Patronat Instytutu Filologii Germańskiej UJ

Z przyjemnością informujemy, że Rada Naukowa Instytutu Filologii Germańskiej UJ jednogłośnie poparła nasze starania o objęcie od roku szkolnego 2020/2021 patronatu naukowego nad oddziałami realizującymi rozszerzony program języków angielskiego i niemieckiego oraz wiedzy o społeczeństwie. W ramach współpracy uczniowie tych oddziałów uczestniczyć będą m.in. w warsztatach i wykładach popularnonaukowych, prowadzonych przez pracowników naukowych IFG UJ oraz innych wydarzeniach organizowanych przez IFG UJ. Zajęcia w ramach w/w współpracy obejmą  uczniów obecnego oddziału 1H oraz przyszłorocznego oddziału E.

Oznacza to, że od przyszłego roku szkolnego uczniowie wszystkich oddziałów rozpoczynających naukę w IV LO będą mogli korzystać z dydaktycznego wsparcia krakowskich wyższych uczelni, czym jesteśmy niezwykle usatysfakcjonowani!