Dodatkowa oferta edukacyjna

 


Oprócz obowiązkowych zajęć lekcyjnych, ujętych w tygodniowym rozkładzie zajęć,  zainteresowani uczniowie będą mogli uczestniczyć w zajęciach dodatkowych, realizowanych międzyoddziałowo w klasie II, III lub IV, takich jak:

 

 • elementy historii sztuki
 • grafika komputerowa
 • edukacja medialna
 • język hiszpański
 • podstawy języka łacińskiego
 • koło debat oxfordzkich
 • koło teatralne
 • koło politologiczne
 • koło turystyczno – krajoznawcze
 • koła przedmiotowe (m.in. polonistyczne, matematyczne, języka angielskiego)
 • koła sportowe (m.in. siatkówka, koszykówka)

 

logo_chmura_s-1Małopolska Chmura Edukacyjna

Od bieżącego roku szkolnego IV LO uczestniczy w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna”.

W ramach projektu realizowane są dwa rodzaje przedsięwzięć:

 • zajęcia on – line oraz koła naukowe;
 • naukowe warsztaty weekendowe (wiosenne i jesienne) oraz warsztaty letnie;

W projekcie może uczestniczyć każdy uczeń IV LO. Rekrutacja na zajęcia on – line i koła naukowe odbywa się na początku roku szkolnego, a na warsztaty 3 razy w roku.

Więcej szczegółów można znaleźć w zakładce MCHE W IV LO.

 

Ponadto, chętni uczniowie będą mogli dołączyć do grup działających w szkole, w których młodzież rozwija swoje  pasje i zainteresowania. Są to:

 • Szkolne Koło Debat
 • grupa artystyczna „Jaszczwóry”
 • grupa „Dziedzictwo i Animacja Kultury” (DziAK)
 • redakcja czasopisma „Pogaduszki u Kościuszki”
 • zespół muzyczny „Ad libitum”
 • „Klub Wyspiańskiego”
 • grupa wolontariuszy „Być Razem”
 • „Sportowa Czwórka”
 • Samorząd Uczniowski i jego sekcje:
  • telewizja szkolna IV-TV
  • cheerleaderek
  • sekcja dopingu sportowego

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o działalności tych grup – zapraszamy do zakładki PO LEKCJACH.