Projekt Książka ukończony!

Książka jest jednym z najlepszych przyjaciół człowieka. Towarzyszy nam od wielu stuleci, poszerzając naszą wiedzę i rozwijając wyobraźnię. Uczniowie Czwórki są tak bardzo związani z książkami, że… sami je tworzą! Od kilku lat dzięki inicjatywie szkolnej biblioteki powstają kolejne uczniowskie książki. Do dwóch wcześniej wydanych publikacji naszych uczniów („Dotyk zimy” i „Kwestia czasu”) dołączyła właśnie trzecia – „Gabinet Osobliwości”. Premiera publikacji nieprzypadkowo ma miejsce dziś, 8 maja 2020 r. – w Dniu Bibliotekarzy i Bibliotek.

Nad nową pozycją pracowały trzy maturzystki z klasy 3F: Joanna Paszyńska, Łucja Wrona oraz tajemnicza autorka kryjąca się pod pseudonimem „J.”. Młode pisarki w ramach przedsięwzięcia biblioteki szkolnej „Projekt Książka” pod okiem prof. Joanny Rzońcy tworzyły swoją książkę od jesieni 2019 roku, uczestnicząc we wszystkich etapach jej powstawania – od pisania opowiadań, przez redakcję i korektę, do wyboru czcionek i układu graficznego. Zbiorowi opowiadań Biblioteka Narodowa nadała numer wydawnictwa zwartego ISBN, dzięki czemu książka stanowi oficjalną publikację, której egzemplarze obowiązkowe znalazły się w BN i Bibliotece Jagiellońskiej.

Maturzystki odbiorą swoje autorskie egzemplarze „Gabinetu Osobliwości” podczas nadchodzących egzaminów dojrzałości, a wszystkie pozostałe osoby będą mogły sięgnąć po książkę już w przyszłym roku szkolnym w naszej szkolnej bibliotece.

Gabinet Osobiwosci

Święto Narodowe Trzeciego Maja

„Wiwat król, przyjęliśmy konstytucję” – tymi słowami część posłów witało w 1791 roku ustawę rządową, zwaną Konstytucją 3 Maja. Akt ten stanowił ukoronowanie prawodawczej działalności sejmu z lat 1788-1792. Była to pierwsza konstytucja w dziejach Europy, wyprzedziła francuską oraz drugą w historii świata, przegrywając z aktem Stanów Zjednoczonych. Być może nie była tak daleko idąca we wprowadzanych zmianach jak wyżej wymienione, lecz jej znaczenie było równie wielkie.

Znalazły się w niej liczne idee oświeceniowe m.in.: zwierzchnictwo narodu, podział władzy, kadencyjność, przywileje dla mieszczan. Jednocześnie likwidowała największe bolączki ówczesnego ustroju Rzeczpospolitej Obojga Narodów, czyli liberum veto oraz wolną elekcję. Jednak największą wartością Konstytucji 3 Maja był konsensus pomiędzy jej autorami, czyli królem a reformatorską opozycją, który stanowił silny impuls budzący świadomość narodową dużej części szlachty i mieszczan, co zaowocowało późniejszymi przemianami społecznymi.

Według niektórych autorów Konstytucja 3 Maja była „ostatnią wolą i testamentem gasnącej ojczyzny”, co częściowo ukazały późniejsze wydarzenia. Jednak wola ta przetrwała 123 lata zaborów, aby powrócić w 1919 roku w postaci uchwalonego święta, które po II wojnie światowej zostało zdelegalizowane przez władze komunistyczne, ze względu na swój charakter. Powróciło w 1990 roku i obchodzone jest corocznie jako jedno z najważniejszych polskich świąt narodowych. 3 maja 2020 r. przypada 229. rocznica uchwalenia Ustawy rządowej. W tym roku w związku z epidemią Konstytucja 3 Maja szczególnie mocno przypomina swoje uniwersalne przesłanie i stanowi wzór współpracy pomimo politycznych podziałów.

Dla weekendowych amatorów historii polecamy obejrzeć krótki materiał o Konstytucji 3 Maja autorstwa Gdańskiego Wydawnictwa Oświatowego: https://gwo.pl/konstytucja-3-maja-p4611.

Zaawansowanym miłośnikom historii rekomendujemy odwiedzenie zorganizowanej przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie wystawy online autorstwa Macieja Zakrzewskiego pt. Ostatni 3 Maja­: https://ipn.gov.pl/strony-zewnetrzne/wystawy/ostatni_3_maja/index.html.  

Dla obu grup przygotowany został krótki quiz w ramach tegorocznych obchodów: https://kahoot.it/challenge/02908840?challenge-id=7c0e105e-02ee-4d8f-97f8-1e7d0e85a296_1588247154900.

#mojaflaga – Wywieś flagę!

Biuro Programu „Niepodległa” już po raz kolejny zaprasza do akcji #mojaflaga organizowanej z okazji obchodzonego 2 maja 2020 r. Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Aby wziąć udział w akcji wystarczy wywiesić biało-czerwoną flagę przed domem, na balkonie czy w miejscu pracy. Nie musi to być duża flaga, może być własnoręcznie uszyta lub wykonana z papieru.

Pozostając w domach, aktywnie można włączyć się w świętowanie. Wystarczy zrobić zdjęcie wywieszonej flagi i udostępnić je w mediach społecznościowych z hasztagiem #mojaflaga. Świętujmy razem nie tylko 2 maja, ale przez cały weekend majowy!

Więcej informacji na stronie:

https://niepodlegla.gov.pl/aktualnosci/niepodlegla-mojaflaga-wywies-flage/

Okolicznościowy spot akcji:


Pożegnanie Absolwentów

To nie była uroczystość pożegnania absolwentów podobna do tych z poprzednich lat. Ale też tegoroczne zakończenie nauki przez uczniów klas III odbyło się w niecodziennych okolicznościach. Mamy jednak nadzieję, że dla naszych Absolwentów było wyjątkowe. Bardzo nam na tym zależało.

Pożegnanie Czwórkowych Abiturientów 24 kwietnia 2020 r. było trzyetapowe. Najpierw Dyrektor szkoły pani Beata Zgutka, w swoim okolicznościowym wpisie przypomniała tegorocznym Absolwentom, że już na zawsze wpisali się do księgi historii szkoły.

pozegnanie (1)

Rozpoczęli naukę w IV LO w roku szczególnym, jubileuszowym – obchodziliśmy wtedy 125 rocznicę założenia szkoły i 200 rocznicę śmierci Patrona. Kiedy byli w drugiej klasie, świętowaliśmy wspólnie 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę i 225 rocznicę Insurekcji Kościuszkowskiej. A kończą szkołę w trakcie realizacji projektu „Absolwenci szkoły”, który mamy nadzieję doprowadzi nas do kolejnego jubileuszu – 130 – lecia szkoły…. Sądzimy zatem, że spotkamy się znowu niedługo.

Dyrektor szkoły życzyła Absolwentom umiejętności doceniania tego, co już osiągnęli i sztuki cieszenia się chwilą a także chęci do nauki i rozwoju przez całe życie.

Zaprezentowała też sylwetki Absolwentów, nagrodzonych w tym roku szkolnym.

Najwyższe wyróżnienie, czyli Prawo wbicia gwoździa z własnym nazwiskiem w drzewce sztandaru szkoły otrzymało 17 osób;

 

30 osobom przyznano Złoty Medal za bardzo wysokie wyniki w nauce;

Nagrodą Dyrektora Szkoły za wyjątkowe osiągnięcia uhonorowano 7 osób;

Za wieloletnią pracę na rzecz potrzebujących pomocy w ramach stałego wolontariatu przyznano 8 Złotych Serc;

Srebrną Lirę otrzymało 5 członków grupy artystycznej „Jaszczwóry”.

7 uczniów wyróżniono Srebrną Maską za pracę w grupie Dziedzictwa i Animacji Kultury – „DziAK”;

18 osób zdobyło Złoty Wawrzyn za osiągnięcia sportowe.

Nagrody przyznano także 9 uczniom pracującym w redakcji czasopisma szkolnego „Pogaduszki u Kościuszki”, 6 uczniom reprezentującym szkołę w poczcie sztandarowym oraz 25 działającym w Samorządzie Uczniowskim oraz jego sekcjach.

Ale prawdziwa niespodzianka czekała Absolwentów po południu. W przygotowanym na tę okoliczność filmie przepiękne życzenia złożyli Abiturientom Wychowawcy klas, Pedagog szkolny, Sekretarz szkoły i Przewodnicząca SU a Dyrekcja szkoły prezentowała kolejne części filmu – wspomnieniowy pokaz zdjęć i filmik podsumowujący 3 lata działalności grupy „Jaszczwóry”, przygotowany przez tegorocznego Absolwenta. Mamy nadzieję, że to spotkanie z dawno niewidzianymi Osobami a także podsumowanie 3 lat w Czwórce było dla Maturzystów miłym akcentem w obecnej rzeczywistości.

Trzecim elementem pożegnania były podziękowania. W swoim drugim wpisie Dyrektor szkoły w sposób szczególny podziękowała wychowawcom,  nauczycielom i pedagogom za ich trud, zaangażowanie i serce włożone w przygotowanie młodzieży do dorosłego życia. Rodzicom za wspieranie działań nauczycieli i wspaniałą współpracę ze szkołą. A Maturzystom za  to że przed laty wybrali Czwórkę na swoją szkołę, że współtworzyli jej życie bardzo aktywnie i wspaniale reprezentowali ją w różnych dziedzinach.

Pozostaje nam tylko życzyć naszym Absolwentom wspaniałych wyników na egzaminie maturalnym! Do zobaczenia w czerwcu :)

 

Natalia Morawska finalistką Olimpiady Języka Angielskiego

Z przyjemnością odebraliśmy informację o sukcesie Natalii Morawskiej z klasy 2d, która zdobyła tytuł finalisty XVI Międzynarodowej Olimpiady Języka Angielskiego.

Na mocy zarządzenia organizatora – Rektora Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Humanistycznej z 15 kwietnia 2020 r. zdecydowano o zmianie liczby etapów i warunkach uzyskania tytułów laureata i finalisty.  Konkurs zakończono na drugim etapie a uczestnikom zakwalifikowanym do etapu trzeciego stopnia przyznano tytuł finalisty.  

Natalii oraz jej opiekunowi prof. Damianowi Olejarskiemu serdecznie gratulujemy sukcesu!

Praca szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – do 24.05 br.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 642)

zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 24 maja 2020r.

Ustalone w IV LO  sposoby i tryb realizacji zadań szkoły, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zamieszczone w dzienniku elektronicznym Librus są nadal obowiązujące.

Beata Zgutka, dyrektor IV LO

Kształcenie na odległość przedłużone do 26.04 br.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 642)

zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 26 kwietnia 2020r.

Jednocześnie przypominam, że na podstawie

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym informuję, że ustalone w IV LO  sposoby i tryb realizacji zadań szkoły, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zamieszczone w dzienniku elektronicznym Librus są nadal obowiązujące.

Beata Zgutka, dyrektor IV LO

Życzenia wielkanocne

W tym roku Święta Wielkanocne obchodzimy w szczególnych warunkach.

Wyjątkowo mocno niech zabrzmią więc życzenia zdrowia. Niech nie opuszcza nas pogoda ducha. Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni wszystkich wiarą w zwycięstwo życia nad śmiercią.

Pracownikom szkoły, uczniom i ich rodzicom przesyłamy moc pachnących wiosną życzeń. Życzymy zdrowych, pogodnych i pełnych nadziei Świąt Wielkiej Nocy!

Realizacja zadań szkoły w dniach 25.03-10.04 br.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 492)

oraz

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493)

w okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Dyrektor jednostki systemu oświaty odpowiada za organizację realizacji zadań tej jednostki z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W związku z tym informuję, że informacja dotycząca sposobu i trybu realizacji zadań szkoły w dniach 25 marca – 10 kwietnia br., z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zamieszczona jest w dzienniku elektronicznym Librus.

Beata Zgutka, dyrektor IV LO

Julia Tańcula finalistką Olimpiady Wiedzy o III RP

Z satysfakcją przyjęliśmy informację z Centrum Organizacji Przedmiotowo – Tematyczno – Interdyscyplinarnych Olimpiad Społeczno – Historycznych (COPTIOSH), że nasza uczennica Julia Tańcula z klasy 2G uzyskała tytuł finalisty VII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o III RP.

Na podstawie Rozporządzenia MEN organizatorzy zdecydowali o odwołaniu etapu centralnego zawodów i wszystkich zakwalifikowanych do niego uczestników uhonorowali tym zaszczytnym tytułem.

Naszej finalistce Julii oraz opiekunowi prof. Robertowi Pletni gratulujemy sukcesu!