Oferta pozalekcyjna

 


W roku szkolnym 2020/2021 oprócz obowiązkowych zajęć lekcyjnych,  zainteresowani uczniowie  mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, realizowanych międzyoddziałowo (stacjonarnie lub zdalnie, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej)  takich jak:

 • podstawy historii sztuki
 • grafika komputerowa
 • koła przedmiotowe (fizyczne, języka angielskiego)

Chętni uczniowie mogą dołączyć do grup działających w szkole, w których młodzież rozwija swoje  pasje i zainteresowania. Są to:

 • Szkolne Koło Debat
 • grupa artystyczna „Jaszczwóry”
 • grupa „Dziedzictwo i Animacja Kultury” (DziAK) – działalność zawieszona na czas nauki zdalnej
 • redakcja czasopisma „Pogaduszki u Kościuszki”
 • telewizja szkolna IV-TV
 • zespół muzyczny „Ad libitum” – działalność częściowo zawieszona na czas nauki zdalnej
 • Klub Wyspiańskiego – działalność zawieszona na czas nauki zdalnej
 • grupa wolontariuszy „Być Razem”
 • Sportowa Czwórka – działalność zawieszona na czas nauki zdalnej
 • Samorząd Uczniowski i jego sekcje:
  • fotograficzna – działalność zawieszona na czas nauki zdalnej
  • cheerleaderek – działalność zawieszona na czas nauki zdalnej
  • sekcja dopingu sportowego – działalność zawieszona na czas nauki zdalnej
  • organizacyjna – działalność zawieszona na czas nauki zdalnej

Działalność grup odbywa się stacjonarnie lub zdalnie, w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o działalności tych grup – poczytaj w odpowiednich zakładkach menu PO LEKCJACH.

 

logo_chmura_s-1Małopolska Chmura Edukacyjna

Od  roku szkolnego 2019/2020 IV LO uczestniczy w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna”.

W ramach projektu realizowane są dwa rodzaje przedsięwzięć:

 • zajęcia on – line oraz koła naukowe;
 • naukowe warsztaty weekendowe (wiosenne i jesienne) oraz warsztaty letnie;

W projekcie może uczestniczyć każdy uczeń IV LO. Rekrutacja na zajęcia on – line i koła naukowe odbywa się na początku roku szkolnego, a na warsztaty 3 razy w roku.

W obecnym roku szkolnym w zajęciach on-line i kołach naukowych uczniowie uczestniczą zdalnie, a warsztaty nie odbywają się ze względu na sytuację epidemiologiczną.

Więcej szczegółów można znaleźć w zakładce MCHE W IV LO.