Organizacja i godziny pracy

 


W roku szkolnym 2021/2022 IV Liceum Ogólnokształcące w Krakowie pracuje na jedną zmianę. Zajęcia edukacyjne rozpoczynają się o godz. 7.30 a kończą się do godz. 14.50.

Uczniowie i nauczyciele mogą korzystać z biblioteki szkolnej z czytelnią (działających w tym roku szkolnym na  zmienionych zasadach) oraz gabinetu pomocy przedmedycznej,

W szkole działa sklepik szkolny, który jest czynny na każdej przerwie i serwuje zimne posiłki.

Szczegółowe zasady pracy szkoły i korzystania z w/w pomieszczeń określają „Zasady  bezpieczeństwa, obowiązujące w IV LO od 1.09.2021”.

Zasady obsługi stron w roku szkolnym 2021/2022

Ze względu na funkcjonowanie szkoły w reżimie sanitarnym w związku z trwaniem pandemii Covid-19, obsługa stron w roku szkolnym 2021/2022 odbywa się w zmienionych warunkach.

W szkole mogą przebywać uczniowie i pracownicy szkoły. Podstawową formą kontaktu z innymi osobami jest kontakt zdalny, a kontakt osobisty możliwy tylko w uzasadnionych sytuacjach, po wcześniejszym umówieniu się. 

  1. Sprawy administracyjne, dotyczące uczniów IV LO prowadzi sekretariat uczniowski a we wszystkich innych sprawach należy kontaktować się z sekretariatem szkoły. Uczniowie i pracownicy szkoły obsługiwani są osobiście, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Rodzice i inne osoby mogą kontaktować się z pracownikami sekretariatów za pomocą poczty elektronicznej iv-lo@iv-lo.krakow.pl lub telefonicznie pod numerami 12 656 36 20 lub 12 656 11 96. Kontakt osobisty możliwy tylko w uzasadnionych sytuacjach, po wcześniejszym umówieniu się. 
  1. Kontakt rodziców z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem i doradcą zawodowym możliwy przez cały rok szkolny za pomocą dziennika elektronicznego lub w inny sposób ustalony przez strony. Kontakt osobisty możliwy tylko w uzasadnionych sytuacjach, po wcześniejszym umówieniu się lub podczas zaplanowanych zebrań z rodzicami lub dni otwartych.
  1. Kontakt z dyrekcją szkoły możliwy jest przez cały rok szkolny za pomocą dziennika elektronicznego lub w godzinach dyżurów, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z sekretariatem. Ze względu na zmienną sytuację epidemiologiczną, o formie kontaktu pracownik sekretariatu będzie informował strony każdorazowo (forma kontaktu zależna od rozwoju sytuacji epidemiologicznej i rodzaju sprawy).
 
GODZINY OBSŁUGI STRON W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Biblioteka szkolna

poniedziałek – piątek

7.30 – 15.30

Gabinet pomocy przedmedycznej

poniedziałek, wtorek, środa, piątek

7.15 – 14.50

Sekretariat uczniowski

poniedziałek, środa, piątek

10.00 – 14.00

Sekretariat szkoły

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek

10.00 – 14.00

 

ROZKŁAD DZWONKÓW SZKOLNYCH

Lekcja

Od godziny

Do godziny

Czas trwania przerwy

1.

730

815

10 minut

2.

825

910

10 minut

3.

920

1005

10 minut

4.

1015

1100

15 minut

5.

1115

1200

15 minut

6.

1215

1300

15 minut

7.

1315

1400

5 minut

8.

1405

1450

5 minut

9.

1455

1540