Projekt edukacyjny Kresy

Od października 2015 do maja 2016 w ramach Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej realizowany jest projekt edukacyjny Kresy – polskie ziemie wschodnie w XX wieku. Polacy bez Ojczyzny. Losy Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1946–2015. W pracę nad tym tematem zaangażowani są uczniowie z klas IG i IF, którzy 23 października 2015 w ramach sesji naukowej zorganizowanej przez Małopolskiego Kuratora Oświaty wysłuchali wykładów dr Damiana Markowskiego „Codzienność Polaków w sowieckiej rzeczywistości lat 1946-1953 – na przykładzie Lwowa” oraz ks. prof. Józefa Wołczańskiego „Los Kościoła rzymskokatolickiego na Kresach Wschodnich Drugiej Rzeczypospolitej po II wojnie światowej”.

Motto tegorocznej IV edycji projektu to wypowiedź 72-letniego Polaka z Białorusi z 2002 roku:

Ja modlę się tylko po polsku, spowiadam się, rozmawiam z Bogiem tylko po polsku, bo jestem Polakiem. Byłem na pogrzebie na wsi, tam był młody ksiądz z Polski… Przystąpiłem do spowiedzi, wszystko mówiłem po polsku, a ksiądz do mnie po białorusku. Kulturalnie poprosiłem, że może do mnie po polsku mówić, ja wszystko rozumiem, a on jak się zdenerwował i mówi: „Ty jesteś chrześcijaninem czy nacjonalistą?”. Później długo myślałem, kim jestem, ale teraz już wiem: ja kocham swoje, cudzego nie ganię, więc jestem patriotą polskim! A kim ty jesteś księże?

 

Projekt Kresy… realizowany jest  przez pięć podmiotów: Biuro Edukacji Publicznej Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, Uniwersytet Papieski im. Jana Pawła II, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie i Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie. Uczestnicy biorą udział w dwóch sesjach naukowych i trzech spotkaniach warsztatowych, w czasie których będą odbywać się wykłady, pokazy filmów, dyskusje i spotkania ze świadkami historii. Najważniejsza część projektu to konkurs „Polacy bez Ojczyzny. Losy Polaków na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej w latach 1946–2015”. Zadaniem uczestników będzie przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej na ten temat, na podstawie dostępnej literatury, zgromadzonych dokumentów, wspomnień i materiału ikonograficznego. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody, dla wszystkich – ciekawe lekcje historii.