koła przedmiotowe (m.in. polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego).

Mają też możliwość działalności w grupach artystycznych („Jaszczwóry”, „DziAK”, „Ad Libitum”). Chętni mogą włączyć się w działalność społeczną lub wolontaryjną w Samorządzie Uczniowskim lub z grupą wolontariuszy „Być Razem”. Aktywne działania podejmowane są także w ramach Sportowej Czwórki – organizowane są zawody, turnieje, działa sekcja cheerleaderek i dopingu sportowego, odbywają się różne zajęcia sportowe (w tym siatkówki, koszykówki). Chętni uczniowie na pewno znajdą coś dla siebie.