Oferta pozaszkolna

 


  • Teatr Łaźnia Nowa zaprasza

Teatr Łaźnia Nowa zaprasza uczniów liceów na dwa wydarzenia: instalację „Szkoła Utopii” (28 października 2017 r.) oraz spektakl „Matka Gyubala Wahazara” (16 i 17 listopada 2017 r.)

Opis wydarzeń

 

  • Warsztaty „Zaplanuj z nami wystawę Małopolskiego Centrum Nauki – Kraków”

Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego zaprasza nauczycieli i uczniów do współtworzenia wystawy Małopolskiego Centrum Nauki.

Małopolskie Centrum Nauki będzie instytucją kultury propagującą edukację poprzez zabawę i angażowanie się w samodzielne lub zespołowe eksperymenty naukowe. Ważnym elementem jego oferty będzie wystawa zawierająca ok. 200 różnorodnych eksponatów: multimedialnych i mechanicznych. Powstaną one w drodze konsultacji z naukowcami, nauczycielami i uczniami. Celem nadchodzącego spotkania warsztatowego jest opracowanie zagadnień, które zdaniem uczestników powinny być prezentowane w centrum. Do udziału w warsztatach 28 października 2017 r. organizatorzy zapraszają nauczycieli, naukowców, popularyzatorów nauki, edukatorów, artystów, regionalistów i pasjonatów techniki.

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania limitu miejsc (30).

Formularz zgłoszeniowy: https://www.malopolska.pl/warsztaty-zaplanuj-z-nami-wystawe-malopolskiego-centrum-nauki-krakow

  • Wykłady i warsztaty dla licealistów na Wydziale Biochemii Biofizyki i Biotechnologii UJ

Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego organizuje wykłady i warsztaty przygotowane specjalnie z myślą o licealistach. Harmonogram zajęć znajduje się na stronie internetowej  wydziału w zakładce oferta dla szkół. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Wymaga jedynie wcześniej rejestracji

Komplet informacji www.wbbib.uj.edu.pl/oferta-dla-szkol