Oferta pozalekcyjna

 


W roku szkolnym 2022/2023 oprócz obowiązkowych zajęć lekcyjnych,  zainteresowani uczniowie klasy II, III, IV (a w miarę wolnych miejsc także uczniowie klas I) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, realizowanych międzyoddziałowo, takich jak:

 • podstawy historii sztuki (grupa początkująca i kontynuująca)
 • grafika komputerowa
 • koło języka angielskiego
 • koło języka niemieckiego
 • koło języka łacińskiego
 • koło chemiczne
 • koło krajoznawczo – turystyczne
 • koła sportowe (siatkówka, koszykówka)

Ponadto, maturzystom dedykowane są następujące zajęcia:

 • koło języka polskiego
 • koło języka angielskiego
 • koło matematyczne
 • koło historyczne
 • koło biologiczne

Chętni uczniowie wszystkich klas mogą dołączyć do grup działających w szkole, w których młodzież rozwija swoje  pasje i zainteresowania. Są to:

 • Szkolne Koło Debat
 • grupa „Jaszczwóry”
 • grupa „Dziedzictwo i Animacja Kultury” (DziAK)
 • redakcja czasopisma „Pogaduszki u Kościuszki”
 • telewizja szkolna IV-TV
 • zespół muzyczny „Ad libitum”
 • Klub Wyspiańskiego
 • grupa wolontariuszy „Być Razem”
 • Sportowa Czwórka
 • Samorząd Uczniowski i jego sekcje:
  • fotograficzna
  • cheerleaderek
  • organizacyjna

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o działalności tych grup – poczytaj w odpowiednich zakładkach menu PO LEKCJACH.

 

logo_chmura_s-1Małopolska Chmura Edukacyjna

IV LO uczestniczy w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna” (od  roku szkolnego 2019/2020).

W ramach projektu realizowane są dwa rodzaje przedsięwzięć:

 • zajęcia on – line oraz koła naukowe;
 • naukowe warsztaty weekendowe (wiosenne i jesienne) oraz warsztaty letnie;

W projekcie może uczestniczyć każdy uczeń IV LO. Rekrutacja na zajęcia on – line i koła naukowe odbywa się na początku roku szkolnego, a na warsztaty 3 razy w roku.

Więcej szczegółów można znaleźć w zakładce MCHE W IV LO.