Oddział F

 


Oddział z rozszerzonym programem języka angielskiego, języka niemieckiego
 i wiedzy o społeczeństwie
pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

Dla kogo?

Współczesny świat opiera się na złożonych globalnych zależnościach. By je zrozumieć i efektywnie działać konieczne są solidne kompetencje społeczne oraz znajomość języków obcych. Jeśli zależy Ci na zdobyciu takich umiejętności, to ta klasa będzie dla Ciebie dobrym wyborem. Umożliwi Ci ona kontynuację nauki na kierunkach filologicznych (angielska, germańska), politologii, stosunkach międzynarodowych, europeistyce oraz na kierunkach związanych z handlem międzynarodowym, dyplomacją, globalnymi zjawiskami społecznymi oraz procesami i trendami w kontaktach międzynarodowych.

Atuty profilu:

  • Przedmioty rozszerzone realizowane są już od klasy pierwszej, co pozwoli na naprawdę dobre przygotowanie do egzaminów maturalnych z tych przedmiotów właśnie na poziomie rozszerzonym;
  • Równolegle do kształcenia językowego uczniowie mają szansę pogłębić swoją wiedzę na temat historii, geografii, kultury krajów anglojęzycznych, a na późniejszym etapie nauki zagadnień dotyczących przekładu, komunikacji językowej (np. dobór środków językowych podczas wystąpień publicznych różnego typu);
  • Profil klasy zapewnia jej uczniom możliwość zdobycia cenionych kompetencji związanych z komunikacją językową, znajomością procesów społecznych, trendów w zjawiskach międzynarodowych;
  • Bogata oferta zajęć dodatkowych i projektów edukacyjnych przekłada się na sukcesy uczniów w olimpiadach i konkursach.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym:

  • Język angielski – uczniowie klasy językowej realizują materiał w wymiarze 4 lub 5 godzin tygodniowo (w zależności od roku kształcenia), co pozwala na przygotowanie nie tylko do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym, ale także do studiów w języku angielskim;
  • Język niemiecki – nauka w tej klasie umożliwia przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym i znajomość języka na poziomie B2; wsparcie przedmiotu poprzez wymianę zagraniczną ze szkołą w Monachium i współpracę z uczelnią;
  • Wiedza o społeczeństwie – realizowana w zakresie rozszerzonym już od pierwszej klasy; wsparcie przedmiotu wieloma projektami i wyjściami programowymi.

Uczniowie kwalifikowani są do grup językowych w obrębie oddziału, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości obydwu języków. Podziału dokonuje się na początku klasy pierwszej.

 Współpraca z uczelnią:

W ramach współpracy z Instytutem Filologii Germańskiej UJ uczniowie uczestniczą w zajęciach, warsztatach i wykładach popularnonaukowych, prowadzonych przez pracowników naukowych. Tematyka zajęć jest bardzo różnorodna – od zagadnień dotyczących kultury, poprzez ciekawostki językoznawcze, po metody uczenia się języków obcych. Uczniowie mają także możliwość uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez IFG UJ.

Projekty i konkursy:

Na zainteresowanych uczniów czeka projekt Małopolska Chmura Edukacyjna z języka angielskiego.

W szkole organizowane są konkursy, pozwalające uczniom sprawdzić swoje umiejętności językowe (np. translatorski). Chętni uczniowie przygotowywani są do olimpiad: Olimpiady Języka Angielskiego i Olimpiady Języka Niemieckiego.

W ramach nauki w tym oddziale uczniowie mają możliwość uczestniczenia w olimpiadach i konkursach związanych z wiedzą o społeczeństwie (np. Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie, „Zwolnieni z teorii”),  wielu projektach edukacyjnych (np. „Lekcje europejskie”). Szczególną popularnością cieszy się projekt „Szkoła Debaty” kształtujący umiejętności retoryczne – Szkolne Koło Debat skutecznie przygotowuje do wystąpień publicznych oraz uczestnictwa w międzyszkolnych debatach oksfordzkich – uczniowie naszego liceum wielokrotnie odnosili na tym polu sukcesy.

Dodatkowe wsparcie:

Nauczanie języków wspomagane jest wyjazdami – uczniowie wykorzystują i doskonalą ich znajomość podczas szkolnych wycieczek do Holandii czy Szwajcarii lub podczas wymian ze szkołami z Włoch (Chiavari) lub Niemiec (Monachium). Mają także możliwość prezentowania swoich umiejętności językowych i artystycznych w ramach takich inicjatyw, jak Dzień Języków Obcych czy wieczór kolęd obcojęzycznych.

Dla zainteresowanych zagadnieniami prawnymi prowadzone są zajęcia z edukacji prawnej, a dla zainteresowanych architekturą zajęcia z historii sztuki. Ciekawą propozycją jest też koło języka łacińskiego oraz dodatkowe zajęcia z edukacji medialnej, które są prowadzone we współpracy z Instytutem Sztuk Audiowizualnych UJ w ramach kierunku filmoznawstwo i nowe media.

Chętni uczniowie mogą także uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, realizowanych międzyoddziałowo w klasie II, III lub IV, takich jak:
grafika komputerowa, chemia zrównoważonego rozwoju, koło turystyczno-krajoznawcze, koła przedmiotowe (m.in. polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego).

Ponadto uczniowie mają możliwość działalności w grupach artystycznych („Jaszczwóry”, „DziAK”, „Ad Libitum”), w redakcji czasopisma „Pogaduszki u Kościuszki”, telewizji szkolnej IV-TV, Klubie Wyspiańskiego. Chętni mogą włączyć się w działalność społeczną lub wolontaryjną w Samorządzie Uczniowskim lub z grupą wolontariuszy „Być Razem”. Aktywne działania podejmowane są także w ramach Sportowej Czwórki – organizowane są zawody, turnieje, działa sekcja cheerleaderek i dopingu sportowego, odbywają się różne zajęcia sportowe (w tym siatkówki, koszykówki). Chętni uczniowie na pewno znajdą coś dla siebie.