Zwycięzcy debaty oksfordzkiej

Uczniowie klasy humanistycznej 1G: Gabriela Klimczyk, Witold Miczyński oraz Dawid Zieliński zostali zwycięzcami debaty oksfordzkiej organizowanej przez Międzynarodowy Ośrodek Debaty na temat rozwoju transportu wodnego w Polsce. Pojedynek miał miejsce w siedzibie RODM w Krakowie, w dniu 24 maja 2017 roku.

Zwycięzcom gratulujemy!

Uniwersytet Otwarty AGH zaprasza

PlakatUniwersytet Otwarty AGH dla Młodzieży 3 czerwca 2017 organizuje spotkanie pod  tytułem: „Fizyka i Informatyka w świecie medyka” . W ramach wydarzenia wykłady: prof. dra hab. inż. Marka Lankosza Fizyka w medycynie i dr hab. Zenona Matuszaka Informatyka w biomedycynie oraz prezentacje laboratoriów. Szczególnie zapraszamy zainteresowanych wykorzystaniem metod fizycznych w obrazowaniu medycznym, tomografią komputerową 4D i rezonansem magnetycznym, badaniami PET i SPECT oraz metodami komputerowymi w modelowaniu na potrzeby terapii. Szczegóły na plakacie.

Sukces Kingi Malinowskiej

W rozegranym 29 maja 2017 finale  konkursu historycznego „Czy znasz Kraków?”, którego tematem w tym roku szkolnym był „Kraków w czasach Tadeusza Kościuszki. W dwusetną rocznicę śmierci Naczelnika.”  nasza uczennica Kinga Malinowska z klasy 2i zajęła szóste miejsce. Serdecznie gratulujemy!

Powietrze i woda w doświadczeniach

24 maja 2017 uczniowie klas biologiczno-chemicznych naszego liceum uczestniczyli w pokazach doświadczeń pt. „Powietrze i woda” na Wydziale Fizyki i Informatyki Stosowanej AGH prowadzonych przez pracownika naukowego akademii dr inż. Pawła Janowskiego. Eksperymenty przedstawiały działanie sił fizycznych w przyrodzie. 

Uczestnicy z zainteresowaniem, aktywnie brali udział w zajęciach, stawiali pytania i poszukiwali związków przyczynowo-skutkowych dotyczących otaczającego nas świata.  Po zakończeniu pokazów klasa 1D zwiedziła laboratorium Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej Akademii Górniczo-Hutniczej.

 

Wykład pt.”Polacy ratujący Żydów”

24 maja 2017 uczniowie klasy 1H oraz uczestnicy projektu ”Polska. Niemcy. Teraźniejszość i przeszłość” wysłuchali wykładu pracownika Instytutu Pamięci Narodowej dr Joanny Lubeckiej pt. ”Polacy ratujący Żydów”. Projekt realizowany jest przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej i Ośrodek Myśli Politycznej w Krakowie przy współpracy z Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP i ma na celu przybliżenie młodzieży trudnej tematyki stosunków polsko-żydowskich podczas II wojny światowej. W czasie wykładu uczniowie poznali historie Polaków, którzy ryzykując własnym życiem  pomagali Żydom. 

Prelekcja prof. dr hab. Janusza Mierzwy

 

23 maja 2017 uczniowie klas humanistycznych oraz wszyscy zainteresowani wzięli udział w prelekcji przygotowanej przez prof. dr hab. Janusza Mierzwę, pracownika Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dotyczącej życia Józefa Piłsudskiego. Młodzież miała okazję poznać bliżej losy ważnego bohatera narodowego, którego wkład w odbudowę państwa polskiego w 1918 roku jest niezaprzeczalny. Spotkanie to było wstępem do przygotowań uczniów IV LO do obchodów 100-nej rocznicy Odbudowy Państwa Polskiego.

Budżet obywatelski 2017

Zachęcamy do głosowania w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego miasta Krakowa!

„Budżet obywatelski to proces, w którym mieszkańcy nie tylko decydują o przeznaczeniu części budżetu miasta Krakowa. To proces, dzięki któremu mogą przede wszystkim bezpośrednio oddziaływać na miasto priorytetyzując i realizując potrzeby swoich lokalnych społeczności. Mieszkańcy najlepiej znają swoje potrzeby, a budżet obywatelski jest narzędziem służącym ich zaspokajaniu. Narzędziem, które wspiera budowanie lokalnego kapitału społecznego i poszukiwanie innowacji społecznych.” (budżet.krakow.pl)

Informacje na temat zgłoszonych projektów miejskich oraz dzielnicowych można znaleźć na stronie internetowej: www.budzet.krakow.pl/

Głosowanie na zgłoszone projekty trwa w dniach 17-30 czerwca. Głosować można przez Internet lub w wytypowanych punktach, których lista punktów znajduje się na w/w stronie.

W głosowaniu mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Krakowa, którzy najpóźniej w dniu zakończenia głosowania tj. 30 czerwca, ukończą 16 rok życia.

W szkole zostanie przeprowadzona akcja informacyjna na temat budżetu obywatelskiego. Ponadto, wszelkich informacji dla zainteresowanych uczniów udziela prof. Sławomir Dymacz. Uprawnieni uczniowie będą mogli zagłosować w szkole (w pracowniach informatycznych lub w bibliotece).

Zachęcamy uczniów do udziału w głosowaniu. Naszym zdaniem jest to cenna lekcja obywatelskiego zaangażowania. Warto mieć wpływ na życie społeczne, swoją i innych przyszłość.

Kinga Malinowska finalistką konkursu „Czy znasz Kraków?”

Konkurs „Czy znasz Kraków?” to najstarszy i najbardziej prestiżowy konkurs wiedzy historycznej o Krakowie. Tematem tegorocznej edycji jest „Kraków w czasach Tadeusza Kościuszki. W dwusetną rocznicę śmierci Naczelnika”, a wśród uczestników znalazła się grupa naszych uczniów. Od stycznia uczestniczyli oni w cyklu wykładów związanych z tematem konkursu, a 15 maja 2017 przystąpili do eliminacji międzyszkolnych, w których wyłoniono finałową dziesiątkę.

W rozgrywanym 29 maja 2017 o godz. 10.00 w Sali Miedzianej Pałacu Krzysztofory finale konkursu IV LO będzie reprezentowała Kinga Malinowska z 2i.

Serdecznie gratulujemy sukcesu i życzymy powodzenia w finale!

Konkurs na miejską grę terenową – „Śladami Tadeusza Kościuszki w Krakowie”.

Kraków w wyjątkowy sposób związany jest z Tadeuszem Kościuszką, patronem naszej szkoły. W Krakowie na Rynku Głównym Tadeusz Kościuszko złożył przysięgę i podpisał Akt Powstania. Tutaj odbył się Jego triumfalny wjazd po zwycięstwie pod Racławicami. Po śmierci Kościuszki narodził się kult Jego Postaci, czego wyrazem jest usypany wysiłkiem społeczeństwa Kopiec Kościuszki, symbol idei wolności i niepodległości Polski. Tu wreszcie w Katedrze Wawelskiej w Krypcie św. Leonarda spoczywają doczesne szczątki Naczelnika.

Miejsc związanych z Kościuszką w Krakowie odnajdziemy bardzo wiele: i tych, które doświadczyły obecności bohatera, i takich, którym nadano jego imię.

Kontynuując działania wokół patrona szkoły, ogłaszamy konkurs na miejską grę terenową, która pozwoli lepiej poznać historię Insurekcji Kościuszkowskiej i umożliwi odkrycie nowych miejsc związanych z Naczelnikiem.

Najatrakcyjniejsza gra, wyłoniona w konkursie, będzie dla kolejnych roczników uczniów, wybierających edukację w IV LO, początkiem zdobywania wiedzy o patronie szkoły.

Regulamin konkursu dostępny jest na tablicy ogłoszeń uczniowskich oraz  na tablicy przy sali 2.8, jak również na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy Samorządu Uczniowskiego na Facebooku.

Regulamin konkursu na miejską grę terenową

Śladami Tadeusza Kościuszki w Krakowie

W Krakowie jest wiele miejsc związanych z osobą Tadeusza Kościuszki – patrona naszej szkoły. Nie o wszystkich jednak wiedzą mieszkańcy miasta i okolic. Wśród nich nie ma jednakże uczniów Czwórki, którzy dzięki wyjściu programowemu „Śladami Tadeusza Kościuszki w Krakowie” – jakie miało miejsce 12 maja 2017  –  świetnie orientują się, które krakowskie obiekty przypominają nam o patriotycznej działalności Naczelnika.

Młodzież naszego liceum, mimo niesprzyjającej pogody, przeszła chętnie trasą obejmującą ważne historycznie miejsca związane z Kościuszką: Kaplicę Loretańską, dawną „Basztę Kościuszki” (róg ulic Podwale i Studenckiej), ulicę Szewską, płytę pamiątkową na Rynku Głównym, Szarą Kamienicę, Kościół Mariacki, ulicę Floriańską i mury floriańskie oraz Kościół św. Floriana.

Wyjście programowe, w którym uczestniczyły klasy 1A, 1C, 1D, 1H i 1i było częścią dużego projektu edukacyjnego „Wokół Tadeusza Kościuszki – Patrona Szkoły”, który realizowany jest w bieżącym roku w związku z obchodami Roku Tadeusza Kościuszki oraz 125-leciem IV LO w Krakowie.