Piknik Niepodległościowy w Parku Bednarskiego

Nasza przeszłość historyczna, ta chwalebna i ta smutna, ponownie zagościła w Podgórzu. 19 czerwca 2018 r. w Parku Bednarskiego odbył się Piknik Niepodległościowy, który stał się nie tylko okazją do uczczenia 100 rocznicy odzyskania wolnej Polski, ale przede wszystkim był nietypową lekcją historii, pobudzającą wszystkie zmysły, angażującą pamięć, wyobraźnię i uczucia. Organizatorami przedsięwzięcia byli: IV Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki w Krakowie, Rada Dzielnicy XIII i Centrum Kultury Podgórza. W przygotowanie tego wydarzenia włączyło się wiele szkół i przedszkoli z XIII dzielnicy. Wspólne działania placówek oświatowych koordynowała doświadczona już w takich działaniach dyrekcja IV LO i specjalizująca się w niebanalnych projektach historycznych prof. Aleksandra Tyrańska. Piknik był zwieńczeniem całorocznych wielopoziomowych działań wokół historii ojczyzny, kształtujących w młodych ludziach postawy przywiązania do tradycji, szacunku dla dokonań poprzednich pokoleń oraz zaangażowania we wspólne budowanie przyszłości.

Imprezę otworzyli: pani Beata Zgutka, dyrektor IV LO oraz pan Jacek Bednarz, przewodniczący Rady Dzielnicy XIII. Dzieci i młodzież w różnym wieku (od przedszkola do liceum) wspólnie bawili się historią. Oglądali żywe obrazy zainspirowane twórczością Artura Grottgera a będące poruszającym zapisem przeżyć Polaków z czasów powstania styczniowego. Wykonywali samodzielnie czarną biżuterię, jaką nosiły ich prababki w dobie żałoby narodowej po klęsce powstania, a także kokardy narodowe. W szpitalu polowym uczyli się udzielania pierwszej pomocy, naśladując urocze sanitariuszki.  Wielkim zainteresowaniem cieszyły się też lekcje średniowiecznej kaligrafii, możliwość wykonania gęsim piórem i inkaustem własnych gotyckich inicjałów oraz przygotowywanie „kartek dla Niepodległej”.

Park rozbrzmiewał nieustannie patriotycznym śpiewem. Fenomenalnie przygotowane chóry dziecięce ze Szkół Podstawowych nr 26, 29 i 47 wskrzesiły tradycję wspólnego śpiewania i przypomniały nam ulubione pieśni żołnierskie wiążące się z ważnymi momentami w historii Polaków. Razem z dziećmi śpiewaliśmy wszyscy: „Białe róże”, „Serce w plecaku”, „Dalej, chłopcy, dalej żywo”, „Jeszcze jeden mazur dzisiaj” i inne skoczne albo nostalgiczne pieśni narodowe. Najwięcej wzruszeń dostarczyły wszystkim „Roztańczone zuchy” z Przedszkola Samorządowego nr 57, które w barwnych strojach krakowskich z wyjątkowym wdziękiem zaprezentowały ludowe tańce małopolskie. Piknik stał się okazją do pochwalenia się najbardziej kreatorskimi działaniami prowadzonymi przez szkoły i przedszkola w ciągu roku. Dlatego mogli wystąpić zwycięzcy rozmaitych niepodległościowych konkursów literackich, recytatorskich i muzycznych ze wspomnianych już szkół oraz z Przedszkola Samorządowego nr 129.  Ten popis talentów i pasji zakończył występ najstarszych uczestników imprezy, grupy „Jaszczwóry” z IV LO.

Organizatorzy Pikniku zadbali nie tylko o pokarm duchowy ale także o kulinarne wzmocnienie ciał gości. W Karczmie Staropolskiej społeczność Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 częstowała zebranych tradycyjnymi daniami: bigosem, grochówką i chlebem ze smalcem. Nie zabrakło ciast i napojów. Zapłatą za posiłek stała się faktografia historyczna, którą każdy mógł uzupełnić korzystając z tablic stanowiących scenografię Pikniku. Ponieważ nikt nie został głodny, można sądzić, że wszyscy wykazali się znajomością ojczystej historii.

Całe wydarzenie zamknęła prawdziwie polska pointa: wspólnie odtańczony przez wszystkich uczestników polonez przy dźwiękach „Pożegnania ojczyzny” Michała Ogińskiego.

Ogromne zaangażowanie i wspaniała zabawa wszystkich organizatorów i uczestników Pikniku pozwalają prorokować, że takich lekcji historii odbędzie się w Podgórzu jeszcze wiele.