Projekt „Walka o prawa człowieka we współczesnym świecie”

W dniach 8-12 grudnia 2014 nasi uczniowie realizowali projekt „Walka o prawa człowieka we współczesnym świecie”. Łączył obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, przypadającego 10 grudnia i rocznicy wprowadzenia 13 grudnia 1981 r. stanu wojennego w Polsce.
W ramach projektu uczennice klasy 1G przeprowadziły lekcje WOS na temat praw człowieka, a 10 grudnia 2014 został zorganizowany Maraton Pisania Listów pod patronatem Amnesty International. Akcję, która zaowocowała napisaniem 258 listów przygotowali uczniowie 1i i 2H.
W związku z rocznicą wprowadzenia stanu wojennego we wszystkich klasach odbyły się lekcje historii na ten temat, a 12  grudnia dr Jarosław Szarek z Instytutu Pamięci Narodowej wygłosił okolicznościowy wykład dla uczniów klas drugich profilu humanistycznym.
Projektowi towarzyszyła wystawa poświęcona obu wydarzeniom. Koordynatorem projektu był prof. S. Dymacz.