Piknik Integracyjny

25 września 2014 Dom Kultury „Podgórze” zorganizował Piknik Integracyjny dla uczniów i podopiecznych ośrodków szkolno-wychowawczych, szkół integracyjnych, świetlic terapeutycznych oraz Domów Pomocy Społecznej. W organizację imprezy, która odbyła się w Parku Bednarskiego włączyli się uczniowie klasy 3F pod opieką prof. Michała Niemca.