Projekt Książka ukończony!

Książka jest jednym z najlepszych przyjaciół człowieka. Towarzyszy nam od wielu stuleci, poszerzając naszą wiedzę i rozwijając wyobraźnię. Uczniowie Czwórki są tak bardzo związani z książkami, że… sami je tworzą! Od kilku lat dzięki inicjatywie szkolnej biblioteki powstają kolejne uczniowskie książki. Do dwóch wcześniej wydanych publikacji naszych uczniów („Dotyk zimy” i „Kwestia czasu”) dołączyła właśnie trzecia – „Gabinet Osobliwości”. Premiera publikacji nieprzypadkowo ma miejsce dziś, 8 maja 2020 r. – w Dniu Bibliotekarzy i Bibliotek.

Nad nową pozycją pracowały trzy maturzystki z klasy 3F: Joanna Paszyńska, Łucja Wrona oraz tajemnicza autorka kryjąca się pod pseudonimem „J.”. Młode pisarki w ramach przedsięwzięcia biblioteki szkolnej „Projekt Książka” pod okiem prof. Joanny Rzońcy tworzyły swoją książkę od jesieni 2019 roku, uczestnicząc we wszystkich etapach jej powstawania – od pisania opowiadań, przez redakcję i korektę, do wyboru czcionek i układu graficznego. Zbiorowi opowiadań Biblioteka Narodowa nadała numer wydawnictwa zwartego ISBN, dzięki czemu książka stanowi oficjalną publikację, której egzemplarze obowiązkowe znalazły się w BN i Bibliotece Jagiellońskiej.

Maturzystki odbiorą swoje autorskie egzemplarze „Gabinetu Osobliwości” podczas nadchodzących egzaminów dojrzałości, a wszystkie pozostałe osoby będą mogły sięgnąć po książkę już w przyszłym roku szkolnym w naszej szkolnej bibliotece.

Gabinet Osobiwosci