Wakacje w Krakowie – oferta zajęć

Jak co roku miejskie szkoły i placówki przygotowały bogatą ofertę programową dla dzieci i młodzieży pozostającej w mieście.  Poniżej przedstawiamy propozycje młodzieżowych domów kultury, samorządowych placówek oświatowo – wychowawczych realizujących zadania z zakresu upowszechniania sportu oraz ofertę przygotowaną przez szkoły.

Wakacje w mieście – pismo

Wykaz szkół prowadzących akcję Lato w szkole – załącznik nr 1

Oferta podstawowa krakowskich samorządowych MDK-ów – załącznik nr 2

Oferta dodatkowa krakowskich samorządowych MDK-ów – załącznik nr 3

Wakacje na sportowo – załącznik nr 4

Piknik Niepodległościowy w Parku Bednarskiego

Nasza przeszłość historyczna, ta chwalebna i ta smutna, ponownie zagościła w Podgórzu. 19 czerwca 2018 r. w Parku Bednarskiego odbył się Piknik Niepodległościowy, który stał się nie tylko okazją do uczczenia 100 rocznicy odzyskania wolnej Polski, ale przede wszystkim był nietypową lekcją historii, pobudzającą wszystkie zmysły, angażującą pamięć, wyobraźnię i uczucia. Organizatorami przedsięwzięcia byli: IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie, Rada Dzielnicy XIII i Centrum Kultury Podgórza. W przygotowanie tego wydarzenia włączyło się wiele szkół i przedszkoli z XIII dzielnicy. Wspólne działania placówek oświatowych koordynowała doświadczona już w takich działaniach dyrekcja IV LO i specjalizująca się w niebanalnych projektach historycznych prof. Aleksandra Tyrańska. Piknik był zwieńczeniem całorocznych wielopoziomowych działań wokół historii ojczyzny, kształtujących w młodych ludziach postawy przywiązania do tradycji, szacunku dla dokonań poprzednich pokoleń oraz zaangażowania we wspólne budowanie przyszłości.

Imprezę otworzyli: pani Beata Zgutka, dyrektor IV LO oraz pan Jacek Bednarz, przewodniczący Rady Dzielnicy XIII. Dzieci i młodzież w różnym wieku (od przedszkola do liceum) wspólnie bawili się historią. Oglądali żywe obrazy zainspirowane twórczością Artura Grottgera a będące poruszającym zapisem przeżyć Polaków z czasów powstania styczniowego. Wykonywali samodzielnie czarną biżuterię, jaką nosiły ich prababki w dobie żałoby narodowej po klęsce powstania, a także kokardy narodowe. W szpitalu polowym uczyli się udzielania pierwszej pomocy, naśladując urocze sanitariuszki.  Wielkim zainteresowaniem cieszyły się też lekcje średniowiecznej kaligrafii, możliwość wykonania gęsim piórem i inkaustem własnych gotyckich inicjałów oraz przygotowywanie „kartek dla Niepodległej”.

Park rozbrzmiewał nieustannie patriotycznym śpiewem. Fenomenalnie przygotowane chóry dziecięce ze Szkół Podstawowych nr 26, 29 i 47 wskrzesiły tradycję wspólnego śpiewania i przypomniały nam ulubione pieśni żołnierskie wiążące się z ważnymi momentami w historii Polaków. Razem z dziećmi śpiewaliśmy wszyscy: „Białe róże”, „Serce w plecaku”, „Dalej, chłopcy, dalej żywo”, „Jeszcze jeden mazur dzisiaj” i inne skoczne albo nostalgiczne pieśni narodowe. Najwięcej wzruszeń dostarczyły wszystkim „Roztańczone zuchy” z Przedszkola Samorządowego nr 57, które w barwnych strojach krakowskich z wyjątkowym wdziękiem zaprezentowały ludowe tańce małopolskie. Piknik stał się okazją do pochwalenia się najbardziej kreatorskimi działaniami prowadzonymi przez szkoły i przedszkola w ciągu roku. Dlatego mogli wystąpić zwycięzcy rozmaitych niepodległościowych konkursów literackich, recytatorskich i muzycznych ze wspomnianych już szkół oraz z Przedszkola Samorządowego nr 129.  Ten popis talentów i pasji zakończył występ najstarszych uczestników imprezy, grupy „Jaszczwóry” z IV LO.

Organizatorzy Pikniku zadbali nie tylko o pokarm duchowy ale także o kulinarne wzmocnienie ciał gości. W Karczmie Staropolskiej społeczność Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 częstowała zebranych tradycyjnymi daniami: bigosem, grochówką i chlebem ze smalcem. Nie zabrakło ciast i napojów. Zapłatą za posiłek stała się faktografia historyczna, którą każdy mógł uzupełnić korzystając z tablic stanowiących scenografię Pikniku. Ponieważ nikt nie został głodny, można sądzić, że wszyscy wykazali się znajomością ojczystej historii.

Całe wydarzenie zamknęła prawdziwie polska pointa: wspólnie odtańczony przez wszystkich uczestników polonez przy dźwiękach „Pożegnania ojczyzny” Michała Ogińskiego.

Ogromne zaangażowanie i wspaniała zabawa wszystkich organizatorów i uczestników Pikniku pozwalają prorokować, że takich lekcji historii odbędzie się w Podgórzu jeszcze wiele.

Wycieczka do Wiednia

W dniu 12 czerwca 2018 r. uczniowie klas 1G, 1C, 2E oraz 2D pod opieką profesorów: Jacka Opacha, Joanny Adamskiej, Dominiki Guzik- Płuchowskiej i Jadwigi Koczur wyjechali autokarem na trzydniową wycieczkę do Wiednia. W programie wyjazdu znalazło się między innymi zwiedzanie miasta z przewodnikiem, oglądanie zabytków takich jak Katedra św. Stefana czy Kościół św. Józefa z Katedrą Sobieskiego oraz podziwianie kolorowego Hundertwasserhaus.

Szczególnie ciekawymi punktami wycieczki dla biorących w niej udział uczniów klas o profilu biologiczno-chemicznym były wizyty w najstarszym europejskim ogrodzie zoologicznym i Muzeum Historii Naturalnej.

Najbardziej oczekiwaną częścią wyjazdu był pobyt w Parku Rozrywki i Wypoczynku na Praterze, gdzie uczestnicy wycieczki mogli wsiąść do jednego z najstarszych na świecie diabelskich młynów, a także skorzystać z wielu bardziej nowoczesnych atrakcji oferowanych przez park.

Notowanie to też sztuka

Laureatką przeprowadzonego wśród uczniów klas pierwszych szkolnego konkursu na najbardziej kreatywny zeszyt do WOKu została Wiktoria Bartusik z klasy 1C, a wyróżnienia otrzymały Julia Solarz z klasy 1DMagdalena Stefanik z klasy 1F. Zeszyty wszystkich dziewcząt nie tylko zawierały poprawne merytorycznie wiadomości, ale również wyróżniały się ciekawą formą i rozwiązaniami wizualnymi zastosowanymi w notatkach.

Była to druga edycja konkursu mającego na celu zmotywowanie uczniów do samodzielnego tworzenia notatek oraz promowanie metod kreatywnego notowania i technik zapisu wspierających zapamiętywanie oraz proces uczenia się (mapy myśli, myślenie wizualne, system notowania Cornella).

Prowadzenie przez uczniów zeszytu wydaje się rzeczą tak oczywistą i tak prostą (wciąż pokutuje podejście „przecież każdy to potrafi!”), że rzadko monitoruje się, jak uczniowie radzą sobie z tym zadaniem. Tymczasem dobre notatki powstają w wyniku analizy strumienia informacji, selekcji tych istotnych, a później właściwego rozplanowania zapisu wzmocnionego często elementami graficznymi. Tylko takie notatki będą wspierać zapamiętywanie wiadomości. Dobre notatki to po prostu filar uczenia się, a notowanie to też sztuka!

W konkursie wzięło udział 23 uczniów (nie tylko dziewczęta!). Wszyscy zdobyli nagrody w postaci ocen, a dodatkowo trzy osoby, których zeszyty okazały się szczególnie dopracowane, otrzymają nagrody rzeczowe: Wiktoria wygrała specjalny notatnik, a Julia i Magda bruliony. Zarówno notatnik, jak i bruliony mają karty pokryte kropkami, dlatego świetnie sprawdzą się w sporządzaniu wszelkich projektów graficznych i kreatywnych form zapisu, które dziewczęta będą mogły jeszcze bardziej rozwijać.

Kolejna edycja Akademii Filmowej za nami!

W czerwcu 2018 r. klasa 2H ukończyła kolejną edycję Akademii Filmowej „Kino z klasą”, otrzymując potwierdzające ten fakt świadectwo. Jest to zwieńczenie całorocznego uczestniczenia w filmoznawczych zajęciach prowadzonych przez doktorantów Instytutu Sztuk Audiowizualnych UJ.

Minął właśnie piąty rok współpracy naszej szkoły z Akademią Filmową. Świadectwo stanie się wkrótce ozdobą pracowni polonistyczno-medialnej i zawiśnie obok świadectw z lat poprzednich.

Świadectwo

 

Wyjście na wystawę „Teraz Komiks!”

2-35426622_2082460932017480_627342615678812160_nWśród coraz częściej pojawiających się nowoczesnych form wspierania czytelnictwa naszą uwagę zwróciła ciekawa propozycja Muzeum Narodowego w Krakowie,  czyli wystawa „Teraz Komiks!”, którą można podziwiać w Gmachu Głównym muzeum. W piątkowe3-35461376_2082460415350865_1956434637861421056_n południe 15 czerwca 2018 r. międzyoddziałowa grupa uczniów naszego liceum z klas 2A, 2D i 2H uczestniczyła w bibliotecznym wyjściu na wspomnianą wystawę.

4-35463874_2082461395350767_3962367940585586688_nZ pewnością propozycja ta była prawdziwym rarytasem dla miłośników polskiego komiksu, ale także ciekawą, nieco odmienną lekcją historii i wiedzy o społeczeństwie, gdyż rozwój polskiej myśli rysowniczo-literackiej pokazany był na wystawie na tle historycznych, społecznych i kulturowych przemian, jakie miały miejsce od końca XIX aż po początek XXI wieku. Uwagę przyciągał również sposób aranżacji prezentowanych obiektów, wzmocniony przekazami audiowizualnymi i punktami zachęcającymi do wejścia w interakcję z niektórymi postaciami (np. można było zrobić sobie zdjęcie z prof. Filutkiem lub z maczugą Łamignata).

Piknik integracyjny

14 czerwca 2018 r. w Parku im. Wojciecha Bednarskiego odbył się organizowany przez Centrum Kultury Podgórze Piknik integracyjny  dla uczniów i podopiecznych szkół, ośrodków specjalnych i integracyjnych oraz Domów Opieki Społecznej. W przygotowaniu zabaw i konkursów wzięli udział m.in. uczniowie klasy 2G wraz z katechetą prof. Michałem Niemcem.

Odeszła Barbara Wachowicz

Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pani Barbary Wachowicz

wybitnej osobowości polskiej kultury,

pisarki, autorki niezliczonych książek biograficznych

a od 25 lat Wielkiej Przyjaciółki naszej szkoły.

Będąc prawdziwą wychowawczynią narodu, z niezwykłym oddaniem i zaangażowaniem wspierała szlachetny trud naszych nauczycieli w kształtowaniu patriotycznych postaw młodych ludzi.

Jak nikt inny potrafiła dotrzeć do młodego pokolenia z przesłaniem miłości do historii Polski i dumy z ojczystej literatury.

Potrafiła ukazać naszym uczniom żywe i fascynujące sylwetki Wielkich Polaków, a zwłaszcza patrona IV Liceum, Tadeusza Kościuszki.

Umiała z humorem i pasją opowiadać o przeszłości tak, by również w młodych wzbudzać pasję jej poznawania. Przygotowując z uczniami spektakle artystyczne poświęcone Tadeuszowi Kościuszce, pozwalała im wcielać się w role postaci historycznych, stwarzała okazje, by mogli poczuć ducha epoki, a nie tylko o niej słuchać.

Zachwyciła naszą społeczność dbałością o piękno i świeżość mowy polskiej, dając przykład korzystania z jej bogactwa ale i zachęcając do doskonalenia własnych umiejętności. Zainicjowane przez Panią Barbarę konkursy na „List do Kościuszki” wyzwalały w naszych uczniach gotowość wnikliwego obserwowania własnych czasów oraz samodzielnego stosowania zasad retoryki. Te działania Barbary Wachowicz pozwoliły społeczności IV Liceum zdobyć zaszczytny tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej.

Zawsze pozostaniemy wdzięczni

Pani Barbarze Wachowicz

za wyjątkową życzliwość i przywiązanie okazywane naszej szkole.

Postaramy się dochować wierności Jej dziedzictwu, wzorom pracy twórczej i pisarskiej spuściźnie.

Barbara Wachowicz

Ranking Szkół Kompetencji Przyszłości

7 czerwca 2018 r. ogłoszono wyniki tegorocznej edycji Rankingu Szkół Kompetencji Przyszłości. Ranking wyróżnia szkoły, które sprzyjają zaangażowaniu społecznemu i rozwojowi kompetencji praktycznych uczniów. Tworzony  jest w oparciu o wyniki uczniów w olimpiadzie Zwolnieni z Teorii. IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki znalazło się na 87 miejscu rankingu wśród 140 wyróżnionych szkół.

Zwycięstwo w konkursie o Kresach

5 c1-IMG_2804zerwca 2018 roku w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” IPN w Krakowie wręczono nagrody zwycięzcom szóstej edycji projektu edukacyjnego „Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku”. Zadaniem uczestników było przygotowanie na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. pracy pisemnej lub multimedialnej na wybrany temat.

Wśród nagrodzonych znalazły się 2 zespoły z IV LO złożone z uczniów klasy 1F. 1 miejsce zajął zespół w składzie: Julia Pielak, Magdalena Stefanik, Natalia Wójcik i Honorata Ziaja za pracę „Gazeta Lwowska”, a 3 miejsce zespół: Nasima Chaouchi, Jan Engelman, Jakub Pierwoch i Filip Wolny za film „Semper fidel2-unnamedis”.

W nagrodę wszyscy wymienieni uczniowie klasy pierwszej już teraz otrzymali indeksy na studia na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Dodatkowo laureatki 1 miejsca oraz przygotowująca je do konkursu prof. Izabella Lankosz w czasie wakacji wyjadą na wycieczkę na Wołyń. Serdecznie gratulujemy!