Realizacja zadań szkoły w dniach 25.03-10.04 br.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492)

oraz

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym informuję, że informacja dotycząca sposobu i trybu realizacji zadań szkoły w dniach 25 marca – 10 kwietnia br., z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zamieszczona jest w dzienniku elektronicznym Librus.

Beata Zgutka, dyrektor IV LO