Praca szkoły z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – do 24.05 br.

Drodzy Rodzice i Uczniowie,

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 642)

zadania jednostek systemu oświaty są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do dnia 24 maja 2020r.

Ustalone w IV LO  sposoby i tryb realizacji zadań szkoły, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, zamieszczone w dzienniku elektronicznym Librus są nadal obowiązujące.

Beata Zgutka, dyrektor IV LO