Pożegnanie absolwentów – rocznik 2017

Już po raz 125 społeczność IV Liceum pożegnała swoich absolwentów. W tym roku uroczystość odbyła się 28 kwietnia w Krakowskim Teatrze Variete. W obecności przedstawicieli Rady Dzielnicy XIII, Rady Rodziców IV LO i wszystkich uczniów klas trzecich Dyrekcja i  Nauczyciele nagrodzili szczególnie wyróżniających się Absolwentów:

11 osób otrzymało prawo wbicia gwoździa z własnym nazwiskiem w drzewce sztandaru szkoły i Złoty Medal Szkoły za wybitne osiągnięcia naukowe

11 osób zdobyło Złoty Medal Szkoły za bardzo wysokie wyniki w nauce

2 uczniów nagrodzono „Zegarkiem” za 100% frekwencję przez okres 3 lat nauki w liceum

3 osoby uzyskały specjalną Nagrodę Dyrektora Szkoły za osiągnięcia lub działalność naukową

6 Złotych Serc przyznano za wieloletnią pracę na rzecz potrzebujących pomocy w ramach stałego wolontariatu

7 Złotych Wawrzynów wręczono za wyczyny sportowe

6 Srebrnych Lir otrzymali chórzyści „Jaszczwórów”

12 Srebrnych Masek przyznano za aktywną promocję dziedzictwa narodowego w ramach działalności grupy „DZiAK”

4 uczniów reprezentujących szkołę w Ogólnopolskim Konkursie „Misja-książka” otrzymało przygotowaną przez siebie publikację.

Zdobywców najwyższych nagród przedstawiła całej społeczności pani Dyrektor Beata Zgutka, przybliżając ich osiągnięcia, pasje i plany życiowe. Gratulacje Absolwentom i ich Rodzicom złożyli Dyrektorzy szkoły, Wychowawcy, Nauczyciele opiekujący się działalnością poszczególnych grup,  a także Przewodnicząca Rady Rodziców, pani Beata Lisowska oraz Przewodniczący Rady Dzielnicy XIII, pan Jacek Bednarz. Do życzeń dołączyli sami maturzyści z przesłaniem dla ruszających w drogę koleżanek i kolegów: interpretacją wiersza C.K. Norwida.
Oprawę muzyczną przygotował prof. Michał Niemiec z zespołem muzycznym „Ad Libitum” złożonym z uczniów klas pierwszych: Emilia Zalewska – wiolonczela, Antoni Staszczak – skrzypce, Jakub Kopta – gitara klasyczna, Sławomir Dziurman – pianino. Na zakończenie muzyczne życzenia złożyła grupa Jaszczwóry, wnosząc do uroczystości nutę humoru i zabawy.

W czasie podziękowań kierowanych przez Dyrekcję, Rodziców i Uczniów do Nauczycieli i Pracowników szkoły odbyła się szczególna uroczystość uhonorowania Złotym Medalem Szkoły pani Dyrektor Elżbiety Szaban, za wieloletnią dbałość o wysoki poziom edukacji w szkole oraz troskę o wychowanie młodzieży w duchu szlachetności i patriotyzmu. A sukcesy tegorocznych Absolwentów IV LO są świadectwem skuteczności tych działań.

Życzymy Absolwentom Czwórki powodzenia na maturze i sukcesów w życiu!