Planowane oddziały

 


IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Krakowie planuje utworzenie 5 oddziałów klasy pierwszej w roku szkolnym 2020/2021.

Oddział Przedmioty realizowane
w zakresie rozszerzonym
Przedmioty punktowane
w postępowaniu rekrutacyjnym

A

pod patronatem Akademii
Górniczo-Hutniczej

A

tygodniowy rozkład zajęć

matematyka

fizyka

informatyka

język polski

matematyka

język angielski

fizyka

Przedmioty: matematyka, fizyka, informatyka realizowane są w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej. Ponadto liczba godzin przeznaczonych na realizację matematyki i fizyki jest większa niż wskazana w ramowych planach nauczania.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z matematyki i fizyki. Ponadto młodzież ma dostęp do pracowni fizycznych AGH, bierze udział w wykładach i ćwiczeniach laboratoryjnych.

Uczniowie tego oddziału mogą podjąć studia na kierunkach technicznych oraz związanych z naukami ścisłymi.

Więcej o oddziale A…

B

pod patronatem Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

B

tygodniowy rozkład zajęć

matematyka

geografia

język angielski

język polski

matematyka

język angielski

geografia

Przedmioty: matematyka, geografia, język angielski realizowane są w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej. Ponadto liczba godzin przeznaczonych na realizację matematyki i geografii jest większa niż wskazana w ramowych planach nauczania.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez nauczycieli akademickich. Ponadto młodzież bierze udział w wykładach oraz spotkaniach z pracownikami naukowymi UEK.

Uczniowie tego oddziału mogą podjąć studia na kierunkach ekonomicznych i geograficznych oraz związanych z naukami ścisłymi.

Więcej o oddziale B…

C

pod patronatem Wydziału Biologii Uniwersytetu Jagiellońskiego

C

tygodniowy rozkład zajęć

biologia

chemia

matematyka

język polski

matematyka

język angielski

biologia

Przedmioty: biologia, chemia, matematyka realizowane są w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej. Ponadto liczba godzin przeznaczonych na realizację biologii i chemii jest większa niż wskazana w ramowych planach nauczania.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczą w zajęciach laboratoryjnych i wykładach z biologii organizowanych w gmachu uczelni, prowadzonych przez pracowników naukowych.

Uczniowie tego oddziału mogą podjąć studia na kierunkach medycznych, psychologii, weterynarii, biologii, chemii oraz na innych kierunkach przyrodniczych.

Więcej o oddziale C…

D

pod patronatem

Instytutu Historii
oraz
Instytutu Sztuk Audiowizualnych

Uniwersytetu Jagiellońskiego

D

tygodniowy rozkład zajęć

język polski

historia

wiedza o społeczeństwie

język polski

matematyka

język angielski

historia

Przedmioty: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie realizowane są w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie biorą udział w zajęciach w Instytucie Historii oraz w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnicząc w realizacji różnych projektów edukacyjnych.

Uczniowie tego oddziału mogą podjąć studia na kierunkach prawniczych, politologicznych, historycznych i medioznawczych oraz kierunkach takich jak: filologia polska lub klasyczna, dziennikarstwo, zarządzanie mediami i kulturą, stosunki międzynarodowe, socjologia, psychologia.

Więcej o oddziale D…

E

pod patronatem Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego

E

tygodniowy rozkład zajęć

język angielski

język niemiecki

wiedza o społeczeństwie

język polski

matematyka

język angielski

historia

Przedmioty: język angielski, język niemiecki i wiedza o społeczeństwie realizowane są w zakresie rozszerzonym od klasy pierwszej. Ponadto liczba godzin przeznaczonych na realizację języka niemieckiego jest większa niż wskazana w ramowych planach nauczania.

Uczniowie kwalifikowani są do grup językowych w obrębie oddziału, z uwzględnieniem poziomu zaawansowania znajomości języka. Podziału dokonuje się osobno dla każdego z języków na początku klasy pierwszej.

W ramach współpracy z uczelnią uczniowie uczestniczyć będą m.in. w warsztatach i wykładach popularnonaukowych, prowadzonych przez pracowników naukowych IFG UJ oraz innych wydarzeniach organizowanych przez IFG UJ.

W ramach współpracy z Krakowskim Stowarzyszeniem Mówców, uczniowie uczestniczą w dodatkowych zajęciach z retoryki. Kształcenie języków obcych  wspomagane jest zajęciami, wyjściami i wyjazdami umożliwiającymi doskonalenie umiejętności językowych w praktyce.

Uczniowie tego oddziału mogą podjąć studia na kierunkach neofilologicznych i politologicznych oraz kierunkach takich jak: dziennikarstwo, stosunki międzynarodowe, zarządzanie, zarządzanie kulturą i mediami, kulturoznawstwo, europeistyka, turystyka i rekreacja.

Więcej o oddziale E…