Planowane oddziały

 


IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie planuje utworzenie 5 oddziałów klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

Oddział Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty punktowane
w postępowaniu rekrutacyjnym

A

pod patronatem Akademii
Górniczo-Hutniczej

matematyka

fizyka

informatyka

język polski

matematyka

język angielski

fizyka

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki. Ponadto młodzież ma dostęp do pracowni fizycznych AGH, bierze udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

B

pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

matematyka

geografia

język angielski

język polski

matematyka

język angielski

geografia

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ponadto młodzież bierze udział w wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi UEK.

C

pod patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

biologia

chemia

matematyka

język polski

matematyka

język angielski

biologia

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych.

D

pod patronatem

Instytutu Historii
oraz
Instytutu Sztuk Audiowizualnych

Uniwersytetu Jagiellońskiego

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

język polski

matematyka

język angielski

historia

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Historii oraz w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnicząc w realizacji różnych projektów edukacyjnych.

E

język angielski

język niemiecki

wiedza o społeczeństwie

język polski

matematyka

język angielski

historia

Kształcenie języków obcych w tym oddziale wspomagane jest zajęciami, wyjściami i wyjazdami umożliwiającymi doskonalenie umiejętności językowych w praktyce.

 

NAUCZANIE JĘZYKÓW OBCYCH

  • Pierwszym językiem obcym w każdej klasie jest język angielski. Kwalifikowanie do grup odbywa się w ramach oddziału.
  • Nauczanie drugiego języka odbywa się w systemie międzyoddziałowym. Do wyboru grupy dla kontynuujących naukę (język francuski i niemiecki) oraz dla początkujących (język włoski i rosyjski).
  • Uwaga! Wybór drugiego języka nie dotyczy oddziału realizującego język angielski i niemiecki w zakresie rozszerzonym.