Awans w Olimpiadzie Znajomości Afryki

Z wielką radością informujemy, że uczeń klasy 1Hg, Jakub Dybeł zakwalifikował się z bardzo wysokim wynikiem do okręgowego etapu XVIII Olimpiady Znajomości Afryki. Zawody okręgowe odbyły się 2 marca 2020 r. Jakubowi gratulujemy i wspieramy go w oczekiwaniu na wyniki tego etapu Olimpiady.

Awans w Olimpiadzie Przedsiębiorczości

Z satysfakcją informujemy, że uczennica klasy 3F Natalia Wójcik zakwalifikowała się do etapu okręgowego Olimpiady Przedsiębiorczości.

Mamy nadzieję, że znana z pracy społecznej nie tylko na terenie szkoły Natalia, w konkursie potwierdzi swoje talenty w tej dziedzinie. Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia na dalszych etapach olimpijskich zmagań!

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Dzień 1 marca jest świętem państwowym, ustanowionym w hołdzie tym, którzy po latach okupacji niemieckiej, po wkroczeniu na ziemie polskie wojsk sowieckich i wprowadzaniu przez nich wbrew woli narodu władzy komunistycznej  mieli odwagę kontynuować walkę o niepodległą Polskę. Szacuje się, że w walkach tych zginęło około 20 tys. „Żołnierzy Wyklętych”, zaś do 1955 roku komunistyczne sądy wydały ponad 8 tys. wyroków śmierci, z których ok. 4,5 tys. zostało wykonanych.

DSC0294128 lutego 2020 r. odbył się wykład prof. Roberta Pletni dla klas pierwszych. Tematem wykładu było  miejsce Żołnierzy Wyklętych w dziejach oporu społecznego przeciw władzy komunistycznej w Polsce w latach 1944-1989. Wystąpienie miało charakter lekcji multimedialnej z wykorzystaniem między innymi materiałów dostępnych na stronie Instytutu Pamięci Narodowej.

Awans w Olimpiadzie Wiedzy o Prawie

Z przyjemnością informujemy, że do etapu okręgowego  XXII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Prawie zakwalifikował się Jakub Pierwoch z klasy 3F.

Gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w dalszych rozgrywkach!

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego

Pod koniec XX wieku UNESCO ustanowiło wyjątkowe święto – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, którego celem jest ochrona rozmaitości językowej jako dziedzictwa kulturowego.  21 lutego 2020 r. społeczność IV LO także włączyła się w jego obchody aby wyrazić szacunek i podziw dla języka polskiego, jego piękna, bogactwa i różnorodności. Hołd mowie ojczystej złożyliśmy różnymi działaniami.

Uczniowie klas humanistycznych wysłuchali wykładów poświęconych zagadnieniom językowym. Dr Barbara Żebrowska-Mazur, pracownik Katedry Historii Języka Polskiego i Dialektologii na Wydziale Filologii Polskiej UJ, zaprezentowała przyszłym studentom sposoby prowadzenia badań naukowych nad współczesną onomastyką na rozczulającym wszystkich słuchaczy przykładzie nazw krakowskich przedszkoli. Z kolei właściwą postawę wobec zapożyczeń z języka angielskiego w codziennej mowie wypracowywała w naszych humanistach mgr Joanna Mirek, nauczycielka języka polskiego w IV LO.

W tym dniu wszyscy uczniowie mieli okazję podnieść własną wrażliwość na poprawność zachowań językowych, kulturę języka, etykietę i etykę słowa, bo wszystkie lekcje języka polskiego skupione były na tych zagadnieniach.

Tablice na korytarzach szkolnych zapełniły się okolicznościowymi treściami przygotowanymi przez uczniów pod kierunkiem polonistów. Znalazły się tu ciekawostki dotyczące języka polskiego. Można było przeczytać wypowiedzi poetów polskich składających hołd mowie ojczystej. Zestaw aforyzmów i cytatów z literatury zachęcał do uczenia się od mistrzów słowa, jak łączyć mądrość z pięknem i precyzją wypowiedzi. Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wystawa prezentująca inspirującą moc słów noblistki Olgi Tokarczuk wyrażoną w rysunkach i grafikach uczniów.

Najmłodsi humaniści pomysłowo i z humorem przedstawili bogactwo polskiej frazeologii.

W bibliotece szkolnej czekała na uczniów instalacja pozwalająca im zapoznać się z pracami popularyzującymi wiedzę o języku i udzielającymi praktycznych rad, jak mówić, żeby nas słuchano.

Świętu mowy polskiej zadedykowany został także projekt „Sztuka mówienia” realizowany w klasach pierwszych przez dr Joannę Rzońcę. Wybór debaty jako formy zajęć posłużył ćwiczeniu umiejętności przekonywania odbiorcy do swoich poglądów.

Ponieważ w społeczności szkolnej są osoby, dla których językiem ojczystym nie jest język polski lecz ukraiński, rosyjski, bułgarski, angielski, hiszpański i arabski, serdecznie pozdrawiamy wszystkie języki ojczyste naszych uczniów!

Walentynki w naszej szkole

Świętowanie Walentynek na trwałe wpisało się w polskie kalendarze. W piątek 14 lutego 2020 roku Samorząd Uczniowski naszego liceum z okazji Święta Zakochanych zorganizował w szkole atrakcje pod znakiem serca. Walentynkowa poczta dostarczyła listy i liściki zbierane do specjalnej skrzynki w poprzedzającym święto tygodniu. A przed szkolną aulą na przerwach posilić się można było słodkościami przygotowanymi przez każdą klasę na walentynkowy kiermasz ciast.

Wyjazd do Rzymu

W dniach 18 do 23 stycznia 2020 r. grupa uczniów naszego liceum wraz z wicedyrektorem szkoły Michałem Wątorem oraz opiekunami s. Lucyną Semik i o. Michałem Krzyżkowskim przebywała w Rzymie. W planie wycieczki nie zabrakło najpopularniejszych atrakcji turystycznych. Koloseum, Ołtarz Ojczyzny, Bazylika św. Piotra czy Muzea Watykańskie to tylko niektóre z miejsc, które odwiedzili uczestnicy wyjazdu. Bez wątpienia jednak największe wrażenie wywarł na wszystkich udział w audiencji generalnej i spotkanie z papieżem Franciszkiem.

Szczegółową relację z wycieczki przygotowała uczennica klasy 3F Małgorzata Pardyak.

Relacja Małgorzaty

Sukcesy w konkursach chemicznych

Z satysfakcją informujemy o wynikach konkursów chemicznych.:

  • do II etapu Konkursu Wiedzy Chemicznej UJ zakwalifikował się uczeń klasy 3G Łukasz Majkowski
  • do II etapu Ogólnopolskiego Konkursu O złoty indeks Politechniki Krakowskiej z chemii zakwalifikował się uczeń klasy 3C Maciej Chyliński

Gratulujemy i życzymy sukcesów w kolejnych etapach!

Rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

W tym roku minęła 157. rocznica Powstania Styczniowego, ostatniego wielkiego zrywu narodowowyzwoleńczego na objętych zaborami ziemiach polskich. 23 stycznia 2020 roku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie, odbyły się uroczystości upamiętniające to wydarzenie. Obchody miały miejsce w kwaterze „Ra” w wojskowej części cmentarza, gdzie pochowani są powstańcy biorący udział w obu wielkich powstaniach – Listopadowym i Styczniowym. W uroczystościach nie zabrakło młodzieży z IV LO w Krakowie reprezentowanej przez poczet sztandarowy szkoły

Mimo, że Powstanie Styczniowe objęło swoim zasięgiem głównie tereny zaboru rosyjskiego, Kraków był ważnym ośrodkiem na powstańczej mapie – to tu, blisko granicy z rosyjskim zaborcą, werbowano bowiem nowych powstańców. Rys historyczny przebiegu powstania przedstawił podczas uroczystości dr Konrad Meus, który w swojej opowieści – skierowanej głównie do obecnej na uroczystościach młodzieży – skupił się na najmłodszych uczestnikach Powstania. 

157.rcznica.Powstania.syczniowiego

Zajęcia w ramach patronatu Instytutu Historii UJ

W dniu 22 stycznia 2020 r. uczniowie klasy 2F pod opieką prof. Grażyny Mazur po raz kolejny udali się do Collegium Witkowskiego Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, aby wziąć udział w wykładzie poszerzającym ich wiedzę historyczną, tym razem na temat biskupa Stanisława ze Szczepanowa.

Klasa o zainteresowaniach humanistycznych miała okazję wysłuchać pracownika Uniwersytetu Jagiellońskiego Mateusza Kosonowskiego, który omówił sytuację Polski w XI wieku, przybliżył postacie Galla Anonima oraz Wincentego Kadłubka i pomógł zrozumieć tekst napisanych przez nich kronik. Szczegółowo przedstawił postać św. Stanisława, możliwe przyczyny i okoliczności jego tragicznej śmierci, a także odniósł się do polityki ówcześnie panującego władcy – Bolesława Śmiałego. 

Spotkania z wykładowcami Instytutu Historii UJ są bardzo ciekawym uzupełnieniem programu lekcji historii i są realizowane w ramach współpracy pomiędzy Instytutem Historii UJ a IV LO.

wykład